PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 | 19--42
Tytuł artykułu

Przeszłość i przyszłość marketingu

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing : Past and Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Marketing, jak wskazują liczne źródła, był praktykowany od zarania dziejów. Wątków marketingowych dopatrują się współcześni autorzy w pracach Platona i Arystotelesa (rola marketingu w społeczeństwie) oraz Tomasza z Akwinu (jak praktykować działania marketingowe, nie grzesząc) [Shaw, 1995, s. 7-20; Jones, Shaw, 2002, s. 39-66]. Historię marketingu jako dyscypliny akademickiej ocenia się na 100 lat. To wystarczy, aby uznać ją za dojrzałą, zidentyfikować punkty zwrotne i spojrzeć w przyszłość. Takie możliwości stwarzają publikacje prezentujące kolejne etapy rozwoju marketingu i kształtowanie się kolejnych szkół w ramach tej dyscypliny. Można nawet mówić o odrębnej szkole historii marketingu. Reprezentują ją z reguły autorzy amerykańscy. Wynika to zapewne z faktu, że właśnie akademicy z USA mieli największy udział w tworzeniu zrębów naukowych i pomnażaniu dorobku marketingu w ciągu wspomnianych 100 lat. Z zadowoleniem należy odnotować stopniowo rosnące znaczenie naukowców europejskich w rozwijaniu teoretycznej myśli w zakresie marketingu. Chodzi w szczególności o tzw. szkołę nordycką, w której ramach rozwinął się marketing usług i tzw. marketing relacyjny. Pojawia się ponadto coraz większa liczba publikacji autorów azjatyckich, w większości wykształconych na uniwersytetach amerykańskich. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej historia marketingu jako dyscypliny naukowej jest relatywnie krótka. (original abstract)
EN
Marketing has been practiced since ancient times. We can trace marketing thought in the works of ancient philosophers. But the history of marketing as an academic discipline is only hundred years long. Throughout the XX century many concepts and ideas had been put forward by academics. They coalesced into several schools of marketing thought. The traditional approach to study marketing was focused on marketing functions, marketing institutions (trading firms) and moving commodities from sources of supply to places of demand. The three schools of marketing thought can be identified at this early stage of developing the discipline. The so called paradigm shift, which started in the late fifties of the XX century resulted from the after the II World War supply surpluses in the American economy, and consequently the business entities needing to generate the necessary demand. New modern marketing schools emerged such as marketing systems school, marketing management school, exchange school, consumer behaviour school, macromarketing school. In the mid seventies of XX century researches from outside the discipline entered marketing. This was a consequence of broadening paradigm and expanding the discipline boundaries. From now on, all forms of social exchanges had been considered an occasion to implement marketing concepts. This however worried some academics, who argued that marketing should be restricted only to the buyer-seller exchanges. The recently witnessed turbulence in the business environment (including technological advances) had a significant impact on the marketing practice and theory. Among others, the concepts of 'value creation' and 'value chain' had been introduced. In the eighties and nineties the areas of services marketing and relationship marketing received an increased attention. The marketing-mix paradigm was found by many authors inadequate to incorporate the theoretical shift of co-creating customer experience. The new role of marketing in an organisation was proposed, as well. Now, at the outskirts of the new millennium many representatives of the marketing community engage in the discussion on a new paradigm suggesting a shift from the goods-centred to the service-centred approach.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
19--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alderson W., Marketing Behavior and Executive Action, Irwin, Homewood Ill. 1957.
 • Alderson W., A Normative Theory of Marketing Systems, w: Theory of Marketing, red. R. Cox, W. Alderson, S.J. Shapiro, Irwin, Homewood Ill. 1964.
 • Alderson W., Dynamic Marketing Behavior, Irwin, Homewood Ill. 1965.
 • Ballantyne D., Varey R.J., Creating value-in-use through marketing interaction; the exchange logic of relating, communicating and knowing, "Marketing Th eory" 2006, Vol. 6 (3), s. 335-348.
 • Białecki K., Elementy marketingu eksportowego, PWE, Warszawa 1968.
 • Bitner M.J., Building Service Relationships: It's All About Promises, "Journal of Academy of Marketing Science" 1995, 23 (4), s. 246-251.
