PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 20--36
Tytuł artykułu

Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP

Warianty tytułu
Trainings vs Knowledge Level of Bistro Bars Employees on GHP/GMP AND HACCP Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilku lat w Polsce można zauważyć rosnącą tendencję do spożywania posiłków poza domem. Obecnie konsument korzysta z usług gastronomicznych nie tylko w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych, a oferowane usługi obejmują coraz szerszy zakres, jak również coraz większą grupę klientów. Dobrym tego przykładem są stacje benzynowe, na których znajdują się bary bistro. Zakłady gastronomiczne, w tym również bary bistro na stacjach benzynowych, chcąc odnieść sukces na rynku muszą w strategii firmy uwzględnić wy magania klienta oraz wdrożyć odpowiedni system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Właściwa jakość i bezpieczeństwo żywności to gwarancja stałych klientów oraz możliwość rozwoju firmy i osiągnięcia zysku. W niniejszym artykule zaprezentowano wpływ szkoleń na poziom wiedzy pracowników barów bistro wybranego koncernu paliwowego w Polsce odnośnie do systemów GMP/GHP i HACCP. W związku z wymaganiem rozporządzenia (WE) nr 852 z 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, pracownicy badanych barów bistro odbyli odpowiednie szkolenie z zakresu stosowania systemu HACCP oraz higieny żywności, które swoim zakresem dostosowane było do charakteru ich pracy. Badanie na stacjach było prowadzone w ciągu 2 nastę pujących po sobie miesięcy, tak aby zapewnić homogeniczność danych wśród badanych klientów ze względu na poziom wiedzy i standardy organizacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
For past several years, in Poland, there has been noticed a growing trend for eating outside the home. Currently, consumers have a catering service not only to meet their basic nutritional needs, but offered services also include wider scope, as well as a growing group of customers. As a good example that can be showed are gas stations, where bistro bars are situated. Food and catering services, including bistros at petrol stations, in order to succeed in the market, must take into account in the company's strategy a customer requirements and implement an adequate system to ensure food safety. Proper food quality and safety is a guarantee of regular customers and the ability to grow and gain profit. This article presents the impact of trainings on the knowledge level about the GMP / GHP and HACCP systems, of the employees of bistro bars situated on selected fuel concern gas stations in Poland. In view of the requirement of Regulation No 852 of 2004 on the hygiene of foodstuffs, the employees of surveyed bistros have received appropriate training in the application of HACCP system and food hygiene that its scope was adapted to the nature of their work. The study was conducted in 2008 in nine provinces, using the survey method and specially for that developed questionnaire. The study was conducted in bistro bars situated at the gas stations during the two consecutive months in order to ensure homogeneity of the data coming from surveyed customers due to the level of their knowledge and organizational standards. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--36
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • [1] Czarniecka-Skubina E.: Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 1(46) Supl., 24-34.
  • [2] Kijowski J., Sikora T. (red.): Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. WNT, Warszawa 2003.
  • [3] Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • [4] Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F.: Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie. WNT, Warszawa 2005.
  • [5] Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Diffin, 2007.
  • [6] Nieżurawska M.: Jakość żywności a preferencje konsumentów. Przemysł Spożywczy, 2001,55, 12, 32-33.
  • [7] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • [8] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.