PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 3--16
Tytuł artykułu

Dynamika zmian

Warianty tytułu
The Dynamics of Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wprowadzenie do problematyki analizy dynamiki wdrażania zmian w organizacji. Rozważania dotyczą specyficznych reakcji na zmiany w postaci zwiększenia normy wykonania zadań produkcyjnych. Na podstawie zgromadzonych danych o powiązaniach pomiędzy zmianą organizacyjną a postawami i działaniami zaangażowanych w zmianę pracowników potwierdzono występowanie typowych efektów dynamicznych, charakterystycznych dla systemów poddawanych zmianom. Ponadto potwierdzono możliwość opisu podsystemów organizacji kombinacją pięciu efektów dynamicznych. Wskazano przesłanki po stronie organizacji, determinujące pojawianie się niekorzystnych efektów dynamicznych. Autor opracował spójną metodę (DBMCI), stanowiącą oryginalny wkład w rozwój zarządzania. Opracowana metoda daje możliwość sterowania zmianą w oparciu o zaproponowany algorytm, który zwiększa szanse powodzenia zmiany. Artykuł prezentuje zupełnie nową koncepcję podejścia do realizacji zmian, opartą na zastosowaniu metod teorii sterowania. Analiza dynamiki procesów zmian pozwala lepiej poznać efekty wdrażania zmian a przede wszystkim źródła niepowodzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an introduction to the problems of dynamic analysis of organizational changes implementation. Considerations are related to specific response to changes in terms of increased performance standards of production tasks. Based on the collected data on the relationship between organizational change and the attitudes and actions staff involved in the change it was confirmed that typical dynamic effects are present characteristic for systems undergoing change. In addition, a description it was confirmed that it is possible to describe organization sub-systems using a combination of five dynamic effects. Stated conditions on the organization, determining the appearance of adverse dynamic effects. The author has developed a consistent method (DBMCI),representing an original contribution to the development of management. This method enables to control the change in the basis of the proposed algorithm, which increases the chances of successful changes. The article presents an entirely new concept approach to implementing change, based on the methods of control theory. Analysis of the dynamics of change processes help to understand better the effects of the implementation of changes and most of all the sources of failures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Beer, S., Cybernetyka a zarządzanie. PWN, Warszawa 1966.
 • Forrester, J.W., Industrial dynamics. MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1961.
 • Gościński J.W., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1971.
 • Greniewski H., Cybernetyka niematematyczna. PWN, Warszawa 1969.
 • Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Poltext, Warszawa 1997.
 • Kasprzak T., Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1971.
 • Kyn O., Pelikan P., Cybernetyka a ekonomia. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej. PWN, Warszawa 1965.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu: strategie zarządzania zmianami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Mikołajczyk Z., Metody zarządzania zmianami w organizacji [w]: W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa 1979.
 • Mynrski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku. PWN, Warszawa 1976.
 • Penc J., Zarządzanie oparte na wiedzy. Organizacja i kierowanie, nr 1, 2002.
 • Przelaskowski W., Modele ekonomiczne w świetle cybernetyki. PWN, Warszawa 1971.
 • Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo. Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
 • Wiśniewska M., Wiśniewski Z., Changing the role of information in organizations [w:] A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska (red.) Proceedings of International Conference: Contemporary Issues in Economy, November 20-21, 2009, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, o. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
 • Wiśniewski Z., Wiśniewska M., Aspekty dynamiki zarządzania wiedzą [w:] T. Szot-Gabryś (red.), Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji. Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2009.
 • Wiśniewski Z., Wdrażanie zmian w organizacji. Ujęcie dynamiczne. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010a.
 • Wiśniewski Z., Zarządzanie zmianą - aspekty klasyfikacji obiektów i dynamiki systemów [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010b.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.