 • Brodie R.J., Glynn M.S., Little V., The service brand and the service-dominant logic: missing fundamental premise or the need for stronger theory?, "Marketing Th eory" 2006, Vol. 6 (3), s. 363-379.
 • Brown S., Are we nearly there yet? On retro-dominant logic of marketing, "Marketing Theory" 2007, Vol. 7 (3), s. 291-300.
 • Calonius H., A Market Behaviour Framework, Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Helsinki, May 1986.
 • Conner K., Prahalad C.K., A Resource-based Theory of the Firm: Knowledge versus Opportunism, "Organizational Science"1996, No 7 (September-October), s. 477-501.
 • Cornelissen J., Academic and Practitioner Th eories of Marketing, "Marketing Th eory" 2002, Vol. 2 (1), s. 133-143.
 • Dixon D.F., A Social Systems Approach to Marketing, "Social Science Quarterly" 1967, 48 (September), s. 164-173.
 • Doyle P., Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, Wiley, New York 2000.
 • Drucker P.F., Th e Practice of Management, Harper & Row, New York 1954.
 • Fisk G., Marketing Systems, Harper & Row, New York 1967.
 • Flint D.J., Innovation, symbolic interaction and customer valuing: thoughts stemming from a service-dominant logic of marketing, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (3), s. 349-362.
 • Grönroos Ch., Relationship Marketing Logic, "Asia-Australian Marketing Journal" 1996, 4(1).
 • Grönroos Ch., On defining marketing: Finding a new roadmap for marketing, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (4), s. 395-417.
 • Grönroos Ch., Adopting a service logic in marketing, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (3), s. 317-333.
 • Gummesson E., Service Provision Calls for Partners Instead of Parties, w: Invited Commentaries on Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68 (January) s. 20-21.
 • Hackley Ch, Marketing. A critical introduction, Sage Publications, London 2009.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, HBS Press, Boston 1994.
 • Hambrick D.C., Th e disintegration of strategic management: it's time to consolidate our gains, "Strategic Organizations" 2004, Vol. 2 (1), s. 91-98.
 • Howard J.R., Marketing Management: Analysis and Decision, R.D. Irwin, Homewood, Ill. 1957.
 • Hubbard R., Lindsey R.M., How the emphasis on "Original" Empirical Marketing Research Impedes Knowledge Development, "Marketing Th eory" 2002, Vol. 2 (December).
 • Hunt S.D., A General Theory of Competition: Resources, Competences, Productivity, Economic Growth, Sage Publications, Th ousand Oaks, CA 2000.
 • Jones D.G.B., Richardson A.J., The Myth of the Marketing Revolution, "Journal of Macromarketing" 2007, Vol. 7, No. 1, s. 15-24.
 • Jones D.G.B., Shaw E.H., A History of Marketing Thought, w: Handbook of Marketing, red. B.A. Weiytz, R. Wensley, Sage Publishing, London 2002, s. 39-66.
 • Jones D.G.B., Simon Litman (18731-965): Pioneer marketing scholar, "Marketing Th eory" 2004, Vol. 4(4), s. 343-361.
 • Kandemir D., Yaprak A., Cavusgil S.T., Alliance Orientation: Conceptualization, Measurement, and Impact on Market Performance, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, Vol. 34, No. 3.
 • Keith R.J., The Marketing Revolution, "Journal of Marketing" 1960, 24 (3), s. 35-38.
 • Kelly W.T., Lazer W., Managerial Marketing: Perspectives and Viewpoints, R.D. Irwin, Homewood Ill. 1958.
 • Kim B.Y., Oh H., Gregoire M., Eff ects of Firm's Relationship-Oriented Behaviors on Financial Performances of the Restaurant Industry, "Journal of Hospitality & Tourism Research" 2006, Vol. 30, No. 1.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J., Market Orientation. The Construct, Research Proposition, and Managerial Implications, "Journal of Marketing" April 1990, Vol. 54, No. 2.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A., MARKOR: A Measure of Market Orientation, "Journal of Marketing Research" November 1993, Vol. 30.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Lush R.F., Vargo S.L., Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (3), s. 281-288.
