PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 63--75
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę powiązań bezpiecznego systemu finansowego państwa z polityką podatkową. Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że zapewnienie stabilnego systemu finansowego wymaga podejmowania działań w różnych obszarach, m.in. w obszarze polityki podatkowej. Działania w zakresie polityki podatkowej powinny obecnie koncentrować się przede wszystkim na uproszczeniu i zapewnieniu większej przejrzystości norm podatkowych. Wniosek taki poparty został przeprowadzeniem analizy niejednoznacznych norm podatkowych dotyczących podwyższania kapitału zakładowego spółek akcyjnych poprzez emisje akcji. Stwierdzono, że obowiązujący stan prawny budzi wiele problemów interpretacyjnych, wprowadzając do systemu finansowego państwa element nieprzewidywalności systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the relations between the state's secure financial system and its taxation policy. The main hypothesis presented by the author is that ensuring a stable financial system requires appropriate activities in various areas including taxation policies. Currently, such activities should focus on simplifying procedures and ensuring greater transparency of tax regulations. This statement is confirmed by an analysis of ambiguous tax regulations with regard to shareholding companies which raise capital by issuing shares. The author concludes that the legal regulations in force lead to different interpretations of particular cases, making the state's financial system less predictable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bauta-Szostak J., Głowacki B. (2010), Glosa do wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2009 r., II FSK 1560/07, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
 • Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Kidyba A. (2010), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Marciniuk J. (2009), Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Michałowska K. (2011), Podatek dochodowy od osób prawnych, Difin, Warszawa.
 • Olchowicz I. (2005), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 645 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 209, poz. 1320.
 • VI dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L z 1977 r., nr 145/1 z późn. zm.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L z 2006 r., nr 347/1 z późn. zm.
 • Wyrok NSA z 12.07.2011 r., II FSK 370/10, LEX nr 951562.
 • Wyrok NSA z 29.01.2009 r., II FSK 1560/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z 22.02.2006 r., II FSK 191/05, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z 22.02.2002 r., III SA 7776/98, LEX nr 430400.
 • Wyrok NSA z 24.01.2011 r., II FPS 6/10, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z 25.02.2011 r., I FSK 246/10, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z 29.03.2011 r., I FSK 571/10, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA z 10.02.2009 r., I SA/Bd 792/08, LEX nr 486148.
 • Wyrok WSA z 3.06.2011 r., III SA/Wa 1077/11, LEX nr 1026967.
 • Wyrok WSA z 21.06.2007 r., I SA/Sz 643/05, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA z 25.09.2007 r., I SA/Po 891/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA z 21.09. 2011 r., I SA/Sz 641/11, LEX nr 989152.
 • Wyrok WSA z 1.02.2012 r., I SA/Po 839/11, LEX nr 1109366.
 • Wyrok WSA z 5.05.2009 r., I SA/Bk 113/09, LEX nr 505760.
 • Wyrok WSA z 18.08.2011 r., I SA/Wr 687/11, LEX nr 950778.
 • Wyrok WSA z 15.06.2009 r., I SA/Wr 1368/08, LEX nr 511430.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.