PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 | 79--95
Tytuł artykułu

Komunikacja nieformalna w marketingu a zakaz reklamy ukrytej

Warianty tytułu
Word of mouth marketing and the ban on hidden advertising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpowszechniony na gruncie marketingu angielski termin Word of Mouth może być tłumaczony jako przekaz ustny, ale także: wieść, wiadomość, opinia publiczna, "poczta pantoflowa"; w zestawieniu: Word of Mouth Communication - oznacza komunikację nieformalną, prywatną, w podręcznikach marketingu definiowaną jako socjologiczny kanał komunikacji interpersonalnej, w którym podmiotem są przyjaciele, rodzina, znajomi - a nawet nieznajomi, wyrażający swoje opinie na temat produktu lub firmy. W objaśnieniu istoty zjawiska podkreśla się, że w roli kanału informacji występują faktyczni lub potencjalni konsumenci, ale nie są to osoby związane z danym przedsiębiorstwem ("źródła o charakterze nieformalnym"). Przekazywanie informacji odbywa się w drodze bezpośredniego kontaktu ("z ust do ust"), ale może też następować drogą telefoniczną lub przez Internet. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the so called word of mouth marketing (WOMM), which is an increasingly popular advertising strategy, used among others at the Internet chat rooms. The research provides a legal appraisal of WOMM in light of legal acts and the soft law. Unprecedented progress of electronic communications contributes to the success of word of mouth marketing, which differs from other forms of advertising mainly due to its hidden nature. This occurs despite the legal obligation imposed by the EU legal acts and the soft law to make the commercial statements recognisable for the recipients. However, as the research results show the situation may improve, should the recommendations adopted in the United States with regard to word of mouth marketing gain ever broader acceptance in the marketing code of conducts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Annys Shin, FTC Moves to Unmask Word-of-Mouth Marketing, Washington Post, December 12, 2006, s. D01, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/20061211013
 • Balter D., Butman J., Poczta pantofl owa. Sztuka marketingu szeptanego, One Press, Helion, Gliwice 2007.
 • Jagberger R., Die Grenzen der wirtschaft lichen Werbung, Stuttgart 1967.
 • Kępiński M., Mozgawa M., Póżniak-Niedzielska M., Skoczny T., Skubisz R., Sołtysiński S., Szwaja J., Wiszniewska I., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000.
 • Kłopocka A., Komunikacja nieformalna na rynku detalicznym usług bankowych - studium przypadku, "Bank i Kredyt" kwiecień 2006.
 • Kotler Ph., Marketing Management, Prentice Hall 1991.
 • Marketing przyszłości - raport, http://www.egospodarka./26624,Marketing-przyszlosci-raport-Trends cope-2008.
 • Najbardziej użyteczny marketing na ziemi, http://www.webusability.pl/2006/11/10/najbardziej-uzyteczny-marketing-na-ziemi/.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Lexis-Nexis, Warszawa 2001.
 • Podmolik M.E., Federal Trade Commission's plan to change rules on ad endorsements, testimonials worries marketers, "Consumerist", March 20, 2009, http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2212988/posts
 • Tkaczyk J., Word-of-mouth w służbie marketingu, "Innowacje w marketingu 4,0", UG, Sopot 2007.
 • Uwarunkowania instytucjonalno-prawne ochrony konkurencji i konsumentów na rynku Unii Europejskiej, badanie statutowe Zakładu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SGH, Warszawa 2007.
 • VaGla, W USA zakończyły się konsultacje FTC w sprawie WOMM, http://prawo.vagla.pl/node/8424
 • FTC Guides Concerning Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, http://www.ft c.gov/bcp/guides/endorse.htm
 • Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909, RGBl S. 499, BGBl III, 43-1 (UWG 1909).
 • Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004, BGBl I S. 1414 (UWG 2004).
 • Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektyw Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu.
 • Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych), Dz.Urz. UE L 149/22 z 11.6.2005.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206.
 • Wheeler-Lea Act 1938
 • WOMMA Ethics Code 2009, http://womma.org/ethics/ethicscode.pdf
 • http://e-biznes.pl/2008/11/szepczace-adaction/
 • http://womma.org/
 • http://www.kems.com.pl/
 • http://www.odi.pl
 • www.streetcom
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.