PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2/3 | 83--97
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce

Warianty tytułu
Comparative Analysis of the Impact of Changes in Fertility and Mortality on Population Aging in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się ludności jest cechą zmian struktur demograficznych w krajach europejskich. Pomimo, że udział ludności w starszym wieku powszechnie wzrasta, to uzasadnione jest rozważanie zróżnicowania obserwowanych procesów ze względu zarówno na stopień ich zaawansowania jak i na znaczenie spadku płodności i umieralności. Celem pracy jest porównanie wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce według województw. Weryfikacji poddano następujące hipotezy: (1) głównym czynnikiem kształtującym starzenie się ludności w Polsce jest utrzymywanie się płodności na niskim poziomie, (2) wydłużanie się oczekiwanego trwania życia osób w starszym wieku ma słabszy wpływ, ze względu na niższe tempo spadku umieralności tej populacji, (3) proces starzenia się ludności w Polsce jest zróżnicowany ze względu na miejsce zamieszkania. Aby zweryfikować te przypuszczenia, rozważano dwa typy scenariuszy. Pierwszy z nich ukazuje kształtowanie się struktury ludności, poszczególnych województw przy założeniu, stałego poziomu płodności, któremu przyporządkowano hipotetyczne zmiany umieralności. W drugim wskazano jak zmienia się struktura populacji, przy zmiennej płodności przypisanej do stałego poziomu umieralności. Dla określenia hipotetycznych zmian umieralności wykorzystano metodę interpolacyjną. Analiza empiryczna opiera się na danych pochodzących z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to compare the effect of changes in fertility and mortality on population aging in Poland by provinces. The following hypotheses were verified:(1) the main factor affecting the aging of the population in Poland is the decline of fertility, (2) lengthening of life expectancy of elderly people has a weaker effect, due to the lower rate of decline of mortality in this population, (3) aging of the population in Poland varies depending on the place of residence. To verify these assumptions, considered two types of scenarios. The first one shows the evolution of population structure, individual regions, assuming a constant level of fertility, which are assigned to hypothetical changes in mortality. In the second indicated how changes in population structure, with varying fertility attributed to a constant level of mortality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cieślak M. (1984), Demografia, Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa
 • Czarkowska W., (1974), Prognozy Demograficzne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław
 • Heuveline P. (1999), The global and regional impact of mortality and fertility transitions, "Population and Development Review", vol. 25, number 4, population Council
 • Kotowska I. E., (2010), Prognozowanie stanu i struktury ludności oraz zasobów pracy, [w:], J. Kurkiewicz (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Kurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa
 • Kurkiewicz J., (2003), Long-term consequences of stabilization of reproductive behaviour during socio-economic transition in Poland, "Population of Central and Eastern Europe. Challenges and Opportunities", European Population Conference, Statistical Publishing Establishment, Warsaw, p. 283
 • Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, ,,Studia Demograficzne" nr 1/145 (25)
 • Weil D. N., (2010), The Economics of Population Aging, [in:] Handbook of Population and Family Economics, volume II, Elsevier B.V.
 • World Population Prospects: The 2009 Revision United Nations Population Division Department of Economic and Social Affairs
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.