PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 282--295
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu modelu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In Seeking the Model of Self-Government Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu przypadkach do kierowania konkretnymi organizacjami gospodarczymi wykorzystuje się dorobek różnych szkół organizacji i zarządzania. Jednostka samorządu terytorialnego w najszerszym stopniu czerpie z kierunku administracyjnego, a szczególnie modelu biurokratycznego. Daną organizację można postrzegać jeszcze w inny sposób niż wypracowany przez szkoły organizacji i zarządzania. Można ją postrzegać jako na przykład metaforę maszyny, mózgu, kultury, systemu politycznego, psychicznego więzienia, przepływu i transformacji, narzędzia dominacji czy organizmu. Wielu praktyków samorządu terytorialnego najczęściej postrzega gminę poprzez metaforę organizmu, która wydaje się dla nich najbardziej przejrzysta i zrozumiała. Uważają oni, że samorząd terytorialny, a przede wszystkim gmina powinna tworzyć spójny organizm, stanowiąc pewną jedność z mieszkańcami. Rola powiatów postrzegana poprzez metaforę organizmu powinna polegać przede wszystkim na centralizacji dostarczania pewnych usług komunalnych, na przykład oczyszczania ścieków. Włączenie do współtworzenia lokalnej gospodarki komunalnej samorządu wojewódzkiego również zwiększyłoby uzasadnienie sensu jego istnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
In many examples in order to manage economy organizations achievements of different schools of organizations and management are used. Self-government uses mainly the achievements of administration direction especially bureaucratic model. An organization can be seen in a different way than gained by schools of organization and management. The organization can be seen as the metaphor of machine, brain, culture, policy system, psychology jail, the flow and transformation, the tool of domination, or organism. A lot of practitioners of self-government see local government as a metaphor of organism, which seems for them the most clear and logical. They think that self-government and especially local government ought to create a cohesive organism constituting a unity with inhabitants. The role of second level of self-government seen as a metaphor of organism ought to rely first of all on the centralization of municipal services for example sewage treatment plant. The inclusion of voivodeship to co-operation of local municipal economy would increase the sense of existence of this level of self-government. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Dobrzyński M. [1973], Organizacyjne zachowanie pracownika, PWE, Warszawa.
  • Grzymała Z. [2008], Teoretyczne aspekty zarządzania gospodarką komunalną, praca niepublikowana, badanie własne, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa.
  • Grzymała Z. [2010], Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Hughes O.E. [1998], Public Management and Administration, An Introduction, Macmillan Press Ltd., London.
  • Kieżuń W. [1997], Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa.
  • Kurnal J. [1970], Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
  • Morgan G. [2005], Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  • Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1994], Kierowanie, PWE, Warszawa.
  • Werner W. [1999], Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.