PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 | 52--72
Tytuł artykułu

Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie

Warianty tytułu
Path dependence and small island developing states
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania z zakresu Island Economics wskazują na trzy podstawowe strategie pobudzenia rozwoju gospodarczego przez małe rozwijające się państwa/terytoria wyspiarskie (Small Island Developing States - SIDS). Ugruntowane w literaturze przedmiotu ujęcie tych specjalizacji w wymianie międzynarodowej w postaci modeli: MIRAB (akronim od: Mi -migration, R - remittances, A - aid, B - bureaucracy), SITE (akronim od: small, island, tourism, economies) i PROFIT (akronim od: P - people consideration affecting citizenship, residence and employment rights, R - resources management, O - overseas engagement and international recognition, FI - finance, insurance and taxation, T - transportation) nadaje im statyczną formę. (abstrakt oryginalny)
EN
Such global tendencies as decolonisation and the spread of international tourism have undoubtedly left some imprints on small island developing states (SIDS) in the past fifty years. The idea to base the economic development on the tourism industry seemed for some newly independent island states to be the only possibility of international economic exchange. In the light of dependence theories, international division of labour pushed them to further specialisation in tourism. Although they are aware of threats resulting from this specialisation, more and more SIDS have been entering the international tourism market since mid seventies of the 20th century. The aim of the article is not, however to present the overall picture of island economies and the role of tourism in these economies, as this would be impossible within the formal limits of the paper. Therefore, the focus is only on demonstrating how the concept of path dependence may be applied in island economy research and how it can be correlated with the already existing models of SIDS economic development: MIRAB, SITE and PROFIT. The application of the path dependence concept will show the models in dynamic perspective. The study presented in the article is an introduction to further research devoted to a wider issue of tourist colonisation as an element of SIDS economic development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--72
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 2000.
 • Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, PWN, Warszawa 1973.
 • Auriac F., Durand-Dastes F., Rozważania na temat kilku niedawnych zastosowań analizy systemowej w geografi i francuskiej, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geografi cznej" 1988, nr 2-3 s. 117-126.
 • Baldacchino G., Managing the hinterland beyond: Two ideal-type strategies of economic development for small island territories, "Asia Pacifi c Viewpoint" 2006, Vol. 47, No. 1, s. 45-60.
 • Baldacchino G., The other way round: manufacturing as an extension of services in small island states "Asia Pacifi c Viewpoint" 1998, Vol. 39, No. 3 s. 267-279.
 • Bertram G., Introduction: Th e MIRAB model in the twenty-first century, "Asia Pacifi c Viewpoint" 2006, Vol. 47, No. 1, s. 1-13.
 • Bertram G., Reappraising the Legacy of Colonialism: A response to Feyer and Sacerdote, "Island Studies Journal" 2007, Vol .2, No. 2, s. 239-254.
 • Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 • Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografi i turystycznej, Proksenia, Kraków 2007.
 • Capó J., Font A.R., Nadal J.R., Dutch Disease in Tourism Economies: Evidence from the Balearics and the Canary Islands, "Journal of Sustainable Tourism" 2007, Vol. 15, No. 6, s. 615-627.
 • Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i fi nanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 • David P.A., Path dependence: a foundational concept for historical social science, "Cliometrica" 2007, Vol.1 s. 91-114.
 • Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Fraenkel J., Beyond MIRAB: Do aid remittances crown out export growth Pacific microeconomies? "Asia Pacific Viewpoint" 2006, Vol. 47, No. 1, s. 15-30.
 • Fujita N., Myrdal's Theory of Cumulative Causation, "Evolutionary and Institutional Economics Review" 2006, Vol. 3, No. 2, s. 275-283.
 • Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1969, 1977.
 • Gwosdz K., Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny" 2004, Vol. 76, nr 4, s. 433-456.
 • Hałaciński P., Charakterystyka współczesnego międzynarodowego rynku turystycznego, w: Materiały pomocnicze do nauki turyzmu, red. Z. Bosiakowski, SGPiS, Warszawa 1978.
 • Hałaciński P., Czynniki określające kierunki turystyki międzynarodowej, SGPiS, Warszawa 1968 (rozprawa doktorska).
 • Hałaciński P., Ekonomiczne problemy współczesnej turystyki międzynarodowej, SGPiS, Warszawa "Ruch Turystyczny - Monografie" 1972, nr 11.
 • Hałaciński P., Turystyka a międzynarodowy obrót ekonomiczny, "Ekonomista" 1970, nr 5, s. 923-942.
 • Humphrey H.H., Remarks on Travel and its Relationship to the U.S. Balance of Payments, "Revue de Tourisme" 1965, No. 1, s. 2-4.
 • Jasiński M., Kierunki międzynarodowego ruchu turystycznego a państwa rozwijające się: rozważania w świetle teorii przepływów kaskadowych, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, red. nauk. G. Gołembski, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów 2008.
 • Jasiński M., Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.
 • Jędrusik M., Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, WUW, Warszawa 2005.
 • Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Krapf K., Switzerland and her Tourist Trade. Revue de Tourisme, no.1 1962, s. 8-12.
 • Kuciński K., Geografi a ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 2004.
 • Kurek W., Mika M., Turystyka jako przedmiot badań naukowych, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Libera K., Aktywizacja turystyki zagranicznej, "Ruch Turystyczny" 1963, nr 2, s. 9-56.
 • Libera K., Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969.
 • Libera K., Problemy turystyki zagranicznej w Jugosławii, "Ruch Turystyczny" 1962, nr 2, s. 3-21.
 • Libera K., Turystyka zagraniczna - celowość i warunki jej aktywizacji, w: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965.
 • Liszewski S., Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, w: Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, WUŁ, Łódź 2008.
 • Mahoney J., Path dependence in historical sociology, "Theory and Society" 2000, Vol. 29, No. 4, s. 507-548.
 • Massey D., Regionalism: some current issues, "Capital and Class" 1978, Vol. 6, No. 3, s. 105-125.
 • McSorley K., McElroy J.L., Small Economic Strategies: Aid-Remittance versus Tourism Dependence, "e-Review of Tourism Research" 2007, Vol. 5, No. 6, s. 140-148.
 • Myrdal G., Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWG, Warszawa 1958.
 • Nowa Europa, red. D. Rosati, Instytut Wschodni, Warszawa 2007.
 • Oberst A., McElroy J.L., Contrasting Socio-Economic and Demographic Profile of Two, Small Island, Economic Species: MIRAB versus PROFIT/SITE, "Island Studies Journal" 2007, Vol. 2, No. 2, s. 163-176.
 • Rostow W.W., The Stages of the Economic Growth. A non Communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1987.
 • Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 • Sprawozdanie oraz dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Turystyki i Podróży Międzynarodowych, Rzym 1963. Tłumaczenie na zlecenie GKKFiT - TAP (maszynopis).
 • Troisi M., Ekonomiczna teoria turystyki i renty turystycznej, AWF, Warszawa 1963.
 • Turner L., The International Division of Leisure: Tourism and the Third World, "World Development" 1976, Vol. 4, No. 3, s. 253-260.
 • Turner L., Ash A., The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, Constable, London 1975.
 • Wodejko S., Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej, SGPiS, "Ruch Turystyczny - Monografie" nr 15, Warszawa 1975.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998.
 • Wodejko S., Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, "Monografie i Opracowania" nr 288, SGPiS, Warszawa 1989.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.