PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 439--452
Tytuł artykułu

Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Usable Qualities as a Factor of Towns' Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy walorów użytkowych miasta podzielonych na siedem głównych obszarów działalności. Autor wyodrębnił walory ekonomiczne, społeczne, turystyczne, ekologiczne, przestrzenne, logistyczne i mieszkaniowe. Określona wartość wszystkich walorów użytkowych wpływa na poziom konkurencyjności miasta i tworzy specyficzny "produkt miasto". W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące walorów użytkowych i ich wpływu na konkurencyjność miasta. Wyjaśnione zostały również pojęcia walorów użytkowych, konkurencyjności, a także przybliżone narzędzia konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The content of this article refers to usable qualities of a town divided into seven main areas of activities. The author separated economic, social, touristic, ecological, logistic and housing qualilies. Such a described value of all usable qualities influences the level of towns' competitiveness and creates specific "product - town". In the article some issues regarding usable qualities and their impact on town's competitiveness are presented. The ideas of usable qualities, competitiveness as well as approximate tools of competitiveness are also explained. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brol R. (red.) [2004], Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J. [1993], Podstawy ekonomiki miasta, Łódź.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. [2011], Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Czornik M. [2004], Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Daszkiewicz N. (red.) [2008], Konkurencyjność, Poziom makro, mezo i mikro, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B., współpraca M. Krajewska [2004], Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Scholar, Warszawa.
 • Gaczek W.M., Komorowski J.W. [2006], Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A. [2009], Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gorzelak G. [2008], Miasto jako przedmiot badań ekonomii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (red.) [1990], Region Miasto Osiedle. Studia z gospodarki przestrzennej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2010], Produkt turystyczny, pomysł - organizacja - zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kauf S. [2002], Koncepcja marketingu jako determinanta wzrostu konkurencyjności miast, [w:] Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kauf S. [2004], Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Klasik A. [2008], Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kuciński K. [2011], Globalizacja a lokalizacja dzielności gospodarczej, [w:] Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
 • Langner T. [2000], Symbol jako wizualny element marki, [w:] Gospodarka w okresie przemian - varia, red. J. Wiśniewski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Łaźniewska E. [2010], Konkurencyjność miast w teorii i praktyce, [w:] Zarządzanie miastem studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M.J. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa.
 • Majer A. [2009], Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast, [w:] Człowiek - Miasto - Region. Związki i Interakcje, Księga Jubileuszowa Prof. B. Jałowieckiego, red. G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Scholar, Warszawa.
 • Marciszewska B. [2010], Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E. [2011], Region w gospodarce opartej na wiedzy.
 • Kapitał ludzki - Innowacje - Korporacje Transnarodowe, Difin, Warszawa.
 • Pawlicz A. [2008], Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.
 • Poczobut J. (red.) [2009], Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Raszkowski A. [2005], Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Regulski J. [1986], Planowanie miast, PWE, Warszawa.
 • Rewers E. [2008], Miejskie laboratorium komunikacji transkulturowej, [w:] Szata informacyjna miasta, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa.
 • Skonieczny J., Świda A. [2008], Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1191, Problemy gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sowiński T. [2004], Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce, [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Stanowicka-Traczyk A. [2008], Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Welfe W. (red.) [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. [2008], Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne, [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga i M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.