PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2/3 | 41--68
Tytuł artykułu

Zmiany współczynników reprodukcji ludności w województwie wielkopolskim w latach 2000-2009

Warianty tytułu
Changes in Population Reproduction Rates in the Wielkopolska Province in the Years 2000-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest rozpoznanie: wielkości, zmian i zróżnicowania współczynników reprodukcji ludności w województwie wielkopolskim według podregionów i miejsca zamieszkania, tendencji zmian w współczynnikach płodności, dzietności ogólnej, reprodukcji brutto i dynamiki demograficznej badanego województwa w ujęciu środowiska zamieszkania. Zakres czasowy opracowania dla województwa obejmuje lata 2000 - 2009, a dla podregionów lata 2002 - 2009. Źródłem informacji były dane Banku Danych Regionalnych za lata 2000 2009 zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Do opisu dynamiki badanego zjawiska wykorzystano indeksy dynamiki o podstawie stałej, a do opisu tendencji zmian badanych współczynników modele tendencji rozwojowej o różnej postaci analitycznej. Rezultaty badania ukazały zmniejszenie całkowitej płodności kobiet w latach 2001 -2004 zarówno w mieście, jak i na wsi. Od 2005 r. zaobserwowano systematyczny jego wzrost. Cząstkowe współczynniki płodności w badanych latach charakteryzowały się zróżnicowaną tendencją. Ogólne i cząstkowe współczynniki płodności są zróżnicowane w poszczególnych podregionach i środowisku zamieszkania. Z badań wynika, że współczynnik dzietności ogólnej zarówno w mieście, jak i na wsi badanego województwa nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Wartości współczynników reprodukcji brutto SA zróżnicowane w poszczególnych podregionach, zarówno w miastach, jak i na wsi. Oszacowane modele trendu dla współczynników reprodukcji ludności różnią się kształtem według środowiska zamieszkania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify: size, change and diversity of population reproduction rates in the Wielkopolska province by subregions and place of residence, trends in fertility rates, gross reproduction and demographic dynamics of the region in terms of living environment. Time range of the elaboration covers the 2000 - 2009 period for province, and 2002 - 2009 for subregions. A source of information was the Regional Data Bank for the years 2000 2009 contained on the website of the Central Statistical Office. To describe the dynamics of the phenomenon studied, the indices of dynamics was used, and to describe the trends of examined rates - models with different analytical form. Results of the study showed a reduction of total fertility of women in the years 2001 - 2004 both in the city and in the countryside. Since 2005, its growth has been observed systematically. Partial fertility rates in the surveyed years were characterized by varying tendency. General and sub-fertility rates vary in different subregions and living environment. Research shows that the total fertility rate in both urban and rural population does not provide a simple replacement of generations. Values of gross reproduction rates vary in different subregions, both in urban and rural. Estimated model for the trend of population reproduction rates vary in shape according to the residential environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Borowski S. (1989), Regiony reprodukcji ludności w Polsce Ludowej, PWN Warszawa - Poznań, pracę do druku przygotował S. Wierzchosławski
 • Balicki J., E. Frątczak, Ch.B. Nam (2007), Przemiany ludnościowe. Fakty - Interpretacje - Opinie, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Frątczak E. (2004), Urodzenia, Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2000 - 2001, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa
 • Frątczak E. (2002), Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie. Oceny - Interpretacje - Teorie - polityka rodzinna. W?: Zb. Strzelecki (red) Procesy demograficzne u progu XXI Polska a Europa. Polska a Europa, I Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja Końcowa,. Warszawa . Rządowe Centrum studiów Strategicznych, Tom XVII, Warszawa
 • Frątczak E. (1999), Zmiany płodności, w: I. E. Kotowska, red. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90, w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, SGH, Warszawa
 • Holzer J. Z.( 2003), Demografia PWE, Warszawa
 • Jóźwiak J., Sytuacja demograficzna Polski u progu XXI wieku, Studia Demograficzne, Warszawa 1995, z. 3/121
 • Van de Kaa D. J.(1987), Europe's Second Demografic Transition, "Population Bulletin", nr 42. L
 • Kotowska I. E.( 1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle drugiego przejścia demograficznego, red. I. E. Kotowska, SGH, Warszawa
 • Lesthaeghe R. (1995), The second demographic transition - an in Interpretation, w: Gender and family Change in Industrial Countries, red. A. M. K. O. Mason, Oxford, Clarendon Press
 • Okólski M.( 1990), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa
 • Roeske-Słomka I., Szwarc. K.(2009), Zróżnicowanie struktur demograficznych ludności w województwie wielkopolskim, Zeszyty Naukowe UE Poznań 133, red. Roeske-Słomka I. Prace Statystyczne i Demograficzne
 • Rosset E. (1975), Demografia Polski, cz.2, PWN, Warszawa
 • Wierzchosławski S.( 1993) , Przeobrażenia demograficzne współczesnej Europy i perspektywy jej rozwoju, w: R. Romański, Studia europejskie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.