PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne | 384--392
Tytuł artykułu

Zarządzanie różnorodnością wynikiem zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity Management as a Result of Changes in Human Resource Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o problematyce zarządzania różnorodnością. Omówione zostało pojęcie zarządzania różnorodnością, korzyści i profity płynące z jego stosowania. Temat niniejszego artykułu ujęty został w kontekście zmieniającego się otoczenia, doby globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Celem artykułu jest identyfikacja działań umożliwiających kształtowanie wielokulturowej organizacji, która działa elastycznie w dynamicznym otoczeniu, w której stosuje się zarządzanie wiedzą i której członkowie mają zdolność myślenia strategicznego. Postawiono tezę, że różnorodność występująca w organizacji wielokulturowej może być źródłem przewagi tej organizacji nad organizacją monokulturową. Przewagę tę można pojmować jako potencjał rozwojowy, tendencję postępową, zdolność uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, elastyczność i umiejętność dokonywania transgresji. Warunkiem osiągnięcia tego sukcesu jest umiejętne zastosowanie strategii, które umożliwiają kształtowanie organizacji wielokulturowej oraz kładzenie szczególnego nacisku na "miękkie" aspekty zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the issue of diversity management. It discusses the concept of diversity management, benefits and profits arising from its use. The problem of this article was presented in the context of changing environments, time of globalization and internationalization of enterprises. This article aims to identify measures to facilitate the development of a multicultural organization that operates flexibly in a dynamic environment in which knowledge management is used and whose members have the ability to think strategically. It was stipulated that the diversity present in the multicultural organization can be a source of advantage of this organization over the organization of monoculture. The advantage of this can be understood as the potential for development, a progressive trend, the ability to obtain competitive advantage, flexibility and ability to make transgression. The condition for achieving this success is the skillful use of strategies that enable the development of multicultural organizations, and particularly emphasizing "soft" aspects of management. (original abstract)
Twórcy
 • MGGP SA Warszawa
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J., Firma wobec zagrożeń, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.
 • Baker R., The Lizbon Strategy - Making Change Happen, P.H. SEC, Bruksela 2002.
 • Baruk J., Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wyd. Narodowa, Warszawa 2007.
 • Blackwell A., Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących w konferencji - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, P.H. Publishing Oxford, 2007.
 • Boudourides M., Antypas G., A Simulation of the Structure of the World-Wide, P.H. OX, Oxford 2001.
 • Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, Wyd. MEG, Warszawa 2009.
 • Buckley P., Casson M., The Future of Multinational Enterprise, P.H. McMillan Press, London 2006.
 • Castells M., Societe en reseau. L'ere de I'information, P.H. Fayard, Paris 2010.
 • Czapiła J., Ekonomika innowacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Ely R.J., Foldy E.G., Reader in Gender, Work, and Organization, P.H. COS, Berlin 2002.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, P.H. EASST, London 2005.
 • Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (red.), The Oxford Handbook of Innovation, P.H. Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Falvey R., Exports, Restructuring and Industry Productivity Growth, P.H. GEP, Nottingham 2010.
 • Forfas M., Service Innovation in Ireland - Option for Innovation Policy, Genewa 2005.
 • Geringer J., Tallman S., Olsen D., Product and international diversification among Japanese multinational firms, "P.H. Strategic Management Journal", Paris 2000.
 • Girma S., Kneller R., Pisu M., Trade Creation, Destruction and replacement in regional trade agreements: micro level evidence for the UK, "Review of International Economics", P.H. Vol., London 2008.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 • Grossman G.M., Helpman E., Szeidl A., Optimal integration strategies for the multinational firm, "Journal of International Economics", P.H. MAX, Oslo 2009.
 • Head K., Mayer T., Market potential and the location of Japanese Investment in the European Union, "Review of Economics and Statistics", P.H. London 2004.
 • Karton G., Greene A., The dynamics of managing diversity, P.H. MEGA, Oxford 2009.
 • Kłos B., Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej wyzwaniem dla państwa, Wyd. BIP, Warszawa 2007.
 • Kononowicz M., Michałowska J., Majewska A., Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy - wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku, Wyd. PBS DGA i Human Capital Business, Sopot 2009.
 • Konopacka A., Łatwiejsza i efektywniejsza współpraca w zespole. Różni znaczy skuteczniejsi? Zarządzanie przez różnorodność, korzyści dla firm i pracowników, Wyd. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa 2010.
 • Kuusisto J., Meyer M., Insights into Services and Innovation in the Knowledge Intensive Economy, P.H. TEKES, Helsinki 2005.
 • Leydesdorff L., Knowledge-Based Innovation Systems and the Model of a Triple Helix of University- Industry-Government Relations, P.H. ASCoR, Amsterdam 2009.
 • Loden M., Implementing Diversity, P.H. McGraw-Hill Companies, London 2006.
 • Love J.H., Technology Sourcing versus Technology Exploitation: an Analysis of US Foreign Direct Investment Flows, P.H. APPIL, Praga 2003.
 • Markowski T., Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006, Wyd. BLU, Rzeszów 2004.
 • Markusen J.R., Maskus K.E., General-Equilibrium Approaches to the Multinational Firm: A Review of Theory and Evidence, P.H. ZOE, Cambridge 2008.
 • Merrill-Sands D., Holvino E., Working with Diversity: a Focus on Global Organizations, P.H. COM, Leicestershire 2010.
 • Pauling L., Corey A., Diversity management in the future, P.H. OSS, Cambridge 2007.
 • Perrin J.C., Innovations et environnements; analyse comparee de trois zones de la region Provence-Alpes-Cote d'Azur, P.H. Marseille, Milano 2011.
 • Pradhan J.P., The Determinants of Outward Foreign Direct Investment: A Firm-level Analysis of Indian Manufacturing, P.H. LUV, Oxford 2009.
 • Przetacka Z., Różnorodność ze względu na wiek - zarządzanie wiekiem w organizacjach, Wyd. SES, Kraków 2009.
 • Pyka A., Kuppers G., Innowavation Networks Theory and Practice, Edward Elgar, P.H. Cheltenham, London 2007.
 • Rochefort M., Metropoles et Fragmentation des Espaces Raport, P.H. MEC, London 2010.
 • Salter A., Tether B., Innovation in Services, Through the Looking Glass of Innovation Studies, P.H. ONTARIO, Toronto 2009.
 • Schunter-Kleemann S., Plehwe D., Gender Mainstreaming, P.H. OKI, London 2009.
 • Świstalski W., Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, Wyd. Ekonom, Zielona Góra 2008.
 • Thomas D.A., Ely R.J., Diversity Management - Theory, Research, and Practice, P.H. STO, London 2009.
 • Wagner, J., The Causal Effects of Exports on Firm Size and Labour Productivity: First Evidence from a Matching Approach, P.H. Economics, Oxford 2010.
 • Watson J., Crick F., Diversity Management, P.H. MIX, London 2009.
 • Welch L., Loustarinen R., Internationalization: evolution of a concept, "Journal of General Management", P.H. ODE, Paris 2008.
 • Westphal L.E., Technology Strategies for Economic Development in a Fast Changing Global Economy, Economics of Innovation and New Technology, P.H. MOK, London 2007.
 • Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Wyd. PASS, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.