PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 241--252
Tytuł artykułu

Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Single Consumer Credit Market. An Opportunity or Threat for Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wpływ zapisów dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG na funkcjonowanie krajowego rynku kredytów konsumenckich. Badania empiryczne przeprowadzono dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie danych Eurostatu oraz Europejskiego Banku Centralnego obejmujących lata 2005-2009. Ustalono, że: 1) polski rynek kredytów konsumenckich nadal cechuje potencjał rozwojowy; 2) nowe uwarunkowania regulacyjne mogą przyczynić się do długookresowych zmian w zakresie konkurencji panującej na krajowym rynku kredytów konsumenckich; 3) akcja kredytowa na rzecz gospodarstw domowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej kształtuje się pod wpływem tej samej grupy zmiennych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą krajów oraz kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych; 4) rozwój krajowego rynku kredytów konsumenckich przebiega zgodnie z etapami rozwoju dojrzałych rynków państw Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the impact of the provisions of Directive 2008/48/WE of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on consumer loans and repealing Directive 87/102/ EEC of the Council on the national consumer credit market. Empirical research among 27 EU member states on the basis of Eurostat and European Central Bank data, covering the period 2005-2009, leads to the following conclusions: 1) the Polish consumer credit market has a con¬siderable potential for growth; 2) new regulations are likely to lead to long-term changes with regard to competition on the national consumer credit market; 3) lending campaigns which target households in EU member states are affected by the same set of variables that characterise national social and economic conditions and the situation of households; 4) the development of the national consumer credit market is consistent with the development stages in EU mature markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
241--252
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz.U. L 133 z dnia 22.05.2008 r.
  • Dyrektywa Rady 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, Dz.U. L 42/48 z dnia 22.06.1986 r.
  • European Banking Structures (2010), ECB, Frankfurt am Main.
  • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w bada¬niach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
  • Podolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego (2012), red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
  • The Gallup Organization (2010), Flash Eurobarometer 282 - Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection (Analytical Report), http://ec.europa.eu/con-sumers/strategy/docs/F1282_Analytical_Report_final_en.pdf.
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.