PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 426--438
Tytuł artykułu

Działania innowacyjne podmiotów gospodarczych a problem wiedzy niedoskonałej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Activities of Economic Entities and Problems of Imperfect Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez wielu autorów innowacje są obecnie postrzegane jako główna siła napędowa rozwoju gospodarczego, a zdaniem J.D. Antoszkiewicza najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest ustalenie właściwego kierunku innowacyjności. Celem poznawczym artykułu jest przedstawienie istoty wiedzy niedoskonałej i problematyki działań innowacyjnych w jej perspektywie, a także konsekwencji teoretycznych i praktycznych z tym związanych. W części poświęconej charakterystyce wiedzy niedoskonałej przedstawiono nowe podejście do podstaw analizy ekonomicznej zaproponowane przez R. Frydmana w ramach ekonomii wiedzy niedoskonałej. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays a lot of authors approach innovation as the main driving force of economic development and according to J.D. Antoszkiewicz the most important determinant of success is to define innovation directions correctly. The cognitive objective of the hereby article is to present the core concept of imperfect knowledge and problems of innovation activities in its perspective, as well as the related theoretical and practical consequences. The part discussing imperfect knowledge presents a new approach to fundamental economic analysis suggested by R. Frydman within the framework of imperfect knowledge economics. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ackoff R.L. [1969], Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J.D. [2008], Innowacje w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Auksztol J. [2010], Asymetria informacji w projektach informatycznych - studium przypadku, \"Przegląd Organizacji\", nr 2.
 • Beck U. [2004], Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 • Beinhocker E.D. [2009], The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston.
 • Birch K. [2007], Knowledge, Place and Power: Conceptualising Value Creation in Knowledge-Based Commodity Chains, Centre for Public Policy for Regions, Working Paper no. 13, November.
 • Bogdanienko J. (red.) [2004], Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Borys G. [1996], Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku, PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Chesbrough H. [2003], Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dokurno Z., Kowalczyk A. [2004], Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności na podstawie metod: technokratycznej, politycznej i strukturalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1049, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fiedor B. [1979], Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich, PWN, Warszawa.
 • Forlicz S. [2001], Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa.
 • Forlicz S. [2008], Informacje w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Frydman R., Goldberg M.D. [2009], Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Gasparski P. [2004], Percepcja zagrożeń, [w:] Zachowanie się w sytuacji ryzyka, red. R. Studenski, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Gaweł A. [2010a], Czynniki wpływające na przetrwanie lub upadek przedsiębiorstwa, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa\", nr 9.
 • Gaweł A. [2010b], Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych a ich wyniki ekonomiczne, \"Przegląd Organizacji\", nr 12.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2008], Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective, Taylor & Francis Group CRC, Nowy Jork.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. [2000], Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York.
 • Hayek F.A. [1948], Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Hayek F.A. [1988], Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy, [w:] Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej, In Plus, Warszawa.
 • Hospers G.J. [2003], From Schumpeter to the economics of innovation, \"Briefing Notes in Economics\", no. 56.
 • Jakubowski R. [1997], Teoria ryzyka. Stosunek do ryzyka a zachowania ludzkie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 777, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jurga A. [2006], Wykorzystanie wirtualnej formy organizacyjnej w mikro- i małych przedsiębiorstwach, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa\", numer specjalny, maj.
 • Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (eds.) [1982], Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, New York.
 • Kalinowski B. [2010], System zarządzania wspierający innowacje, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa\", nr 7.
 • Kańczukowska-Stadnik A. [2010], Współpraca w kreowaniu innowacji produktowych, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa\", nr 8.
 • Kasper W., Streit M.E. [1999], Institutional Economics: Social Order and Public Policy, E. Elgar Publ., Cheltenham.
 • Keegan W.J., Schlegelmilch B.B. [2001], Global Marketing Management, Prentice Hall, Harlow.
 • Kozakiewicz A. [2010], Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, \"Przegląd Organizacji\", nr 5.
 • Kuśmierczyk P. [2004], Czy poprawa informacji zawsze prowadzi do poprawy decyzji? Analiza kilku przypadków, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1049, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Malinowska M., Kucharska B. (red.) [2006], Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Nahotko S. [2001], Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Pfeffer I. [1956], Insurance and Economics Theory, Homewood, Illinois.
 • Płowiec U. [2010], Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., \"Ekonomista\", nr 5.
 • Polowczyk J. [2010], DNA innowatora, \"Przegląd Organizacji\", nr 1.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. [2004], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rotter J.B. [1966], Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, \"Psychological Monographs\", no. 80.
 • Sierpińska M., Jachna T. [2005], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Stuhlfaut M.W. [2006], What is creative and what is not: the influence of social norms for creativity in advertising agencies, Michigan State University.
 • Styś A. (red.) [2006], Proces kreatywności marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sudoł S. [2002], Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń.
 • Sullivan P.H. [1999], Profiting from Intellectual Capital, \"Journal of Knowledge Management\", vol. 3, no. 2.
 • Szwiec P. [2009], Determinanty procesu innowacyjnego, \"Przegląd Organizacji\", nr 9.
 • Śliwa K.R. [2001], O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 • Świadek A. [2010], Aktywność innowacyjna przemysłu w polskich regionach, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa\", nr 9.
 • Świtalski W. [2005], Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Thomas R.J. [2001], Prawdziwe historie nowych produktów, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Tversky A., Kahneman D. [1973], Availability: a Heuristic for Judging Frequency and Probability, \"Cognitive Psychology\", no. 5.
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Wyd. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.