PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 216 | 66--78
Tytuł artykułu

The Use of Life-Cycle Assessment for Supporting Decision-Making of Wooden Caskets Producer and Its Customers

Warianty tytułu
Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia do wsparcia procesu decyzyjnego producenta trumien i jego klientów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena aspektów środowiskowych w produkcji różnych typów trumien drewnianych oraz sposobów ich wykorzystania w ceremoniach pogrzebowych. Badanie jest oparte na metodologii ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) zastosowanej do wybranych faz produkcji trumien, urn oraz w procesie kremacji. LCA przeprowadzono za pomocą metody eko-wskaźnik'99, wprowadzając dane producenta oraz dane z bazy Ecoinvent 2.0 celem opisania cyklu życia przedmiotu badania oraz występujących w nim przepływów materiałowych i energetycznych. Metodologię uzupełniono o metody śladów środowiskowych, aby oszacować wpływ ekologiczny trumien i urn w zakresie wykorzystania terenu. Wyliczenia wskaźników dokonano za pomocą oprogramowania SimaPro 7.1. Ocena uwzględnia kilka wariantów trumien drewnianych, które charakteryzują się zastosowaniem różnego rodzaju drewna (sosna, dąb, modrzew i topola), intensywnością procesów wytwórczych (obróbka mechaniczna, klejenie, malowanie i inne) oraz obróbką wykończeniową (okleiny, obicia, elementy wykończeniowe). Ocenie poddano także różne typy urn (drewniane, metalowe, kamienne i ceramiczne) w przypadku scenariuszy obejmujących proces kremacji i późniejsze ich składowanie. Dla celów porównawczych w ocenie uwzględniono również trumnę kartonową wykorzystując ocenę cyklu jej życia jako punkt odniesienia do presji środowiskowych badanych obiektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of paper is to investigate the ecological aspects of producing different types of wooden caskets and the form of their latter use in funeral ceremonies. The investigation is based on life-cycle assessment (LCA) methodology for the casket production phases, production of urns and the incineration process. The LCA is based on EcoIndicator 99 method and uses casket producer data and Ecoinvent 2.0 database to describe life-cycles of investigated objects and material and energy flows included. The methodology is completed by Ecological Footprint method use in order to estimate ecological burden of caskets and urns landfill. The calculation of indicators is made within SimaPro 7.1 software. The assessment involves number of different variants of wooden caskets characterized by the use of different kind of wood (pine, oak, poplar and alder), processing (woodcutting, gluing, painting and etc.) and finishing (veneer). Also different types of urns (wooden, stone, ceramic and metal) are taken into account while incineration scenario and further deposition is used for LCA. For comparison purposes cardboard incineration casket is also included in the study and serves as reference point to assess environmental performance of investigated products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--78
Opis fizyczny
Twórcy
  • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Adamczyk, W., Nitkiewicz, T., 2007, Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów, in: Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  • Goedkoop, M., Oele, M., de Schryver, A., Vieira, M., 2008, SimaPro 7 Database Manual. Methods library, PRe Consultants.
  • Goedkoop, M., Spriensma, R., 2001, The Eco-indicator 99. A Damage Oriented Method for Life Cycle Impact Assessment. Methodology Report, Ministerie van Volkshuiisvesting, D-G Milieubeheer, no. 1999/36A, Amersfoort.
  • Gonzalez-Garcia, S., Silva, F.J., Moreira, M.T., Castilla Pascual, R., Garcia Lozano, R., 2011, Combined Application of LCA and Eco-design for the Sustainable Production of Wood Boxes for Wine Bottles Storage, The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 16, no. 3.
  • ISO, 1997, ISO 14040 Environmental Management. Life Cycle Assessment. Principles and Structure, 1997.
  • Jungmeier, G., Werner, F., Jarnehammar, A., Hohenthal, C., Richter, K., 2002, Allocation in LCA of Wood-based Products. Experiences of Cost Action E9 part I. Methodology, The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 7, no. 5.
  • Kowalski, Z., Kulczycka, J., Góralczyk, M., 2007, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Lipuscek I., Bohanec, M., Oblak, L., Zadnik Stirn, L., 2010, A Multi-criteria Decision-making Model for Classifying Wood Products with Respect to Their Impact on Environment, The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 15, no. 4.
  • Strykowski, W., Lewandowska, A., Wawrzynkiewicz, Z., Noskowiak, A., Cichy, W., 2006, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.