PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 253--268
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem rachunkowości jest wycena zasobów i rezultatów działalności jednostek gospodarczych w mierniku wartościowym. Realizacja tego celu staje się coraz trudniejsza przy wycenie w wartości godziwej. Prowadzi to także do zarzutu o kreatywność rachunkowości. Wiarygodność wyceny w rachunkowości uwzględniać musi również subiektywizm i jej względność, a także zagrożenia związane z deformacjami inflacyjnymi. Stąd też zwrócić trzeba uwagę na wypracowane w rachunkowości koncepcje zachowania kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
The major objective of accounting is to assess resources and results of business activities on the basis of value-based measures. The achievement of this objective is more complex in the process of assessing fair value. It may lead to the accusations of so called creative accounting. The reliability of valuations in accounting must consider subjective judgment, relativity as well as the threats resulting from the effects of inflation. Therefore, attention should be given to the accounting concepts of the behaviour of capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--268
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2009), Wydawnictwo Święty Wojciech, Warszawa.
 • Bień W. (1995), Zyskowność firmy i podział zysku przy wysokiej inflacji, "Rachunkowość", nr 2.
 • Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M. (2006), Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hasik W. (2005), Wartość godziwa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Hass-Symotiuk M., Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jackson C.W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa Enronu? "Rachunkowość", nr 4.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych z lipca 2009 (2011), International Federation of Accountants i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (2007) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Kutera M., Surdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Micherda B. (1992), Wycena w warunkach inflacji, WSiP, Warszawa.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Micherda B., Górka Ł., Szulc M. (2011), Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) (2005), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSFF) (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Niemczyk L. (2011), Rachunkowość wiedzy. Suplement do podręcznika pt. Rachunkowość finansowa, Rzeszów.
 • Piaszczyk A. (2011), System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia (1982), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa.
 • Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2005), red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Projekt KSR nr 7: Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja (2011), "Rachunkowość", nr 10.
 • Propozycja wprowadzenia wartości godziwej do dyrektyw Unii Europejskiej (2000), "Rachunkowość", nr 7.
 • VIII dyrektywa UE (Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r.) w sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.Urz. UE L157 z 9.06.2006 r.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Surdykowska S.T. (2003), Nieporozumienia wokół rachunkowości - syndrom "rachunkowości kreatywnej" [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (2011) tekst ujednolicony, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Wąsowicz W. (2005), Kreatywna rachunkowość; fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Współczesne problemy rachunkowości (1991), red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.