 • Narver J., Slater S.F., Th e Eff ect of a Market Orientation on Business Profitability, "Journal of Marketing" October 1990, Vol. 54.
 • Maltz E., Kohli A.K., Reducing Marketing's Confl ict with Other Functions: Th e Diff erential Effects of Integrating Mechanism, "Journal of Academy of Marketing Science" 2000, 28 (4), s. 479-492.
 • Mazur J., Rola marketingu w nowoczesnym nauczaniu przedsiębiorczości, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, PWE, Warszawa 2010.
 • November P., Marketing knowledge myopia, "European Business Review" 2008, Vol. 20, No. 5, s. 434-456.
 • Peňaloza L., Venkatesh A., Further evolving the new dominant logic of marketing: from services to the social construction markets, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (3), s. 299-316.
 • Porter M.E., Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press, New York 1985.
 • Rathmell J.M., Marketing in the service sector, Winthrop Publishers Inc., Cambridge Mass. 1974.
 • Rossiter J.R., What is marketing knowledge? Stage I: forms of marketing knowledge, "Marketing Theory" 2001, Vol. 1(1), s. 9-26.
 • Rust R.T., If Everything Is Service, Why Is This Happening Now, and What Diff erence Does It Make?, w: Invited Commentaries on Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68 (January) s. 18-27.
 • Schembri S., Rationalizing service logic, or understanding services as experience?, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6(3), s. 381-392.
 • Shaw E.H., The First Dialogue on Macromarketing, "Journal of Macromarketing" 1995, 15, Spring, s. 7-20.
 • Shaw E.H., Jones D.G.B., A history of Schools of Marketing Thought, "Marketing Th eory" 2005, Vol. 5(3), s. 239-281.
 • Shugan S.M., Finance, Operations, and Marketing Conflicts in Service Firms, w: Invited Commentaries on Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68 (January), s. 18-27.
 • Sivadas E., Johnson M.S., Knowledge flows in marketing: An analysis of journal article references and citations, "Marketing Theory" 2005, Vol. 5 (4), s. 339-361.
 • Steenkamp J-B. E.M., Moving Out of the USA Silo: A Call to Arms for Conducting International Marketing Research, w: Marketing Reneissance: Opportunities and Imperatives for Improving Marketing Thought, Practice, and Infrastructure, red. R.N. Bolton, "Journal of Marketing" October 2005, Vol. 69.
 • Stonehouse G., Snowdon B., Competitive Advantage Revisited. Michael Porter on Strategy and Competitiveness, "Journal of Management Inquiry" September 2007, Vol. 16, No. 3, s. 256-273.
 • Tadajewski M., Th e ordering of marketing theory: the infl uence of McCarthyism and the Cold War, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (2), s. 163-199.
 • Thomas J., Gupta R.K., Marketing Th eory and Practice: Evolving through Turbulent Times, "Global Business Review" 2005, 6 (1), s. 95-112.
 • Vargo S.L., Lush R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" (January)2004, Vol. 68, s. 1-17.
 • Webster F.E. Jr., Th e Changing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing" October 1992, Vol. 56.
 • Webster F.E. Jr., Back to the Future: Integrating Marketing as Tactics, Strategy, and Organizational Culture, w: Marketing Renaissance: Opportunities and Imperatives for Improving Marketing Thought, Practice, and Infrastructure, red. R.N. Bolton, "Journal of Marketing" October 2005, Vol. 69.
 • Wierenga B., On Academic Marketing Knowledge and Marketing Knowledge that Marketing Managers Use for Decision-Making, "Marketing Theory" 2002, Vol. 2 (4), s. 355-362.
 • Wilkie W., Moore E., Scholarly Research in Marketing: Exploring the Four Eras of Th ought Development, "Journal of Public Policy and Marketing" 2003, 22 (Fall), s. 116-146.
 • Wilkie W., Needed: A Larger Sense of Marketing and Scholarship, w: Marketing Renaissance: Opportunities and Imperatives for Improving Marketing Thought, Practice, and Infrastructure, red. R.N. Bolton,"Journal of Marketing" 2005, Vol. 69 (October).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.