PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 22 Metody ekonomii matematycznej w modelowaniu ekonomicznym | 75--94
Tytuł artykułu

Simple monetary policy rules and data mining methods

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest problem modelowania prostych reguł monetarnych, przykładem których jest szeroko obecna w literaturze makroekonomicznej reguła Taylora. Dokładniej, cel pracy jest realizowany przez weryfikację czy prowadzona przez banki centralne polityka monetarna (rozumiana jako ustalanie nominalnej krótkoterminowej stopy procentowej) może być w sposób statystycznie istotny modelowana w formie prostych reguł decyzyjnych opartych na zmiennych makroekonomicznych. Oprócz generacji reguł polityki monetarnej, niniejsza praca ma również na celu weryfikację wpływu globalnego kryzysu gospodarczego z lat 2008-2009 na ich stabilność oraz identyfikację różnic między regułami monetarnymi dla różnych banków centralnych. W pracy wykorzystane zostały heurystyczne metody analizy danych (data-mining), ponieważ umożliwiają one identyfikację zależności występujących w zbiorach danych bez zakładania wstępnych hipotez badawczych, co jest celem tej pracy. Przeanalizowano przypadki trzech banków centralnych: Narodowego Banku Polskiego, Banku Anglii i Rezerwy Federalnej. Najlepsze pod względem zarówno istotności statystycznej jak i ekonomicznej interpretowalności okazały się reguły wygenerowane dla Rezerwy Federalnej, podczas gdy reguły dla pozostałych banków centralnych były niezadowalające. Ustalono również, że proste reguły monetarne ulegają istotnej destabilizacji w okresie kryzysu ekonomicznego z lat 2008-2009. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the problem of modelling simple monetary policy rules, example of which is the Taylor rule, which is widely present in the literature of macroeconomics. More precisely, the aim of this paper is realized through verification whether the monetary policy that is carried out by central banks (reduced to setting of nominal short-term interest rate) may be in a statistically significant way modelled in the form of simple decision rules based on macroeconomic variables. Apart from generating monetary policy rules, the paper also aims at verifying the impact of global economic crisis of 2008-2009 on their stability as well as identifying the differences between monetary policy rules for various central banks. The paper makes use of heuristic methods of data analysis (data mining) as they enable identification of relations in data sets without preliminary hypotheses, which is the aim of this paper. The cases of three central banks are analyzed: the National Bank of Poland, the Bank of England and the US Federal Reserve. The best rules as regards both statistical significance and economic interpretation are rules generated for the Federal Reserve, whereas the results for the other central banks are unsatisfactory. It was also established that simple monetary policy rules are significantly destabilized in the period of the global economic crisis of 2008-2009. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bernanke B.S. (2004) Money, Gold, and the Great Depression, Remarks by Governor B.S. Bernanke at the H. Parker Willis Lecture in Economic Policy.
 • Bernanke B.S., Mihov I. (1995) Measuring Monetary Policy, NBER Wórking Paper, no. 5145.
 • Bernanke B.S., Mishkin F.S. (1997) Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?, NBER Working Paper, no. 5893.
 • Bernanke B.S., Woodford M. (1997) Dynamie Effects of Monetary Policy, in: Journal of Money, Credit and Banking, no. 4, pp. 653-684.
 • Carvalho D.R., Freitas, A.A. (2004) A hybrid decision tree/genetic algorithm methodior data mining, in: Information Sciences, no. 163, pp. 13-35.
 • Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C.L. (1998) Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End?, Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper Series, Macroeconomic Issues, no. WP-97-18.
 • Cios K., Pedrycz W., Świniarski R.W., Kurgan Ł.A. (2007) Data Mining: A Knowledge Discovery Approach, Springer, New York.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M. (1997) Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence, NBER Working Paper, no. 6254.
 • Cohen W.W. (1995) Fast effective rule induction, in: Proceedings of the Twelfth International Conference on Machinę Learning, Lake Tahoe, California.
