PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne | 95--106
Tytuł artykułu

Wiedzochłonność usług a elastyczność zarządzania kompetencjami pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Intensity of Services and Flexibility of Employees' Competence Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie omówiono znaczenie wiedzochłonności świadczonych usług dla elastyczności zarządzania kompetencjami pracowników, koncentrując się na uchwyceniu wewnętrznych różnic w ramach sektora usług. Badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 941 dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wykazują znaczne różnice w podejściu do zarządzania kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych świadczących usługi wiedzochłonne i świadczących usługi mniej wiedzochłonne. Wiedzochłonne firmy usługowe cechują się relatywnie większą elastycznością zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, wyrażającą się większym zrozumieniem wartości kapitału ludzkiego i kompetencji pracowników oraz wpływu kompetencji pracowników (lub luki kompetencyjnej) na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej i efektywność przedsiębiorstwa. Świadomość ta jest wspierana przez praktyczne wdrożenia elementów system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w tych przedsiębiorstwach. (original abstract)
EN
The paper discusses the importance of knowledge intensity of services for flexibility of the employees' competence management. By analyzing the theoretical determinants of specificity of functioning of the service sector, this paper focuses on the internal differences by indicating the special role of the employees' competences to knowledgeintensive service companies. Studies conducted on a representative sample of 941 large and medium-sized enterprises in Poland show marked differences in the approach to the employees' competence management in industry, knowledge-intensive services, and less knowledgeintensive services. Knowledge-intensive service companies are characterized by relatively greater flexibility in the competence-based management of employees expressed by common understanding of the value of human capital and employee competence and the impact of employee competence (or of competence gap) on the competitive edge and business performance. This is followed by the practical implementation of the components of competency-based human resources management system in these enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Bibliografia
 • "High-technology" and "knowledge based services" aggregations based on NACE Rev. 2Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Carlzon, J., Moments of Truth, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1986, za: K. Namasivayam, B. Denizci, Human capital in service organizations: identifying value drivers, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol. 7, no. 3, s. 381-393.
 • Davenport E., Snyder H.W., Managing Social Capital: Annual Review of Information Science and Technology, Interscience Publishers, New York 2004.
 • Goold M., Campbell A., Do you have a well designed organization?, "Harvard Business Review" 2002, vol. 80, no. 2, s. 117-24.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak PARP, Warszawa 2008, s. 370-371 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf.
 • Namasivayam K., Denizci B., Human capital in service organizations: identifying value drivers, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol. 7, no. 3, s. 381-393.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_nts_nauka_i_technika_2009.pdf.
 • OECD, Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities, http://www.oecd.org/document/56/0,3 746,en_2649_34273_36274360_1_1_1_1,00.html.
 • Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, E. Wojnicka (red.), http://www.parp. gov.pl/files/74/75/76/perspektywy_rozwoju_msp.pdf.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 2007, nr 251, poz. 1885 ze zm.
 • Teece D.J., Managing Intellectual Capital, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • The knowledge-intensive business services sector, European Monitoring Centre on Change (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), http://www.eurofound.europa. eu/emcc/content/source/eu05016a.htm?p1=sectorfutures&p2=null.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.