PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 227 | 84--106
Tytuł artykułu

Estymacja charakterystyk przedsiębiorstw wspomagania zasobami rejestrów administracyjnych

Warianty tytułu
Register-Based Estimation in Business Statistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było wskazanie możliwości wykorzystania zasobów rejestrów administracyjnych do poprawy precyzji estymacji charakterystyk dotyczących przedsiębiorstw. Zagadnienie to rozpatrywano w dwóch wymiarach: (1) rozszerzenia zakresu merytorycznego szacunków poprzez uwzględnienie rodzaju prowadzonej działalności w ujęciu regionalnym (sekcji PKD w ramach województw) oraz (2) oceny właściwości wybranych estymatorów pośrednich w zastosowaniu do szacunku podstawowych charakterystyk średnich, małych i dużych przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia celu badania przeprowadzono badanie symulacyjne na podstawie bazy danych rzeczywistych utworzonej w ramach projektu MEETS. W estymacji wykorzystano dorobek projektu EURAREA oraz zaadoptowano program EBLUPGREG. Uzyskane wyniki są zachęcające, choć ze względu na dużą niejednorodność zmiennych szacowanych i pomocniczych, wskazują na potrzebę dalszych badań i analiz w zakresie odpornych metod estymacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the possibilities of using administrative registers resources for improving estimation precision of basic characteristics in business statistics. This issue was considered in two dimensions: (i) extending the scope of estimates by taking into account type of business activity in regional division and (ii) evaluation of selected properties of indirect estimators applied to estimate basic characteristics of medium-sized, small and large businesses. To achieve this aim, a simulation study was conducted on the real-data base created in the MEETS project. The estimation used the achievements of EURAREA project and adapted EBLUPGREG program. The obtained results are encouraging, although due to large heterogeneity of the estimated and auxiliary variables, they indicate the need for further research and analysis applying robust estimation methods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bracha, C., 1996, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bracha, C., Lednicki, B., Wieczorkowski, R., 2004, Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności w roku 2003, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Zeszyt nr 300, GUS, Warszawa.
 • Chambers, R., Saei, A., 2004, Small Area Estimation Under Linear and Generalized Linear Mixed Models with Time and Area Effects, Southampton Statistical Sciences Research Institute, Southampton.
 • Chambers, R.L., Falvey, H., Hedlin, D., Kokic, P., 2001, Does the Model Matter for GREG Estimation? A Business Survey Example, Journal of Official Statistics, vol. 17, no. 4, s. 527-544.
 • Chambers, R.L., 1996, Robust Case-weighting for Multipurpose Establishment Surveys, Journal of Official Statistics, vol. 12, no. 1, s. 3-32.
 • Dehnel, G., 2010, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Dehnel, G., Gołata, E., Klimanek T., 2007, Badanie własności estymatorów w projekcie EURAREA, w: Paradysz, J. (red.), Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, US Poznań.
 • Eurarea Project Reference Volume, 2004.
 • Ghosh, M., Rao, J.N.K., 1994, Small Area Estimation: an Appraisal, Statistical Science, vol. 9, no. 1.
 • Gołata, E., 2010, Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej na potrzeby spisu opartego na rejestrach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Klimanek, T., 2008, Testowanie estymatorów klasy SMO (statystyka małych obszarów) w Powszechnym Spisie Rolnym (PSR) na podstawie PSR '2002 oraz Badań struktury rolnej 2005 i 2007, Raport Podgrupy ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów, Centrum Statystyki Regionalnej, GUS.
 • Lehtonen, R., Veijanen, A., 1998, Logistics Generalized Regression Estimators, Survey Methodology, vol. 24.
 • Raport końcowy z wdrażania akcji przeprowadzonej w terminie od 1.11.2009 do 31.12.2010, 2011, Poznań, Katowice 28 lutego.
 • Rao, J.N.K., 1999, Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation, Survey Methodology, vol. 25, Statistics Canada.
 • Sarndal, C.E., Swensson, B., Wretman, J., 1992, Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag, New York i in.
 • Veijanen, A., Djerf, K., Sostra, K., Lehtonen, R., Nissinen, K., 2004, EBLUPGREG.sas, Program for Small Area Estimation Borrowing Strength Over Time and Space Using Unit Level Model, Statistics Finland, University of Jyvaskyla.
 • Wallgren, A., Wallgren, B., 2007, Registered- Based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes, John Wiley and Sons, Ltd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.