PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 151--159
Tytuł artykułu

Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Banks' Social Responsibility on the Security of the Financial System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy ujawnił konsekwencje braku odpowiedzialności uczestników rynku finansowego. Są nimi przede wszystkim ogromne straty poniesione przez instytucje finansowe, często prowadzące do ich bankructwa, oraz utrata dobrej reputacji, będącej wynikiem wieloletniej pracy. W artykule postawiono tezę, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest wyrazem służebnej roli banku w gospodarce. Scharakteryzowano jej poziomy i obszary oraz znaczenie dla odbudowy utraconego w wyniku kryzysu bezpieczeństwa systemu finansowego. Inwestowanie w działania zmierzające do integracji społecznej odpowiedzialności ze strategią banku ma na celu zyskanie przez bank dobrej reputacji i lojalności akcjonariuszy, pracowników i klientów, a w dalszej perspektywie - przewagi konkurencyjnej. Wymaga ono również edukacji kadry zarządzającej banku z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis has revealed the effects of irresponsible activities carried out by the participants of financial markets. These effects include huge losses suffered by financial institutions, which frequently lead to bankruptcy, as well as the loss of reputation built over the years. The paper presents the thesis that corporate social responsibility reflects banks' ancillary role in the economy. It describes different levels and areas of this function performed by banks as well as its significance in the process of regaining the industry's security which was diminished due to the crisis. Activities aimed to integrate social responsibility with bank strategies are designed to build a good reputation, increase the loyalty of shareholders, employees and clients and, in the long run, to gain competitive advantage. Such activities require bank executives to gain necessary knowledge in the area of corporate social responsibility. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 5 pytań do... Koordynator CSR w ING Bank Śląski (2012), Wszystko o Public Relations, http://www.proto.pl/archiwum/5pytan2/info?trackName=PR_5pytan_question&ma-xrec=30&type_id=eq&id=63 (1.08.2012).
 • Achum M.V., Borlea N.S., Breban L. (2010), Financial Crisis and Accounting Information: The Needfor Corporate Social Responsibility in Accounting Profession, "European Research Studies", vol. 13, nr 3.
 • Biznes społecznie odpowiedzialny. Raport z badań (2003), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, grudzień.
 • CSR: dobrowolny przymus (2012), "Rzeczpospolita", nr 57(9177), http://www.rp.pl.
 • Egzamin z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach (2008), Raport o odpowiedzialności biznesu, BRE Bank SA.
 • Filipkiewicz M. (2008), CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu a pracownicy, http:// businessman.pl/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=3317&I-temid=207 (2.08.2012).
 • Gostomski E. (2007), Nie tylko ekonomia "Gazeta Bankowa", nr 44.
 • ISO 26000: nareszcie precyzyjna definicja CSR (2010), CSR Info. Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój, http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr (4.05.2011).
 • Juan C.N. (2011), Social Responsibility, Crisis and Sustainable Development, "The Business Review", Cambridge, vol. 17, nr 1.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska, KOM(2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
 • Korenik D. (2009a), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Korenik D. (2009b), O służebnej roli banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korenik D. (2011), Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(45).
 • Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (2009), red. D. Kiełczewski, WSE, Białystok.
 • Problemy współczesnej rachunkowości (2009), SGH, Warszawa.
 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych (2009), red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich (2010), red. G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego (2008), red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa.
 • Szpringer W. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Difin, Warszawa.
 • Tychmanowicz P. (2011), Rośnie społeczne zaangażowanie finansistów, "Rzeczpospolita", nr 94(8910), http://www.rp.pl.
 • Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki (2009), red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce (2007), red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.