PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 54--64
Tytuł artykułu

Możliwości efektywnego funkcjonowania i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż na glebach słabych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficient Functioning and Development of Farms Specialising in Production of Cereals on Poor Soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec powszechnych wątpliwości dotyczących efektywnego funkcjonowania gospodarstw zbożowych na glebach słabych w artykule podjęto próbę potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i środowiskowej oraz możliwości rozwoju. Podziału dokonano w trzech, wydzielonych ze względu na wielkość skumulowanego punktowego wskaźnika względnej dobroci, grupach gospodarstw zbożowych, które prowadziły w latach 2005-2010 rachunkowość dla Polskiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe, które uzyskały 449-518 pkt., drugą gospodarstwa problemowe (282-310 pkt.), natomiast trzecią gospodarstwa schyłkowe (207-234 pkt.). Podziału dokonano stosując metodę skupień - Warda i k-średnich i w tym celu wykorzystano program Statistica 8.0. Wyniki analiz pozwoliły potwierdzić postawioną na wstępie opracowania hipotezę, że na glebach słabych istnieją gospodarstwa, w przypadku których niska jakość gleb nie wyklucza efektywnego funkcjonowania i realizowania długookresowego celu, jakim jest nie tylko trwanie, ale także rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
In the light of common doubts concerning efficient functioning of cereal farms with poor soil, the article attempts to assess their production potential, organisation of production, economic viability and environmental efficiency, as well as development opportunities. The division was made in three groups of cereal farms, selected by size of the cumulative point relative goodness indicator, that in 2005-2010 kept accounts for the Polish FADN. The first group included developing farms that obtained 449-518 points, the second group included problem farms (282-310 points), and the third group consisted in declining farms (207-234 points). The division was made in accordance with the Ward clustering method and k-means method, as well as the Statistica 8.0 programme. The results of the analysis may confirm the hypothesis that there are farms with poor soil where the poor quality of soil does not exclude efficient functioning and implementation of the long-term objective, i.e. not only existence but also development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bański J.: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce [w:] Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich (oprać, zbiór, pod kier. S. Grygiera i W. Hasińskiego). Warszawa 2007.
 • Blöhm G: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa 1961.
 • Blum W.: Agriculture in a sustainable environment - a holistic approach. International Agrophysics, No. 12, 1998.
 • Brinkmann T.: Economics of the farm business. University of California, 1935.
 • Brown L.: Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 • Friedman T.L.: Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Poznań 2006.
 • Grzelak A.: Wykorzystanie analizy skupień w badaniach struktur agrobiznesu na przykładzie powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, 2006.
 • Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB, Puławy 2006.
 • Hiederer R.: Distribution of organic carbon in soil profile data. European Commission--Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2009.
 • Holland S.: Cluster analysis. University of Georgia, 2006.
 • Humusbilanzierung. Methode zur Beurteilung und Bemessung der Humusversorgung von Ackerland. VDLUFA, Bonn 2004.
 • Kendall H.W., Pimentem D.: Constrains on the expansion of the global food supply. Ambio, No. 3, 1994.
 • Kolbe H.: Site adjusted humus balance method for use in arable farming systems of different intensity. Paper at: Zwischen Tradition und Globalisierung - 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland, 20-23.03.2007.
 • Kukula K: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
 • Lal R.: Agriculture and climate change: an agenda for negotiation in Copenhagen. The potential for soil carbon sequestration. International Food Policy Research Institute, Washington 2009.
 • Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
 • Manteuffel R.: Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa 1987.
 • Moszczeński S.: Poszukiwanie cenności gruntów i majątków wiejskich. Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Warszawa 1920.
 • Musierowicz A.: Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1956.
 • Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2011. GUS, Warszawa.
 • Sauerbeck D.R.: C02 émissions and C séquestration by agriculture - perspectives and limitations. Nutrient Cycling in Agroecosystems 60, 2001.
 • Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. Statsoft, Kraków 2006.
 • Stuczyński: Current status and perspectives of organie matter management in european soils. Materiały konferencyjne (21.09.2011). IUNG-PIB, Brussels, Belgium 2011.
 • Wiliams W.: Gleboznawstwo: podstawy rolnictwa. PWRiL, 1950.
 • Ziętara W., Zieliński M.: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Ziętara W., Zieliński M.: Efektywność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.