PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 | 225--248
Tytuł artykułu

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji : przyczyny powstania, funkcjonowanie, efekty i perspektywy

Autorzy
Warianty tytułu
European Globalisation Adjustment Fund : reasons for its establishment, activities, effects and perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustanowiony pod koniec 2006 r. i funkcjonujący od początku 2007 r. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest owocem przede wszystkim decyzji politycznej, mającej na celu przekonanie Europejczyków, a w szczególności obywateli państw dawnej "piętnastki", że globalizacja nie zagraża europejskiemu modelowi społecznemu. Jest on jednocześnie wyrazem obserwowanej od pewnego czasu tendencji do tworzenia sektorowych instrumentów finansowych obok już istniejących i wymienionych w prawie pierwotnym UE (np. Europejskiego Funduszu Społecznego). Praktycznie nieznany, bez odrębnej linii budżetowej, lecz jedynie z marginesem budżetowym nieprzekraczającym 500 mln euro rocznie, EFG pozostał przez pierwsze 2 lata działalności niemal niewykorzystany. Dopiero dokonana w połowie 2009 r. zmiana zasad jego funkcjonowania, polegająca m.in. na rozszerzeniu zakresu jego działalności o wsparcie osób zwolnionych wskutek kryzysu gospodarczego, spowodowała większe nim zainteresowanie ze strony państw członkowskich Unii. EFG jest instrumentem finansowym, z którego chętnie korzystają nie tylko bogate i duże kraje, ale również niewielkie i stosunkowo ubogie państwa, takie jak Litwa, Malta, a ostatnio także Bułgaria. Dzięki temu Funduszowi dotychczasowa efektywność programów outplacementowych finansowanych z jego udziałem kształtuje się na wysokim poziomie, przekraczającym 65%, co oznacza, że na trzy osoby objęte wsparciem dwie ponownie znalazły stabilne zatrudnienie lub założyły własną działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
Established by the end of 2006 and active from the beginning of 2007 the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been a result of a political decision that aimed at convincing the Europeans and in particular the citizens of the former EU-15 that the globalisation did not constitute any danger to the European social model. It is simultaneously an expression of a tendency to establish sectoral financial instruments apart from those already existent in the original EU law (for example the European Social Fund). The practically unknown, without any separate budgetary line, with only a budget margin not higher than EUR 500 million annually, EGF was barely tapped during the first two years of its existence. Yet, some changes made in the mid 2009 like extension of its scope to support people laid off due to the economic crisis resulted in an increased interest by the EU member states. EGF is a financial instrument that is tapped not only by the rich and big countries, but also by the smaller and relatively poorer countries like Lithuania, Malta and recently also Bulgaria. Its contribution that increased from 50 to 65 percent of global costs, allows the member states using its financial support to bankroll more expensive and thus presumably more effective tools to support unemployed people. The outplacement programs financed hitherto are quite effective - out of three people granted the support two found a permanent job or established an own business. The future of EFG will be probably decided on during the Polish EU Presidency in the second half of 2011. Therefore, it seems worthwhile that Poland formulates its own opinion on the effectiveness and flexibility of this Fund, and during the Presidency seeks a common EU compromise in line with the Polish national interest. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--248
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Commission Staff Working Document accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European.
 • Globalisation Adjustment Fund: Impact Assessment, SEC(2008) 3055, 16.12.2008.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej, COM(2008) 800, 26.11.2008.
 • Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie, COM(2005) 525, 20.10.2005.
 • Five proposals to re-launch negotiations, MEMO/05/386, Brussels, 20 October 2005.
 • Forde C., Stuart M., MacKenzie R., Wallis E., The European Globalisation Adjustment Fund and the regulation of redundancy in Europe, Centre for Employment Relations Innovation and Change, University of Leeds, http://lubswww.leeds.ac.uk/MKB/cjforde/iiraegf.pdf (22.11.2009).
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Narodowe regulacje na rynku wewnętrznym UE: nowe bariery współpracy, referat na konferencję "Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania", Warszawa 19.06.2007, http://www.kawecka.eu/newsite/fi les/konf_20070619_kawecka.pdf (11.01.2009).
 • Kołakowska A., Spotkanie Rady Europejskiej w Hampton Court - 27 października 2005, "Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych" nr 79 (324), Warszawa, 3 listopada 2005.
 • Nowaczek K., Th e European Globalisation Adjustment Fund: a social pilot project between political and economic realms, URGE Social Europe, Issues 1/2007.
 • Perceptions of globalisation: attitudes and responses in the EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2008.
 • Perspektywa finansowa na lata 2007-2013, 15915/05, Bruksela, 19 grudnia 2005 r.
 • Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01, Dz.Urz. UE L 139 z 14.06.2006, s. 1, z późn. zm.).
 • President Barroso presents five proposals to re-launch negotiations on EU Financial Perspectives for 2007-13, IP/05/1318, Brussels, 20 October 2005.
 • Projekt stanowiska rządu do wniosku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (COM(2006) 91), 12 maja 2006 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.Urz. UE L 406 z 30.12.2006, s. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 248 z 16.09.2002, s. 1, z późn. zm.).
 • Ryba J., Dokąd zmierza polityka spójności Unii Europejskiej?, "Biuletyn Analiz UKIE" nr 18, Warszawa, luty 2008.
 • Solidarność w obliczu zmian: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r. - ocena i perspektywy, COM(2008) 421, 02.07.2008.
 • Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2008 r., COM(2009) 394, 28.07.2009.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Trzaskowski R., Budżet na lata 2007-2013. Ocena decyzji podjętych na szczycie UE w Brukseli w grudniu 2005, "Analizy Natolińskie" 2006, 1(5), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2006.
 • Wasmer E., Weizsäcker J. von, A better Globalisation Fund, Bruegel Policy Brief, 2007/01, February 2007.
 • Wiśniewski J., UE a globalizacja - aspekty społeczne, "Biuletyn Analiz UKIE" nr 18, Warszawa, luty 2008.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Bruksela, COM(2006) 91, 01.03.2006.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, COM(2008) 867, 16.12.2008.
 • http://ec.europa.eu/egf
 • http://www.mrr.gov.pl/efg
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.