PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne | 250--260
Tytuł artykułu

Typy i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Institutional Context in Making Compensation Choices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pogłębienie ogólnego zrozumienia kwestii stanowiących istotę relacji między organizacją a jej zinstytucjonalizowanym otoczeniem oraz omówienie konsekwencji omawianej relacji dla podejmowania decyzji płacowych w organizacji. Z tego względu uwagę skupiono na założeniach teorii instytucjonalnej stanowiącej użyteczny punkt wyjścia do analizowania wpływu otoczenia na kształtowane rozwiązania organizacyjne. W artykule omówiono trzy typy nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe oraz przedstawiono podstawowe źródła wpływów instytucjonalnych. Prezentowane rozważania powinny pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące wymogów, jakie przed organizacją stawia otoczenie wysoce zinstytucjonalizowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this study is to increase the understanding of many issues that are related to strategic decision making in firms, such as the effect of institutionalization on compensation decisions. Institutional theory is considered to offer a reasonable explanation for many organizational actions. However, there is insufficient empirical evidence of whether three types of institutional mechanisms: coercive, mimetic, and normative influence the compensation choices. This analysis should help answer many questions concerning the relation of pay choices with the demands of the institutional environment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barkema H., Gomez-Mejia L., Managerial compensation and firm performance: A general research framework, \"Academy of Management Journal\" 1998, 41, 135-145.
 • Baron J.N., Kreps D.M., Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Berrone P., Gomez-Mejia L.R., Environmental performance and executive compensation: An integrated agency-institutional perspective, \"Academy of Management Journal\" 2009, 52 (1), 103-126.
 • Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Boselie P., Paauwe J., Richardson R., HRM, institutionalization and organizational performance: A comparison of hospitals, hotels and local government, \"International Journal of Human Resource Management\" 2003, 14(8), 1407-1429.
 • Brewster Ch., Wood G., Brookes M., Similarity, isomorphism or duality? Recent survey evidence on the human resource management policies of multinational corporation, \"British Journal of Management\" 2008, 19, 320-342.
 • Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa 2011.
 • Cooke F.W., Strategic Compensation, Cooke, Princeton, NJ 1976.
 • DiMaggio P., Powell W., The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, \"American Sociological Review\" 1983, 17, 313-327.
 • Duncan R.B., Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty, \"Administrative Science Quarterly\" 1972, 17, 313-327.
 • Eisenhardt K.M., Agency- and institutional theory explanations: The case of retail sales compensation, \"Academy of Management Journal\" 1988, 31 (3), 488-511.
 • Gruszczyńska-Malec G., Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2000.
 • Juchnowicz M. (red.), Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 • Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. DzU 2008 nr 93, poz. 586 z późn. zm., Dział trzeci: wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
 • Konwencja nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości przyjęta w Genewie dnia 29.06.1951r., ratyfikowana przez Polskę, DzU 1955 nr 38, poz. 238.
 • Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • Li J., Lam K., Sun J., Liu S., Strategic human resource management, institutionalization, and employment modes: An empirical study in China, \"Strategic Management Journal\" 2008, 29, 337-342.
 • Łobos K., Izomorfia rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw z pozycji teorii instytucjonalnej, ewolucyjnej oraz sytuacyjnej organizacji, \"Organizacja i Kierowanie\" 2002, nr 3(109), 19-34.
 • MacDuffie J.P., Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry, \"Industrial and Labor Relations Review\" 1995, 48, 197-221.
 • March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Scholar, Warszawa 2005.
 • North D.C., Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 • Powell W.W., DiMaggio P.J., The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Rumpel S., Medcof J., Total Rewards: Goof fit For Tech Workers, \"Technology Management\" 2006, 27-35.
 • Sayilar Y., Moderating effect of normative institutional mechanism on the relationship between business strategy and HRM model, \"Akdeniz Dergisi\" 2009, 17, 154-188.
 • Scott W.R., The adolescence of institutional theory, \"Administrative Science Quarterly\" 1987, 32, 493-511.
 • Stroh L., Brett J., Baumann J., Reilly A., Agency theory and variable pay compensation strategies, \"Academy of Management Journal\" 1996, 39, 751-767.
 • Werner S., Ward S.G., Recent compensation research: An eclectic review, \"Human Resource Management Review\" 2004, 14, 201-227.
 • Zucker L.G., Institutional theories of organization, \"Annual Review of Sociology\" 1987, 13, 443-464.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.