PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 464--472
Tytuł artykułu

Znaczenie rynków rolnych w rozwoju gospodarki lokalnej i ożywieniu małych miast

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Agrifood Markets in Local Market Development and the Revival of Small Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces ożywienia małych miast zlokalizowanych na terenach wiejskich nie jest możliwy bez odbudowy ich funkcji rynkowych w odniesieniu do produktów rolnych, co wymaga rozwoju infrastruktury rynkowej, popytu i lokalnych rynków rolnych. Ożywienie małych miast prowadzi do rozwoju społeczności lokalnych, wzrostu popytu na lokalne produkty oraz odbudowy gospodarki lokalnej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Celem pracy była analiza funkcjonowania i ocena warunków lokalnych rynków rolnych w kontekście problematyki rozwoju małych miast na obszarach wiejskich i sformułowanie zaleceń strategicznych polityki ożywienia tych miast, w przyjętym modelu zrównoważonego rozwoju i transformacji niszowej, przeciwstawiając go modelowi globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is the use of critical analysis of development of small towns in the rural areas for the revival process. The study presents the essence of two models of transformation: global, subordinated to globalization process and the niche one that is connected with the idea of sustainable development and is realized in local dimension. The key elements of local agrifood markets are presented. Advantages for actors operating in local food production and distribution systems are discussed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Adamowicz M. [2008], Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, s. 7-15.
 • Bański J. [2007], Małe miasta - lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja IGiPZ PAN \"Obszary wiejskie jako wyzwanie dla polityki rozwoju w Polsce\", Warszawa, 9 października.
 • Bauman Z. [2000], Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Czapiewski K. [2004], Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, red. E. Pałka, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57-73.
 • Czapiewski K. [2006], Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej, [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. E. Rydz, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 73-84.
 • Krajewski K. [2006], Zarządzanie produktami regionalnymi a warunki rynku żywności, [w:] Zarządzanie produktem - wyzwanie przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 429-435.
 • Krajewski K. [2009], Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego, [w:] Model Zintegrowanej Komunikacji Rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, red. H. Górska- Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 21-33.
 • Krajewski K., Borkowski B. (red.) [2002], Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 7-21.
 • Krajewski K., Morkis G. [1999], Jakość produktów żywnościowych a powiązania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z rynkiem i transportem, \"Żywność (Nauka, Technologia, Jakość)\", 4 (21), s. 23-38.
 • Krajewski K., Wierzbicki K. [2005], Współzależność rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich i warunków konkurencyjności polskiego rolnictwa a wymagania rozwoju zrównoważonego, [w:] Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa, red. W. Golka, Wyd. IBMER Warszawa, s. 15-24.
 • Małysz J. [1996], Integracja pionowa a agrobiznes, \"Wieś i Rolnictwo\", nr 1, s. 24.
 • Piontek B. [2002], Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa.
 • Piontek F., Piontek B. [1999], Wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój - środowisko, mierniki, efektywność, współzależności i strategie wdrożenia, materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej \"Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska\", Politechnika Koszalińska, Komitet Górnictwa PAN, Koszalin-Ustronie Morskie.
 • Piontek F., Piontek B. [2003], Podstawy ekonomii menedżerskiej. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, Wyd. WSEiA, Bytom.
 • Pokora M. [2008], Aktywizacja małych miast Małopolski poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno- kulturalnego, Konferencja UJ, Niepołomice, 13 października.
 • Pretty J. [1999], O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Wyd. Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
 • Wierzbicki K., Krajewski K. [2004], Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce, Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t. 4, z. 2B (12), s. 9-20.
 • Wilkin J. (red.) [2003], Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. UW, WNE, Warszawa.
 • Woźniak M. [2009], Wpływ globalizacji na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa podkarpackiego, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 4, s. 367.
 • Zalewski A. [2006], Uwarunkowania stymulowania rozwoju lokalnego, \"Problemy Zarządzania\", nr 3, s. 33.
 • Zegar J.S. [2007], Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wyd. WSFiB, Bielsko-Biała.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.