PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 214 | 70--80
Tytuł artykułu

Fatty Acids Profile in Cow's Milk Fat Depending on the Herd Size, System Maintenance and Feeding

Warianty tytułu
Profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka krowiego w zależności od wielkości stada, systemu utrzymania oraz żywienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Skład i jakość mleka zależą od różnych czynników, między innymi od uwarunkowań genetycznych, środowiskowych, stanu fizjologicznego zwierząt oraz pory roku. Jednym z pozagenetycznych czynników mających wpływ na skład mleka jest karmienie. W ostatnich latach można zaobserwować zmiany w warunkach hodowli bydła mlecznego. Zmiany te to między innymi całoroczne alkierzowe utrzymanie krów oraz zastąpienie żywienia pastwiskowego systemem TMR. Na podstawie tych zmian można wnioskować, że modyfikacjom ulega także profil kwasów tłuszczowych. Żeby zweryfikować ten pogląd, przeprowadzono badania mające na celu ocenę mleka z małych gospodarstw prowadzących tradycyjną hodowlę, a także mleka z dużego nowoczesnego gospodarstwa. Tłuszcz z mleka ekstrahowano metodą Rosego-Gottliba, z kolei estry metylowe kwasów tłuszczowych w wyodrębnionym tłuszczu przygotowano według metody IDF Standard. Rozdział estrów metylowych wykonano metodą chromatografii gazowej, stosując chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Największe różnice w profilu kwasów tłuszczowych, w zależności od systemu utrzymania i żywienia, odnotowano wśród kwasów PUFA, w szczególności w kwasie CLA. W mleku pozyskanym z gospodarstw stosujących naturalne pasze pochodzące z własnych gospodarstw stwierdzono niższy poziom tych kwasów (średnio 2.13%) niż w mleku krów żywionych przy zastosowaniu TMR (3.08%). Badane mleka różniły się także zawartością szkodliwych dla zdrowia TFA. W mleku z gospodarstwa przemysłowego zawartość tych kwasów wynosiła 3.36% sumy kwasów tłuszczowych i była ponaddwukrotnie większa niż w pozostałych próbkach mleka. Również zawartość UFA w tym mleku była wyższa (29.22%) w porównaniu z mlekiem z małych gospodarstw rolnych (średnia 22.68%). (abstrakt oryginalny)
EN
The composition and quality of milk depends on various factors, including genetic, environmental, physiological state of animals and the seasons. One of non-genetic factors, which influences on the composition of milk, is feeding. In recent years the conditions of dairy farming are changing. These changes include keeping cows in barn throughout the year and replacing pasture forage by standardized feed - TMR. Based on these changes can be concluded that the profile of fatty acid composition is modified. To verify this view, studies to examine the milk from small farms which led the traditional breeding and milk from a large modern farm were undertaken. Fat from milk was extracted with the Rose-Gottlib method and methyl esters of fatty acids were prepared according to the IDF Standard method. The separation of methyl esters was conducted with the method of gas chromatography using gas chromatograph equipped in a flame ionization detector (FID). The most significant differences in fatty acids profile, depending on system maintenance and nutrition, were reported in PUFA, including CLA. In the raw cow's milk from farms, which are using natural feed from their own farms, lower levels of these fatty acids (mean 2.13%) compared to milk from cows that were fed using TMR (3.08%) were found. Examined milk also differed in content of TFA which are harmful to the human body. In milk from an industrial dairy farm the content of these acids was 3.36% of the total fatty acids and was more than twice higher than in other samples of milk. Also, the content of UFA in this milk was higher (29.22%) compared to milk from small farms (average 22.68%). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Banni, S., 2002, Conjugated Linoleic Acid Metabolism, Current Opinion in Lipidology, vol. 13, no. 3, pp. 261-266.
 • Barłowska, J., Grodzicki, T., Topyła, B., Litwińczuk, Z., 2009, Physicochemical Properties of Milk Fat from Three Breeds of Cows During Summer and Winter Feeding, Archiv Tierzucht, vol. 52, no. 4, pp. 356-363.
