PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 552--562
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu w świetle wyników badania ankietowego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship as a Factor of Regional Development on the Basis of the Survey Results of the Residents of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników badania ankietowego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którego celem było rozpoznanie klimatu przedsiębiorczości w tym regionie. Wskazują one, że mieszkańcy tego województwa postrzegają przedsiębiorczość jako ważny czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Dostrzegają istnienie licznych barier przedsiębiorczości, ale jednocześnie wskazują na istnienie sprzyjających warunków do jej rozwoju. Według respondentów w tworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości powinny angażować się instytucje publiczne i prywatne, a największą aktywność w tym zakresie powinny wykazywać władze samorządowe. Do najbardziej pożądanych działań wspierających przedsiębiorczość w województwie kujawsko- -pomorskim zaliczono instrumenty prawno-ekonomiczne, rozwój na terenie regionu instytucji otoczenia biznesu oraz organizowanie powiązań między sferą nauki i sferą praktyki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a survey carried out among the inhabitants of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Its aim was to identify climate of entrepreneurship in this region. The results of the survey indicate that the inhabitants of the region perceive entrepreneurship as an important factor of socio-economic development of the region. They recognize the existence of numerous barriers to entrepreneurship, but their assessment of stimulants of entrepreneurship suggests that in this region there are favorable conditions for entrepreneurship development. According to the respondents, in the creation of favorable conditions for business development public and private institutions should be involved, and local government should be the most active in this field. The most desirable actions to support entrepreneurship in the region include legal and economic instruments, development in the region of business environment and the organization of links between scientific institutions and business. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E. [2001], Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARP, Warszawa.
  • Brdulak J., Jakubik P. [2010], Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
  • Buczkowski T., Marek S. [1998], Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin.
  • Gawlikowska-Hueckel K. [2002], Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Glinka B. [2008], Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
  • Kisiel P. [1999], Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Makieła Z. [2008], Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
  • Moszkowicz M. [2006], Przedsiębiorczość i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
  • Safin K. [2004], Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.