PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 473--483
Tytuł artykułu

Badania ankietowe w procesie identyfikacji struktury funkcjonalnej gminy. Kilka uwag metodologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Survey Research in the Process of Identification of Functional Structure of Commune. Some Methodological Remarks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postulując precyzję w badaniach naukowych, w których ich wynik określony jest przecież jakością pozyskanych danych, artykuł wskazuje na możliwość zastosowania badań ankietowych, szczególnie w tych zakresach, których nie obejmuje statystyka publiczna lub też jest ona niewydolna. Supozycję taką autor prezentuje na tle innych metod badania struktury funkcjonalnej i bazy ekonomicznej gmin. Jednocześnie wskazuje na praktyczne możliwości wdrożenia niektórych prezentowanych tu rozwiązań. Zaznacza jednak, że - zgodnie ze wspomnianym postulatem precyzji (jak i dla niego) - wskazówki te muszą znaleźć swe dokładne miejsce w metodologii realizowanych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
By postulating precision in scientific research, the outcome of which is obviously determined by the quality of acquired data, the article points out the possibility of using survey research, especially in the areas not covered by the public statistics, or where they are inefficient. The author presents this supposition in comparison with the other methods of research of the functional structure and the economic base of municipalities. At the same time, he indicates the practical possibilities of implementing some of the presented solutions. He emphasizes, however, that in accordance with the postulated precision (and for himself, personally), these guidelines should find their exact place in the methodology of the conducted research. (original abstract)
Twórcy
 • Gmina Marciszów
Bibliografia
 • Baranowska-Skimina A., Mikroprzedsiębiorstwa polskie 2009 r., http://www.egospodarka.pl/tematy/ mikroprzedsiebiorstwa.
 • Brol R., Maj M., Strahl D. [1990], Metody typologii miast, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dacko M. [2007], Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna gmin województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 2.
 • Daniłowicz P., Sztabiński P. [1990], Pytania ogólne a pytania szczegółowe. Problemy wiarygodności informacji, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, red. Z. Gostkowski, t. VIII, Ossolineum, Wrocław.
 • Dziewoński K. [1971], Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, [w:] Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne IG PAN nr 87, Warszawa.
 • IBnGR: nie wiadomo, ile w Polsce jest przedsiębiorstw, http://www.bankier.pl/wiadomosc/IBnGR-niewiadomo- ile-w-Polsce-jest-przedsiebiorstw-2156992.html.
 • Jerczyński M. [1973], Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, [w:] Studia nad strukturą funkcjonalną miast, red. K. Dziewoński, Prace Geograficzne IG PAN nr 97, Warszawa.
 • Kubiak A., Przybyłowska I., Rostocki W. [1998], Badania ankietowe, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Lutyński J. [1968], Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, red. Z. Gostkowski, J. Lutyński, t. II, Warszawa.
 • Lutyński J. [2000], Metody badań społecznych, Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Maciejuk M., Zapart J. [2006], Metoda analizy nadwyżki pracowników w ocenie przemian struktury funkcjonalnej regionów, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marszał T. (red.) [2007], Struktura funkcjonalna małych miast, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Nowak S. [1985], Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Okoń W. [1984], Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P. [1997], Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń.
 • Ossowski S. [1983], O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 • Przybyła K. [2010], Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sitek W. [1988], Pozaprofesjonalny obraz nauki jako problem socjologii kultury, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Suliborski A. [2010], Przedmowa, [w:] Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, red. M. Wójcik, Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Nowy Sącz-Łódź.
 • Sztabiński F. [1968], Proces komunikowania się w ankiecie pocztowej. Prezentacja schematu, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, red. Z. Gostkowski, t. VIII, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2011, nr 17, poz. 209 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 437 z późn. zm.).
 • Walkiewicz D. [2010], Baza ekonomiczna miast województwa łódzkiego w pracach łódzkiego ośrodka geograficznego, [w:] Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, red. M. Wójcik, Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Nowy Sącz-Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.