PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 213 | 94--109
Tytuł artykułu

Wpływ turystyki na konkurencyjność obszarów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego

Warianty tytułu
The Impact of Tourism on the Competitiveness of Less Developed Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia założeń systemu konkurencyjności regionu turystycznego jako podstawy podnoszenia konkurencyjności obszarów o niskim poziomie rozwoju dzięki aktywizacji rynku turystycznego. Wyjaśniono konieczność mikroekonomicznego podejścia do analizy konkurencyjności regionalnej w turystyce. Pozwoliło to na doprecyzowanie celu i przedmiotu konkurencji na rynku turystycznym, co dalej może przełożyć się na wymierne korzyści wynikające z koncentracji ruchu turystycznego. Rozwój funkcji turystycznej na obszarach słabo rozwiniętych napotyka jednak szereg barier wynikających z niedoboru czynników produkcji, co powoduje istotne implikacje dla polityki gospodarczej oraz planowania rozwoju poprzez wzmacnianie funkcji turystycznej - rozważania w odniesieniu do tego problemu są przedmiotem ostatniej części artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to describe a tourist destination's competitiveness system, as a theoretical framework of the competitiveness of less developed areas which can further grow and develop due to activation of tourist market. The necessity of microeconomic approach to research into regional competitiveness in tourism will be explained in the first place, as it allows a precise description of the aim and subjects of competition, which gives economic benefits from tourism movement concentration on the regional tourist market. However, development of tourist functions in the less developed areas encounters a lot of constraints. One of them is scarcity of production factors which might be problematic for economic policy and development planning including tourist economy extension at regional level. This important and difficult issue to be solved will be taken into consideration in the last part of the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alejziak, W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • Bordas, E., 2001, Improving Public-private Sectors Cooperation in Tourism: a New Paradigm for Destinations, Tourism Review, no. 56 (3+4).
 • Dołęgowski, T., 2002, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, ZN Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 505, Warszawa.
 • Dziembowska-Kowalska, J., Funck, R.H., 1999, Cultural Activities: Source of Competitiveness in Prosperity in Urban Regions, Urban Studies, 36 (8).
 • Enright, M.J., Newton, J., 2004, Tourism Destination Competitiveness: a Quantitative Approach, Elsevier, London, Tourism Management, no. 25 (2004), s. 777-788.
 • Gaworecki, W.W., 2007, Turystyka, wyd. 5 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Giezgała, J., 1977, Turystyka w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Godlewska, H., Typa, M., 2002, Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Gołembski, G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gooroochurn, N., Sugiyarto, G., 2005, Competitiveness Indicators in the Travel and Tourism Industry, Tourism Economics. The Business and Financce of Tourism and Recreation, Vol. 11, no. 1, IP Publishing Ltd, London.
 • Gorynia, M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jędrzejczyk, I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krugman, P., 1996, A Country is not a Company, Harvard Business Review 74 (1).
 • Krugman P., 1994, Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign Affairs 73 (2).
 • Kowalczyk, T., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majewski, J., Lane, B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 • Meethan, K., 2001, Tourism in Global Society, Palgrave, Hampshire - New York.
 • Middleton, V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Nawrot, Ł., 2005, Inwestycje turystyczne w procesie podnoszenia konkurencyjności regionu, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, maszynopis niepublikowany.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009a, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009b, Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?, Folia Turistica, 21.
 • Niezgoda, A., Zmyślony, P., 2003, Popyt turystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of The Nations, MacMillan, London.
 • Rapacz, A. (red.), 2004, Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., 2003, The Competitive Destination: a Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Wallingford.
 • The World Bank, 2003, Global Economic Prospects and the Developing Countries, Investing to Unlock Global Opportunities, The World Bank, Washington DC.
 • The World Competitiveness Yearbook 1999, 2000, IMD, Lausanne 2000.
 • UNWTO, 2010, Tourism Highlights 2010 Edition, UNWTO Publication Department.
 • Weiermair, K., 2001, The Impact of Membership in the EU upon Austria's Tourism Industry: Some Possible Lessons for Poland, materiały konferencyjne Forum Dyskusyjnego Tour Salon Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z UE - wyzwania i nadzieje, 26 października 2001.
 • Wodejko, S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 • Vanhove, N., 2005, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Zmyślony, P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.