PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2/1 | 431--448
Tytuł artykułu

Problematyka pomiaru ryzyka operacyjnego w bankach

Warianty tytułu
Measuring the Operational Risk in Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono znaczenie ryzyka operacyjnego w kształtowaniu wypłacalności banków. Dokonano tego w kontekście obserwowanych zmian w działalności tych instytucji finansowych, zwłaszcza związanych z intensyfikacją technik teleinformatycznych, podejmowaniem działalności spoza tradycyjnej bankowości, a także nowych produktów bankowych i usług. Wzrost znaczenia ryzyka operacyjnego spowodował konieczność jego pomiaru. Stosowane rozwiązania w krajowym systemie bankowym opierają się, jak dotychczas, na wyznaczaniu wymogu kapitałowego, głównie w oparciu o metodę podstawowego wskaźnika, której wyniki powodują zawyżanie tego wymogu. Jedną z dróg urealnienia wartości wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego jest dążenie do jego szacowania metodami zaawansowanymi. Kierunek ten należy uznać za szansę umożliwiającą bankom przeniesienie tak uzyskanej "rezerwy ryzyka", np. na ryzyko kredytowe przy zachowaniu tego samego współczynnika adekwatności kapitałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the importance of operational risk in shaping the solvency of banks. The accompanying analysis has been done in the context of observed changes in the activities of the financial institutions, especially in association with the intensification of ICT techniques, common non-traditional banking activities, as well as new banking products and services. The increasing importance of operational risk has provoked the need for its measurement. Existing solutions in the domestic banking system remain to be based on setting capital requirements, mainly based on the method of the basic index, which causes requirement result to be over-estimated. One of the ways to make the requirement value more realistic for operational risk, is to estimate it using advanced methods. This method should be considered as an opportunity to allow banks to transfer the newly obtained "risk reserve", onto for example credit risk while maintaining the same ratio of capital adequacy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
431--448
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • CRD (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee in Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel.
 • GINB (2005), Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Dokument konsultacyjny DK/04/OPR, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • GINB (2006), Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego, Dokument konsultacyjny DK/9/Walidacja, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2004), Ewolucja w zakresie adekwatności kapitałowej banków, "Bezpieczny Bank" Nr 1.
 • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaworski W., Zawadzka M. (2005), Bankowość, POLTEXT, Warszawa.
 • KNF (2010) Uchwała 76/2010 KNF, Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz. Urz. KNF Nr 2 póz. 11 z późn. zm.
 • KNF (2011), BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje, www.knf.gov.pl, (01.02.2011 r.).
 • KNF (201 la), Sytuacja sektora bankowego w Polsce na dzień 31.12.2010 r., (19.02.2011), www.knf.gov.pl
 • Knight F. H. (1921), Risk Uncertainty, and Profit, Hart, Shaffner&Manc, Boston.
 • Lewandowski D. (2001), Ryzyko operacyjne w działalności banków - nowe wyzwania, pilna konieczność zarządzania, " Bank i Kredyt" nr 5.
 • Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk.
 • Martins, Niedziółka (2005), Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, "Bank i Kredyt" Nr 5.
 • Prawo bankowe, Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 72 póz. 665 z późn. zm.
 • Rekomendacja M, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa, 2004 r.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 152 póz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157 póz. 1119 z późn. zm.
 • Wójcik J.W. (2008), Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo JWW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.