PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 215 | 26--38
Tytuł artykułu

Znaczenie komponentów napływu BIZ dla poziomu aktywności inwestycyjnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Warianty tytułu
The Significance of FDI Inflows Components for Domestic Investment in Selected Central and Eastern European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem zaprezentowanego w niniejszym artykule badania było oszacowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i ich poszczególnych komponentów, tj. kapitałów własnych, reinwestowanych zysków i pozostałych inwestycji, na inwestycje krajowe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizę empiryczną przeprowadzono dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier w latach 2000-2008. W badaniu wykorzystano metodę regresji panelowej. Do oszacowania ocen parametrów regresji zastosowano estymator uogólnionej metody momentów (generalized method of moments - GMM). Na podstawie analizy ekonometrycznej stwierdzono, że zagregowane strumienie BIZ nie były istotnym czynnikiem określającym rozmiar działalności inwestycyjnej w gospodarkach goszczących. Spośród komponentów napływu BIZ na poziom aktywności inwestycyjnej pozytywnie wpływały wyłącznie kapitały własne inwestorów zagranicznych. Wzrost udziału pozostałych inwestycji w napływie BIZ przyczyniał się natomiast do osłabienia aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych. Reinwestowane zyski nie były istotne statystycznie w objaśnianiu zmienności inwestycji krajowych. Odnotowane prawidłowości implikują, że z punktu widzenia gospodarki goszczącej istotna jest nie tyle skala absorpcji BIZ, co ich struktura wewnętrzna (profil absorpcji BIZ). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to estimate the influence of FDI and its components (equity capital, reinvested earnings, other capital) on domestic investment in selected Central and Eastern European countries. Empirical analysis was conducted for Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland and Hungary in 2000-2008. Econometric analysis revealed that aggregated flows of FDI were not statistically significant factors in explaining domestic investment. Among three components of FDI, only equity capital positively influenced the level of domestic investment. The increase of other capital share in FDI weakened investment activity and reinvested earnings did not affect gross fixed capital formation at all. These results suggest that from the viewpoint of the host economy not only the volume of FDI inflows is important, but also their internal structure (the profile of FDI inflows). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Agosin, M.R., Mayer, R., 2000, Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment?, UNCTAD Discussion Paper, no. 146.
 • Apergis, N., Katrakilidis, C.P., Tabakis, N.M., 2006, Dynamic Linkages between FDI Inflows and Domestic Investment: a Panel Cointegration Approach, Atlantic Economic Journal, vol. 34, no. 4, s. 385-394.
 • Baltagi, B.H., 2011, Econometrics, 5th ed., Springer, Heidelberg.
 • Bardsen, G., Eitrheim, O., Jansen, E., Nymoen, R., 2005, The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford University Press, Oxford.
 • Borensztein, E., De Gregorio, J., Lee, J.W., 1998, How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, Journal of International Economics, vol. 45, no. 1, s. 115-135.
 • Cheng, H., Shahrokhi, M., Shengzhou, Z., 2005, The Crowding-Out Effects of Foreign Direct Investment on China's Domestic Investment, International Journal of Finance, vol. 17, no. 2, s. 3486-3511.
 • Ciołek, D., Golejewska, A., 2005, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł przetwórczy w oparciu o dane panelowe z lat 1993-2002, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 225-232.
 • De Mello, L.R., 1999, Foreign Direct Investment Led Growth: Evidence from Time-Series and Panel Data, Oxford Economic Papers, vol. 51, s. 133-151.
 • Desai, M.A., Foley, C.F., Hines, J.R., 2005, Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock, AEA Papers and Proceedings, s. 33-38.
 • Doraisami, A.G., 2007, Financial Crisis in Malaysia: Did FDI Flows Contribute to Vulnerability?, Journal of International Development, vol. 19, no. 7, s. 949-962.
 • Froot, K.A., 1991, Japanese Foreign Direct Investment, NBER Working Paper, no. 3737.
 • Hayashi, F., 2000, Econometrics, Princeton University Press, Princeton.
 • Krkoska, L., 2001, Foreign Direct Investment Financing of Capital Formation in Central and Eastern Europe, EBRD Working Paper, no. 67.
 • Lee, M., Tcha, M.J., 2002, The Color of Money: the Effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Transition Economies, Department of Economics Working Paper, no. 02-16.
 • Lipsey, R.E., 2000, Interpreting Developed Countries' Foreign Direct Investment, NBER Working Paper, no. 7810.
 • Matyas, L. (red.), 1999, Generalized Method of Moments Estimation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mencinger, J., 2003, Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth?, KYKLOS, vol. 56, no. 4, s. 491-508.
 • Mickiewicz, T., Radosevic, S., Varblane, V., 2001, FDI in Central Europe Short-Run Effects in Manufacturing, w: Fabry, W.N., Zeghni, S. (red.), Transition in Asia and Eastern and Central Europe: a Closed Door, Two Open Windows?, Nova Science Publishers, Huntington, s. 31-53.
 • Misun, J., Tomsik, V., 2002, Does Foreign Direct Investment Crowd in or Crowd Out Domestic Investment?, Eastern European Economics, vol. 40, no. 2, s. 38-55.
 • NBP, 2008, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006, NBP, Warszawa.
 • OECD, 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.
 • Razin, A., 2003, FDI Flows and Domestic Investment: Overview, CESifo Economic Studies, vol. 49, no. 3, s. 415-428.
 • Ruffin, R.J., Rassekh, F., 1986, The Role of FDI in U.S. Capital Outflows, American Economic Review, vol. 76, no. 5, s. 1126-1130.
 • Salorio, E.M., Brewer, T.L., 1998, Components of Foreign Direct Investment Flows: Evidence and Implications of Differences, Latin American Business Review, vol. 1, no. 2, s. 27-45.
 • Van Loo, F., 1977, The Effect of Foreign Direct Investment on Investment in Canada, Review of Economics and Statistics, vol. 59, no. 4, s. 474-481.
 • Verbeek, M., 2004, A Guide to Modern Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester.
 • Welfe, W., Welfe, A., 2004, Ekonometria stosowana, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 • Xu, G., Wang, R., 2007, The Effect of Foreign Direct Investment on Domestic Capital Formation, Trade and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence from China, Global Economy Journal, vol. 7, no. 2, s. 1-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.