PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 216 | 26--33
Tytuł artykułu

The Role of Stakeholders in Establishing Sustainable Consumption in Bulgaria

Warianty tytułu
Rola interesariuszy w budowaniu zrównoważonej konsumpcji w Bułgarii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zrównoważona konsumpcja i produkcja jest praktycznym podejściem do zrównoważonego rozwoju zorientowanym na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Ich celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwiększenie wydajności i uniknięcie niepotrzebnych strat (odpadów) zasobów w społeczeństwie od etapu wydobycia surowców do zagospodarowania odpadów. Konsumpcja danego produktu lub usługi obejmuje wielu różnorodnych uczestników rynku. Wraz z konsumentami są producenci, dystrybutorzy, organizacje zajmujące się przetwarzaniem odpadów, agencje rządowe, inwestorzy i wszyscy inni, którzy w taki czy inny sposób mają swój udział w sposobie konsumpcji. Stąd też ogromne znaczenie ma fakt aktywizowania wszystkich zainteresowanych stron poprzez wpływanie na sposób dochodzenia do zrównoważonej konsumpcji. Artykuł dotyczy kwestii, które nie zostały zbadane w Bułgarii do tej pory pomimo ich trafności i pilności. W badaniu wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. Od września do października 2008 roku zostało przeprowadzonych trzydzieści osiem wywiadów osobistych dotyczących problematyki zrównoważonej konsumpcji za pomocą kwestionariusza wstępnego dotyczącego zestawu obszarów tematycznych, które były oceniane na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte. Respondentami byli różni uczestnicy rynku na terenie Sofii i innych miast Bułgarii. Analiza wyników badania wskazuje jednoznacznie na potrzebę ustanowienia krajowej polityki zrównoważonego rozwoju w Bułgarii. Główne sektory jej wprowadzania oraz możliwość integracji z innymi obszarami polityki i strategii, jak również odpowiednie narzędzia do osiągnięcia zrównoważonej konsumpcji w Bułgarii, itp. zostały określone na podstawie zebranych opinii. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable consumption and production is a practical approach to achieving sustainable development, oriented to the economy, the society and the environment. Its purpose is to reduce harmful emissions, increase efficiency and prevent unnecessary losses (waste) of resources within the society from the stage of extraction of raw materials to waste management. The consumption of a particular product or service includes a wide range of stakeholders. Together with consumers these are producers, distributors, organisations for waste processing, government agencies, investors and all others who, in one way or another, have a stake in the manner of consumption. That is why it is of great importance to all stakeholders to play an active role by influencing in their own manner the establishment of sustainable consumption. The paper deals with issues which have not been examined in Bulgaria so far, despite their relevancy and urgency. The method of "in-depth interview" was used for the purposes of the survey. From September to October 2008 thirty eight personal interviews on the problems of sustainable consumption were conducted in Sofia and other Bulgarian towns with a wide range of stakeholders with the help of a questionnaire with preliminary set thematic areas, which were evaluated with open questions. The analysis of the results of the survey clearly supports the need for establishing national policy of sustainable development in Bulgaria. The key sectors of its implementation and the possibility for its integration with other policies and strategies as well as the appropriate tools for achieving sustainable consumption in Bulgaria, etc. were defined on the basis of the expressed opinions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--33
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
  • University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
  • University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
autor
  • University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Bibliografia
  • Consumption Opportunities, 2003, Geneva, UNEP.
  • National Strategy Plan for Sustainable Development (draft version), http://www.mzgar.government.bg/Strategii/strategia_za_ustoi4ivo_razvitie/SDS_04_05_07_AIAP.pdf [access: May 2011]
  • Tracking Progress: Implementing Sustainable Consumption Policies, 2005, A Global Review of Implementation of the United Nations Guidelines for Consumer Protection (Section G: Promotion of Sustainable Consumption), UNEP and Consumers International, UNITED NATIONS PUBLICATION.
  • United Nations Guidelines for Consumer Protection, Section G: Promotion of Sustainable Consumption, 2003, UNEP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.