 • Fama E.F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, in: Journal of Finance, no. 25, pp. 383-417.
 • Friedman M., Schwartz A. (1963) A Monetary History of the United States: 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Gelatt C.D., Kirkpatrick S., Vecchi M.P. (1983) Optimization by Simulated Annealing, in: Science Magazine, no. 4598, pp. 671-680.
 • Hendry D.F., Richard J.F. (1982) On the formulation of empirical models in dynamie econometrics, in: Journal of Econometrics, no. 20, pp. 13-35.
 • Hetzel R.L. (2000) The Taylor Rule: Is It a Useful Guide to Understanding Monetary Policy?, in: Federal Reserve Board of Richmond Economic Quarterly, no. 86, pp. 1-33.
 • Holland J. (1975) Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Jenkins P., Longworth D. (2002) Monetary policy and Uncertainty, in: Bank of Canada Review (Summer), pp. 3-10.
 • Judd J.P., Rudebusch G.D. (1998) Taylor's Rule and the Fed: 1970-1997, in: Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, no. 3, pp. 3-16.
 • King R.G., Watson M.W. (1996) Money, Prices, Interest Rates and Business Cycle, in: Review of Economics and Statistics, no. 78, pp. 35-53.
 • Koloch G., Kozłowski W., Piękoś P. (2007) On Patterns In Economic Data and Monetary Councils Decisions, in: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 17, pp. 187-202.
 • Kothari S.P., Warner J.B. (2004) Econometrics of Event Studies, MIT Press, Cambridge.
 • Kydland F. E., Prescott E. C. (1990) Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, in: Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, no. 14, pp. 3-18.
 • Larose T., Markov Z. (2007), Data Mining the Web: Uncovering Patterns in Web Content, Wiley, New Britain.
 • Leitemo K., Lonning I. (2006) Simple monetary policy making without output gap, in: Journal of Money Credit and Banking, vol. 38(6), pp. 1619-1640.
 • Leitemo K., Soderstrom U. (2005) Simple monetary policy rules and exchange rate uncertainty, in: Journal of International Money and Finance, vol. 24(3), pp. 481-507.
 • Levin A., Wieland V., Williams J.C. (1998) Robustness of Simple Monetary Policy Rules under Model Uncertainty, Finance and Economics Discussion Series, no. 45.
 • Levin A., Wieland V., Williams J.C. (2003) The Performance of Forecast-Based Monetary Policy Rules under Model Uncertainty, in: The American Economic Review, no. 3, pp. 622-645.
 • Lucas R. (1972) Expectations and the Neutrality of Money, in: Journal of Economic Theory, no. 124, pp. 103-124.
 • McCullouch W., Pitts W. (1943) A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, in: Bulletin of Mathematical Biophysics, no. 5, pp. 115-133.
 • Mishkin, F.S. (1996) The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy, NBER Working Paper, no. 5464.
 • Mishkin F.S. (2001) From Monetary Targeting to Inflation Targeting: Lessons from the Industrialized Countries, The World Bank Policy Research Working Paper Series, no. 2684.
 • Quinlan, J.R. (1993) C4.5: Programs for Machinę Learning, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Romer C.D., Romer D.H. (1990) New Evidence on the Monetary Transmission Mechanism, in: Brookings Papers on Economic Activity, No. 1 (1990), pp. 149-213.
 • Shannon C.E. (1948) A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656.
 • Smeeton N.C. (1982) Early History of the Kappa Statistic, in: Biometrics, no. 41, pp. 795.
 • Svensson L.E.O. (2003) What Is Wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy through Targeting Rules, in: Journal of Economic Literature, no. 2, pp. 426-477.
 • Taylor J.B. (1993) Discretion Versus Policy Rules in Practice, in: Carnegie-Rachester Conference Series on Public Policy, no. 39, pp. 195-214.
 • Walsch C.E. (2003) Monetary Theory and Policy, The MIT Press, Cambridge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.