PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 14 Wybrane problemy polityki makroekonomicznej | 25--47
Tytuł artykułu

Wielkość i struktura budżetu państwa wyrazem roli państwa we współczesnej gospodarce

Warianty tytułu
Size and Structure of the Central Budget as Expression of the Government's Role in Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie roli państwa i jego funkcji, wskazywanych we współczesnej teorii ekonomii oraz analiza empiryczna roli państwa w Polsce na początku XXI wieku. (fragment tekstu)
EN
In each contemporary economy that assigns certain functions to the government, the latter has a role to play. Formal expression of the government's role and functions in the economy is the size and structure of its budget. The aim of this study is to present the role of the government and its functions as discussed in the contemporary theory of economics, as well as to analyse the empirical role of the government in Poland in the early 21st century. Theoretical considerations have been based on modern literature on the subject, mainly Polish authors, since the research part refers to today's conditions in Polish economy. The empirical part of the study analyses the data describing the government's income and spending as well as their structures (in various cross-sections) in Poland in the years 2000-2006. (Translated by Joanna Bajera) (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 • Baue J., Grabowski В., Józefiak С., Rączko A., Zależność między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Makroekonomia i polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, red. M. Belka, Wyd. Poltext, Warszawa 1996.
 • Beksiak J., O zmianach ustrojowych w gospodarce polskiej. "Kapitalista powszechny" 1993, nr 14.
 • Beksiak J., Państwo w polskiej gospodarce w latach 90, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 1-2.
 • Bernat J., Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Dąbrowski Z., Współczesne funkcje gospodarcze państwa, w: Polityka gospodarcza, red. J. Kabaj, Wyd. SGH, Katedra Polityki Gospodarczej, Warszawa 2000.
 • Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty polityki społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wyd. Key Text, Warszawa 1997.
 • Etatyzm w dzisiejszej Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 9.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność. Centrum im. A. Smitha & "Rzeczpospolita", Warszawa 1993, s. 43.
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990, s. 178.
 • Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W., Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce. Opis stanu obecnego, wstępne wnioski, seria "Transformacja Gospodarki" nr 76, IBnGR, Warszawa 1996.
 • Glapiński A., Spór o ekonomiczne instrumenty wspierania aktywności gospodarczej w Polsce, w: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, red. M. Garbicz, SGH, Warszawa 2003.
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.
 • Jak wyjść z kryzysu - alternatywny program gospodarczy, Wyd. Poltext, Warszawa 1994.
 • Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kaleta J., Polityka pieniężna i finansowa w procesie urynkowienia gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Kalina-Prasznic U.: Sektor publiczny w gospodarce w Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli С., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1993.
 • Klamut M., Rola państwa w kształtowaniu dostosowań strukturalnych w gospodarce, w: Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, red. A. Dobroczyńska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Kochanowicz J., Znękany Lewiatan. Państwo wobec gospodarki w Polsce schyłku lat dziewięćdziesiątych w świetle badań porównawczych, w: J. Kochanowicz, T. Kowalik, A. Koźmiński, W. Morawski, J. Staniszkis, J. Wilkin, Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, Raport nr 55, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 • Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Wyd. Poltext, Warszawa 1993.
 • Komar A.: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1995.
 • Leahy M., Schieh S., Wehinger G., Pelgrin F., Thorgeirsson T., Contributions of Financial Systems to Growth in OECD Countries, Economics Department OECD, Working Papers 2001, No. 280.
 • Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyelatystycznego, "Ekonomista" 2001, nr 2.
 • Lis S., Rola państwa w okresie transformacji gospodarki polskiej, w: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, red. S. Lis, Wyd. Secesja, Kraków 1994.
 • Łukawer E., O mechanizmie rynkowym bez gloryfikacji, w: Rynek - konsumpcja - rolnictwo, red. E. Hejner-Skowrońska, Warszawa 1996.
 • Madej Z., Mały budżet versus duży budżet, "Ekonomista" 1998, nr 5 6.
 • Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Morawski W., Państwo a instytucjonalizacja rynkowa, "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 4-5.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill International Editions, New York 1989.
 • Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 • Owsiak S., Perspektywy polskiego sektora finansowego, w: Sektor finansowy w Polsce, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 • Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, red. J. Beksiak, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 • Polityka ekonomiczna, red. A. Fajferek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Polityka, ustrój, idee. Leksykon politologiczny, red. M. Chmaj, W. Sokół, MORPOL, Lublin 1999, s. 246.
 • Porwit K.: Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Ratajczak M., Infrastruktura społeczna w warunkach przejścia od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 12.
 • Sadowski Z., Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Sektor publiczny a gospodarka Polski w okresie transformacji, red. G. Szczodrowski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański 1999.
 • Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa 1997.
 • Społeczne aspekty transformacji systemowej, "Ekonomista" 1996, nr 6.
 • Szostak W., Problem "ciężaru państwa". Optymalizacja roli państwa liberalno-demokratycznego, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998..
 • Szpringer W., Pomoc publiczna jako instrument restrukturyzacji w świetle rozwiązań europejskich, w: Władza publiczna wobec przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. K. Sobczak, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, t. 72, Warszawa 1996.
 • Tanzi V.: Gospodarcza rola państwa w XXI wieku. "Materiały i Studia" z. 204, NBP, Warszawa 2006.
 • The State in a Changing World, World Development Report 1997, World Bank 1997.
 • Toward A Limited State, "Coto Journal" 2004, vol. 24, No. 3, s. 185-204.
 • Wiklin J., Był, jest i będzie? "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 8.
 • Wilczyński W., Rynek i pieniądz u progu XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 • Wilczyński W., Trudny powrót Polski do gospodarki tynkowej, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, red. W. Dymarski, PWN, Warszawa Poznań 1993.
 • Wilczyński W., Wrogie państwo opiekuńcze. Felietony z " Wprost" 1995-1999, PWN, Warszawa 1999.
 • Wilkin J.: Jaki kapitalizm? Jaka Polska? PWN, Warszawa 1995.
 • Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Wyd. Liber, Warszawa 1998.
 • Winiecki J., Źródła ekonomicznego sukcesu; eliminacja barier dla ludzkiej przedsiębiorczości, w: Pięć lat po czerwcu, red. J. Winiecki, Warszawa 1995.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wyd. PWN, Warszawa 1990.
 • Wybrane problemy teorii polityki, red. A. Wojtaszek, D. Wybranowski, Rozprawy i Studia t. 420, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Zawadzki S.: Państwo o orientacji rynkowej, Wyd. Scholar, Warszawa 1997.
 • Ząbkiewicz A., Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 • Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowości, Poznań 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.