PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 (32) | 79--124
Tytuł artykułu

Wydatki publiczne na infrastrukturę transportu lądowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Road Transport Infrastructure in Poland and Its Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu na przykładzie roku 2011 dokonano szczegółowej analizy finansowania infrastruktury transportowej z różnych źródeł (budżetu państwa, budżetów samorządowych, środków europejskich, funduszy celowych). Omówiono polskie przepisy prawne związane z finansowaniem transportu lądowego oraz prezentacją wydatków na transport ponoszonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w porównaniu z innymi państwami europejskimi.
EN
The objective of this article is to examine sources of financing road transport infrastructure in Poland. In the first section, the author compares expenses incurred on the road infrastructure by the Polish government and local-government with other EU member states' expenses. The second section focuses on legal framework for financing road transport infrastructure. The final section contains an analysis of public expenditures on development of the road network in Poland (it covers 2008-2011 years and is conducted on the basis of public statistics). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2010 r.
 • Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce, J. Sierak (red.), SGH, Warszawa 2010.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Infrastructure investment, Statistics Brief, June 2012, International Transport Forum, OECD.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Informacja dla Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" w okresie od dnia 31 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., kwiecień 2012 r.
 • Ministerstwo Infrastruktury, Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok w zakresie części: 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 21 - Gospodarka morska, 26 - Łączność, 39 - Transport, maj 2011 r.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Informacja z wykonania dochodów i wydatków majątkowych budżetu państwa za rok 2011 w zakresie części: 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 21 - Gospodarka morska, 39 - Transport, kwiecień 2012 r.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wykonanie planu wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa przeznaczonych na projekty realizowane z udziałem środków UE w 2011 roku w zakresie części: 21 - Gospodarka morska, 39 - Transport, marzec 2012 r.
 • "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011", uchwała Rada Ministrów nr 233/2008 z 28 października 2008 r. zmieniona uchwałą nr 157/2009 Rady Ministrów z 15 września 2009 r.
 • "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II «Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój»", uchwała Rady Ministrów z 6 września 2011 r.
 • Polska, Dokument dotyczący polityki transportowej, W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego, Report nr 59715-PL, Word Bank, lipiec 2011 r.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, uchwała Rady Ministrów nr 10/2011 z 25 stycznia 2011 r.
 • Roczne sprawozdania Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za lata 2008-2011.
 • Roczne sprawozdania Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2008-2011.
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków na realizację wspólnej polityki rolnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia za lata 2010 i 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. nr 38, poz. 207 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w 2008 roku.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 roku.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w 2011 roku.
 • Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych - Statistics explained, Eurostat.
 • Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, GUS, Warszawa 2010.
 • "Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)", http://www.transport.gov.pl/files/0/1793988/SRTdo2020rzperspektywdo2030rprojekt.pdf.
 • Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U. nr 267, poz. 2251 ze zm.
 • Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. z 2012 r. poz. 931.
 • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, Dz.U. nr 12, poz. 61 ze zm.
 • "Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015", uchwała Rady Ministrów z 7 listopada 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.