PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 108 | 125--136
Tytuł artykułu

Nowe propozycje w badaniach jakości życia

Autorzy
Warianty tytułu
New Approach to the Quality of Life Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania dotyczące zmian w metodologii badań nad jakością życia miały na celu próbę wskazania istnienia w dotychczasowych bogatych doświadczeniach empirycznych wielu koncepcji, w których istniała nieuświadomiona łączność pomiędzy obiektywnym i subiektywnym charakterem ocen społecznych zmian. Brak jednej uniwersalnej i idealnej definicji nie jest możliwy do prostej eliminacji, mimo oczywistego przenikania się ekonomicznych i psychologicznych koncepcji czynników warunkujących wzajemne oddziaływanie na jakość życia. Odmienne realia społeczno-kulturalne oraz gospodarczo-polityczne w zasadzie nie zabraniają posługiwania się jedną koncepcją z bardzo urozmaiconą analizą zróżnicowań. Czy jednak istnieje możliwość porównań wyników badań - to temat przyszłych dyskusji. Od kilkunastu lat życie wielu społeczeństw, szczególnie tych, które przeszły transformację systemową, jakość życia jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Dlatego wydaje się konieczne "rozerwanie" kategorii jakość życia na dwa nurty i to zarówno w odniesieniu do dobrobytu, jak i dobrostanu. Identyfikacja złobytu i złostanu w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej wydaje się znacznie ważniejszym celem badawczym niż badanie zamożności i szczęścia. Taki cel jest w chwili obecnej dużo ważniejszy w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present evidence of the necessity of conducting two streams of research of social phenomena concerning the quality of life. The existing methodology is not consistent in the definition and measurement of this category. Adding psychology into the research of the quality of life has not solved the definition problems. Due to the negative effects of living in the modern world, there is a need for two separate methodologies concerning well- and ill-being. The second reason is that the quality of life is currently being shaped by the standard of living and happiness. Therefore, there is a need for a discussion about the possibilities of aggregating objective factors and subjective opinions using statistical methods. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Argyle M., Przyczyny i korelaty szczęścia, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Bauman Z., Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednym i zamożnym świecie, "Kultura i Społeczeństwo", 1998, Nr 2.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Comim F. i in., The capability Approach: concepts, measures and applications,Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Czapiński J., Indywidualna jakość życia, w: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 • Drewnowski J., The Level of Civilisation. A New Field for the Application of Social Indicators, "Social Indicators Research", 1986, Nr 18.
 • Easterlin R. A., Explaining Happiness 2003;http://www.pnas.org/content/100/19/11176.full
 • Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • Francuz P., Otrębski W. (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 14, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 • Glazer W., Conditions and Criteria for Improving Quality of Life, w: Towards Quality of Life Improvement, red. W. Ostasiewicz, The publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2006.
 • Górnik-Durose M., Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Górnik-Durose M., Zawadzka A. M., Konsumpcja w życiu - życie w konsumpcji. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A. M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 • Górnik-Durose M., Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka, "Czasopismo Psychologiczne", 2009, t. 15.
 • Jakość życia. Od wykluczenia do biedy, red. R. Derbis, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 2008.
 • Jensen J., Spittal M., Krishan V., ELSI Short Form. Users Manual for a Direct Measure of Living Standards, Wellington 2003, Ministry of Social Development.
 • Kasser T., Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji, w: Psychologia pozytywna, red. P. A. Linley, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • McAllister F., Wellbeing Concepts and Challenges 2005, http://www.sd-research. org.uk/wp-content/uploads/sdrnwellbeingpaper-final_000.pdf
 • Ostasiewicz W., Przedmowa, w: Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Statystyka i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Poziom życia Polaków. Komunikat z badań, Warszawa kwiecień 2004 r.
 • Second European Quality of Life Survey Overview, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ireland 2009 www.eurofound. europa.eu
 • Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
 • Słaby T., Poziom i jakość życia, w: Statystyka Społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007.
 • Śmiłowska T., Jabłoński R., Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej i społecznej, "Wiadomości Statystyczne GUS", 2002, Nr 11.
 • Veenhoven R., Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia, w: Psychologia pozytywna, red. P. A. Linley, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Veenhoven R., Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia, w: Psychologia pozytywna, red. P. A. Linley, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Wokół jakości życia. Studia psychologiczne, red. B. Bartosz i J. Klebaniuk, Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.