PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 214 | 15--25
Tytuł artykułu

Effect of Rapeseed Oil Addition on Electric Properties of Fat Mixes

Warianty tytułu
Wpływ dodatku oleju rzepakowego na właściwości elektryczne miksów tłuszczowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia wpływu zawartości oleju rzepakowego na właściwości elektryczne miksów tłuszczowych. Głównym zadaniem były pomiary parametrów elektrycznych masła i miksów tłuszczowych wykonane w równoległym układzie pomiarowym: admitancji (Y), równoległej równoważnej pojemności elektrycznej (Cp) i współczynnika dobroci (Qp) oraz w szeregowym układzie pomiarowym: impedancji (Z), szeregowej równoważnej pojemności elektrycznej (Cs) i współczynnika dobroci (Qs), za pomocą miernika LCR typu E4980a, w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 2 MHz i stałym napięciu 200 mV. Wyniki pomiarów oraz wykonane obliczenia statystyczne wykazały jednoznacznie, że wartości parametrów przewodnościowych (Y, Z) i pojemnościowych (Cp, Qp) masła i miksów tłuszczowych, a także ich zmiany, zależą od częstotliwości napięcia pomiarowego i procentowej zawartości oleju rzepakowego. Wskazuje to na możliwość wykorzystania pomiarów parametrów przewodnościowych i pojemnościowych do określania zawartości oleju rzepakowego w miksach tłuszczowych i uzasadnia celowość prowadzenia dalszych badań nad określeniem zależności matematycznych między parametrami elektrycznymi a zawartością olejów roślinnych w miksach tłuszczowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This study attempts to determine the effect of rapeseed oil content on the electric properties of fat mixes. The dominating problem were measurements of the electric parameters of butter and fat mixes conducted in the parallel measuring system for: admittance (Y), parallel equivalent capacitance (Cp) and quality factor (Qp), and in the serial measuring system for: impedance (Z), serial equivalent capacitance (Cs) and quality factor (Qp), with the use of an LCR type E4980a measuring instrument in a frequency range of 20 Hz to 2 MHz, at the constant voltage of 200 mV. Results of measurements and statistical calculations demonstrated explicitly that the values of conductance (Y, Z) and capacitance (Cp, Qp) parameters of butter and fat mixes as well as their changes depended on the frequency of measuring voltage and percentage content of rapeseed oil. This points to the feasibility of exploiting conductance and capacitance measurements in determination of rapeseed oil content in fat mixes, and substantiates the advisability of continuing investigations aimed at determining mathematical correlations between electric values and vegetable oils content in fat mixes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Ahmed, J., Ramaswamy, H.S., Raghavan, V.G.S., 2007, Dielectric Properties of Butter in the MW Frequency Range as Affected by Salt and Temperature, Journal of Food Engineering, vol. 82, pp. 351-358.
 • Banach, J.K., Żywica, R., Kiełczewska, K., 2008, Effect of Homogenization on Milk Conductance Properties, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 58, pp. 107-111.
 • Cichosz, G., 2007, Zdrowotne skutki substytucji tłuszczu mlekowego olejami roślinnymi, Przegląd Mleczarski, nr 12, pp. 4-11.
 • Cichosz, G., 2009, Tłuszcz mlekowy - fakty i mity, Przegląd Mleczarski, nr 11, pp. 4-13.
 • Council Regulation (EC) No. 2991/94 of 5 December 1994 laying down standards for spreadable fats, Official Journal L 316, 09/12/1994, pp. 0002-0007.
 • Czerniewicz, M., Kruk, A., Żywica, R., 2002, Poziom wapnia jonowego a właściwości elektryczne mleka surowego, Materiały VIII Sesji Naukowej: Postęp w technologii, technice i organizacji mleczarstwa, Olsztyn, pp. 55-62.
 • Czerwiecki, L., 2004, Problemy autentyczności produktów spożywczych, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, vol. 55, nr 1, pp. 9-19.
 • Everard, C.D., Fagan, C.C., O'Donnell, C.P., O'Callaghan, D.J., Lyng, J.G., 2006, Dielectric Properties of Process Cheese from 0.3 to 3 GHz, Journal of Food Engineering, vol. 75, iss. 3, pp. 415-422.
