PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 453--463
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Local Authorities from Wielkopolska Voivodeship in the Acquisition of UE Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pomiar i ocena przestrzennego zróżnicowania aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski. Dla określenia poziomu aktywności władz lokalnych została zbudowana cecha agregatowa - na podstawie danych pochodzących ze statystyki publicznej, Urzędu Marszałkowskiego oraz z badań ankietowych. Oceny zróżnicowania poziomu aktywności dokonano z wykorzystaniem kartogramów. Obszarem badań objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie Wielkopolski. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to measure and evaluate the spatial differentiation of activities of local authorities in acquiring external funds in rural areas of Wielkopolska. To determine the level of activity of local authorities the feature of aggregate has been built on the basis of data from official statistics, the Marshal's Office and survey data. The evaluation of differentiation of the level of activity was made with the use of cartograms. The area of study included rural and urban-rural Wielkopolska. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS; http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona [10.06.11].
 • Bartkowiak N. [2010], Activity of the local authorities from the Wielkopolska voivodeship in the acquisition of funds from the Wielkopolskie Regional Operational Programme (2007-2013), [w:] Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership, Part I, red. P. Churski, W. Ratajczak, KPZK PAN, Warszawa.
 • Filipiak B. [2010], Gospodarowanie publicznymi zasobami finansowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, red. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Difin, Warszawa.
 • Kłodziński M. [2006], Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Lista beneficjentów WRPO według SIMIK, stan na 6 kwietnia 2011 r.; http://www.wrpo.wielkopolskie. pl [30.03.11].
 • Misterek W. [2008], Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Obszary wiejskie w Polsce, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa-Olsztyn 2011.
 • Rosner A. [1997], Niektóre specyficzne składniki "zasobu" gminy, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M. [2007], Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Smolik J. [2009], Ocena wpływu Funduszy Unii Europejskiej na rozwój gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stanisz A. [2006], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, Statsoft, Kraków.
 • Strahl D. [2006], Metody porządkowania liniowego w ocenie rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wysocki F., Lira J. [2005], Statystyka opisowa, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.