PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 213 | 155--173
Tytuł artykułu

Znaczenie branż z istotnymi efektami uczenia się przez działanie dla zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności państw średnio rozwiniętych na przykładzie produkcji autobusów w Polsce

Warianty tytułu
The Importance of Industries with Significant Effects of Learning by Doing to Increase the International Competitiveness of Medium-Developed Countries - the Example of Bus Manufacturing in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano alternatywny w stosunku do stosowanych obecnie metod przekształcania kraju w GOW kierunek wzbudzania innowacyjności kraju średnio rozwiniętego poprzez stymulowanie innowacyjności branż, które charakteryzują wysokie wymagania dotyczące kapitału ludzkiego i organizacyjnego w formie know-how czy wysokich kwalifikacji pracowników. Kraje średnio rozwinięte dysponują w takich rodzajach produkcji przewagą konkurencyjną w porównaniu do państw wyżej zaawansowanych technologicznie, gdyż z powodu braku możliwości substytuowania pracy kapitałem koszty produkcji w państwach bardziej rozwiniętych są wyższe. W artykule podkreśla się znaczenie produkcji autobusów, wymagającej zarówno wysokich umiejętności pracowników, jak i elastycznego dopasowania wyrobu do potrzeb odbiorców, a więc w której efekty uczenia się przez działanie są również wysokie. Dane statystyczne wskazują, że produkcja autobusów w Polsce charakteryzuje się bardzo wysoką ujawnioną przewagą względną w porównaniu do państw UE-27. Wskaźnik produktywności siły roboczej korygowanej płacami jest ponad dwukrotnie wyższy niż w krajach UE-27, a także w porównaniu do najważniejszego odbiorcy autobusów produkowanych w Polsce - Niemiec. Bez korekty płacami wskaźnik jest niższy niż w Niemczech, ale jest 2,5-krotnie wyższy w porównaniu do średniej dla przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Cała branża produkcji środków transportowych wykazuje wyższe przyrosty produkcyjności niż pozostałe sektory przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Najwyższe tempo wzrostu notuje się w przypadku nadwozi autobusowych. Tempo wzrostu produktywności jest więc wyższe w tych typach produkcji, w których efekty uczenia się przez działanie są najwyższe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows an alternative to the currently used methods of transforming the country into a knowledge-based economy in average developed countries, such as Poland. This alternative is to stimulate innovativeness in industries characterized by high demands for human and organizational capital in the form of know-how and highly skilled employees. In these types of production medium developed countries have competitive advantage compared to the technologically advanced countries because of the lack of possibilities to substitute labor with capital, production costs in more developed countries are higher. The article stresses the importance of production of the means of transport, particularly buses, whose production requires both high-skilled workers and flexible adjustment of the product to the needs of customers. In such types of production the effects of learning by doing is also high. Statistical data indicate that production of buses has revealed a very high relative comparative advantage compared to the EU-27 with a high degree of complementarity. Production of buses is based on cost advantages - wage-corrected rate of labor productivity is more than twice higher than in the EU-27, and also in comparison to the most important recipient of buses manufactured in Poland - Germany. Without the wage-correction the rate is lower than in Germany, but it is still 2.5 times higher compared to the average for manufacturing in Poland. The entire sector of transportation means manufacturing has higher productivity gains than other manufacturing sectors in Poland. The highest growth rate was recorded in the production of complete buses, particularly the production of bus bodies. The rate of productivity growth is therefore higher in production with maximum effects of learning by doing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bruno, G., Dessy, O., Falzoni, A., Helg, R., 2009, Estimating Skills in the Italian Manufacturing Sector Using the INPS Archives: an Application to the Italian Pattern of Trade, materiały konferencji European Trade Study Group z 2009 r. www.etsg.org/ETSG2009/papers/dessy.pdf.
 • Bukowski, M., Zawistowski, J. (red.), 2008, Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MPiPS, Warszawa.
 • Destre, G., Levy-Garboua, L., Sollogoub, M., 2008, Learning from Experience or Learning from Others? Inferring Informal Training from a Human Capital Earnings Function with Matched Employer-employee Data, The Journal of Socio-Economics, vol. 37.
 • EU Industry Structure 2009. Performance and Competitiveness, DG Enterprise and Industry, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
 • Hulten, C., 2000, Total Factor Productivity: a Short Biography, NBER Working Paper, no. 7471, Cambridge, MA.
 • Kubielas, S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mińska-Struzik, E., Truskolaski, S., 2011, Parki naukowo-technologiczne jako narzędzie stymulowania innowacyjności w Polsce, w: Grzelak, A., Pająk, K. (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ngwenyama, O., Guergachi, A., McLaren, T., 2007, Using the Learning Curve to Maximize IT Productivity: a Decision Analysis Model for Timing Software Upgrades, International Journal of Production Economics, vol. 105.
 • Science Technology and Innovation in Europe, 2008, Office of Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Vernon, R., 1979, The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 41.
 • Welfe, W. (red.), 2007, Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Weresa, M. (red.), 2009, Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, SGH, Warszawa.
 • Wright, T., 1936, Factors Affecting the Cost of Airplanes, Journal of Aeronautical Sciences, vol. 3(4).
 • Zeckhauser, R., 1968, Optimality in a World of Progress and Learning, Review of Economic Studies, vol. 35, no. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.