 • Filipek, A., Balas, J., Pawlicka, M., Daniewski, M., Mielniczuk, E., Jacórzyński, B., 2003, Kwasy tłuszczowe w maśle i tłuszczach masłopodobnych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, vol. 36, nr 2, pp. 115-121.
 • Górski, J., 2008, Ucieczka do przodu, Forum Mleczarskie Handel, nr 2, p. 27 [online] http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/006 [dostęp: 5.04.2011].
 • Górski, J., 2010, Tłusty rok 2009, Forum Mleczarskie Handel, nr 1 [online] http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/085 [dostęp: 5.04.2011].
 • Juśkiewicz, M., Kisza, J., Staniewski, B., 1993, Wybrane cechy fizykochemiczne mieszanin tłuszczu mlekowego z olejami roślinnymi, Acta Academiae Agriculturae Ac Technice Olstenensis. Technologia Alimentorum, vol. 25, pp. 37-49.
 • Kolanowski, W., Świderski, F., 2003, Masło i sery. Towaroznawstwo żywności przetworzonej, SGGW, Warszawa, pp. 164-170.
 • Lizhi, H., Toyoda, K., Ihara, I., 2008, Dielectric Properties of Edible Oils and Fatty Acids as a Function of Frequency, Temperature, Moisture and Composition, Journal of Food Engineering, vol. 88, iss. 2, pp. 151-158.
 • Łuszczak, P., 2009, Tłuszcze bardziej trendy, Forum Mleczarskie Handel, nr 2 [online] http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/042 [dostęp: 5.04.2011].
 • Mabrook, M.F., Petty, M.C., 2003, A Novel Technique for the Detection of Added Water to Full Fat Milk Using Single Frequency Admittance Measurements, Sensors and Actuators B, vol. 96, iss. 1-2, pp. 215-218.
 • Moller, U., Folkenberg, J.R., Jepsen, P.U., 2010, Dielectric Properties of Water in Butter and Water-AOT-heptane Systems Measured Using Terahertz Time-domain Spectroscopy, Applied Spectroscopy, vol. 64, no. 9, pp. 1028-1036.
 • Nogala-Kałucka, M., Pikul, J., Siger, A., 2008, Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach autentyczności masła, Żywność. Nauka. Technologa. Jakość, vol. 58, nr 3, pp. 47-56.
 • Okrzesik, J., 2007, Bulka z masłem... roślinnym, Agro Trendy, nr 3, pp. 29-32.
 • Parkash, S., Armstrong, J.G., 1969, Moisture in Butter in Relation to Dielectric Constant Measurements, Journal of Dairy Science, vol. 52, nr 8, pp. 1224-1228.
 • Sadat, A., Mustajab, P., Khan, I.A., 2006, Determining the Adulteration of Natural Milk with Synthetic Milk Using Ac Conductance Measurement, Journal of Food Engineering, vol. 77, iss. 3, pp. 472-477.
 • Stołyhwo, A., 2009, Tłuszcze obce w maśle, Przegląd Mleczarski, nr 9, pp. 18-19.
 • Szajner, P., 2007, Rynek masła w Polsce i Niemczech, Przemysł Spożywczy, vol. 61, nr 4, pp. 39-42.
 • Szymański, E., Szpendowski, J., Żywica, R., Banach, J.K., 2010, Wpływ dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych do mleka serowarskiego na jego właściwości elektryczne, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 68, nr 1, pp. 58-70.
 • Tynek, M., Pawłowicz, R., 2006, Przykłady zafałszowań fazy tłuszczowej w wybranych artykułach mleczarskich, Tłuszcze Jadalne, vol. 41, nr 1-2, pp. 156-159.
 • UOKiK, 2010, Informacja o zafałszowanych produktach żywnościowych wykrytych w trakcie kontroli Inspekcji Handlowej w 2010 roku; UOKiK, Inspekcja Handlowa, Warszawa, pp. 1-22.
 • Ziarno, M., Zaręba, D., 2008, Dodatki w produkcji masła i miksów na bazie tłuszczu mlecznego, Przemysł Spożywczy, nr 10, pp. 24-28.
 • Żywica, R., Kiełczewska, K., Kruk, A., Marcinowska, M., 2002, Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zmiany właściwości elektrycznych mleka surowego, Przegląd Mleczarski, nr 6, pp. 268-271.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.