 • Budsławski, J., Drabent, Z., 1972, Metody analizy żywności, WNT, Warszawa.
 • Cichosz G., 2007, Aterogenne właściwości tłuszczu mlekowego - rzeczywistość czy mit?, Przegląd Lekarski, vol. 64, suppl 4, pp., 32-34.
 • IDF Standard, 1999, Milk Fat and Milk Fat Products Determination of Fatty Acid Content, p. 182.
 • Jahreis, G., Fritsche, J., Steinhart H., 1996, Monthly Variations of Milk Composition with Special Regard to Fatty Acids Depending on Season and Farm Management Systems - Conventional Versus Ecological, Fett/Lipid, vol. 98, no. 11, pp. 356-359.
 • Jaworski, J., 1978, Studia porównawcze składu kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie, Technologia Żywności, nr. 13, pp. 91-135.
 • Jensen, R.G., 2002, The Composition of Bovine Milk Lipids. January 1995 to December 2000, Journal of Dairy Science, vol. 85, no. 2, pp. 295-350.
 • Lawless, F., Stanton, C., L'Escop, P., Devery, R., Dillon, P., Murphy, J.J., 1999, Influence of Breed on Bovine Milk cis-9, trans-11 Conjugated Linoleic Acid Content, Livestock Production Science, vol. 62, no. 1, pp. 43-49.
 • Nałęcz-Tarwacka, T., 2006, Wpływ wybranych czynników na zawartość funkcjonalnych składników tłuszczu mleka krów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Nałęcz-Tarwacka, T., Grodzki H., Kuczyńska B., Zdziarski K., 2009, Wpływ dawki pokarmowej na zawartość składników frakcji tłuszczowej mleka krów, Medycyna Weterynaryjna, vol. 65, nr 7, pp. 487-491.
 • Park, Y., Albright, K.J., Liu, W., Storkson, J.M., Cook, M.E., Pariza, M.W., 1997, Effect of Conjugated Linoleic Acid on Body Composition in Mice, Lipids, vol. 32, no. 8, pp. 853-858.
 • Parodi, P.W., 2004, Milk Fat in Human Nutrition, Australian Journal of Dairy Technology, vol. 59, no. 1, pp. 3-59.
 • Pfeuffer, M., 2001, Physiologic Effects of Individual Fatty Acids in Animal and Human Body with Particular Attention to Coronary Heart Disease Risk Modulation, Archiv Tierzucht, vol. 44, no. 1, pp. 89-98.
 • Przybojewska, B. Rafalski H., 2003, Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka. Sprzężony kwas linolowy CLA (cz. 2), Przegląd Mleczarski, nr 5, pp. 173-175.
 • Reklewska, B, Bernatowicz, E., 2003, Milk Functional Components - Significance for The Organism and Possibilities for Modifying Their Level in The Milk of Cows, Applied Science Reports, Animal Production Review, vol. 71, pp. 47-69.
 • Reklewska, B., Bernatowicz, E., Reklewski, Z., Nałęcz-Tarwacka, T., Kuczyńska, B. Zdziarski, K., Oprządek, A., 2003, Zawartość biologicznie aktywnych składników w mleku krów zależnie od systemu żywienia i sezonu, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, vol. 68, nr 1, pp. 85-98.
 • Seifert, M.F., Watkins B.A., 1997, Role in Dietary Lipid and Antioxidants in Bone Metabolism, Nutrition Research, vol. 17, no. 7, pp. 1209-1228.
 • Skrzypek, R., 1999, Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowotność konsumenta, znaczenie tłuszczu mleka krowiego i wołowiny, Materiały z VII Szkoły Zimowej z zakresu Hodowli Bydła, Zakopane, pp. 246-269.
 • Wroński, M., Rzemieniewski, A., Wielgosz-Groth, Z., Sobczuk-Szul, M., 2009, Wpływ sezonu i poziomu produkcji mleka na zawartość kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, Biuletyn Naukowy UWM, no. 30, pp. 95-101.
 • Żegarska, Z., 1998, Tłuszcz mlekowy jako składnik diety człowieka, Przegląd Mleczarski, nr 10, pp. 369-371.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.