PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 | 101--121
Tytuł artykułu

Europejskie dobra publiczne - nowa koncepcja reformy budżetu Unii Europejskiej?

Autorzy
Warianty tytułu
European public goods - a new concept to reform the EU budget?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wstępie rozważań na temat funduszy UE w kontekście możliwości dostarczenia europejskich dóbr i usług publicznych należy podjąć próbę zdefiniowania pojęcia ogólnoeuropejskiego dobra publicznego. W tej kwestii można spotkać różne podejścia. Techniczne podejście do definicji europejskich dóbr publicznych koncentruje się na ich odróżnieniu od narodowych dóbr publicznych przy zastosowaniu kryteriów wartości dodanej, subsydiarności i typu produkowanych efektów zewnętrznych. Zgodnie z kryteriami wartości dodanej i subsydiarności, inicjatywy podejmowane na szczeblu europejskim powinny zastać ograniczone tylko do przypadków, gdy jest to bardziej efektywne w porównaniu z działającymi niezależnie państwami członkowskimi. Europejskie dobra publiczne są zatem dobrami zbiorowymi dostarczanymi w niewystarczającej ilości na poziomie narodowym, co uzasadnia konieczność ich sfinansowania ze szczebla ponadnarodowego. Uwzględniając natomiast kryterium istnienia efektów zewnętrznych, europejskie dobra publiczne definiowane są jako dobra zbiorowe przynoszące korzyści lub powodujące szkody wszystkim obywatelom Unii (tzw. pozytywne lub negatywne efekty zewnętrzne). Europejskie dobra publiczne w tym kontekście rozumiane są jako dostarczanie usług, które wpływają na dobrobyt każdego obywatela Unii, w odróżnieniu od lokalnych dóbr, które dostarczane są do określonej grupy społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The EU budget, and in particular its size and structure, is one of the mostly discussed and controversial issues in the field of the EU financial system. Today's economists, who focus on EU public finance, have highlighted the need to reprioritize spending and redirect them to pan-European public goods and services. Therefore, the main challenge during the coming programming period will be the identification of those items which could be financed at the pan-European level referred to European public goods. Furthermore, the value of such spending should be established within the limitsof the EU budget. The notion of European public goods, although variously understood and interpreted in relevant literature may play the key role in setting the possible directions of EU budgetary reform. Particularly, the size of the general budget as well as its expenditure and revenue structure is under the concern. The author examines selected concepts by today's economists regarding EU funds earmarked for public goods that serve the whole Community. Although decisions on changes in spending priorities will be made by the member countries with active participation of EU institutions, this issue is sure to be analysed more widely during discussions on the future of the EU budgetary system. In particular, these discussions will concern currently dominating spending on the common agricultural and cohesion policies. This topic deserves special attention and scrutiny as it could be utilised by Poland during the debate on EU budgetary reform, as well as during budgetary negotiations on the new financial perspective for the years 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--121
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adelle C., Pallemaerts M., Baldock D., Turning the EU budget into an instrument to support the fight against climate change, "SIEPS Occasional Papers" 2008, No. 4.
 • An agenda for growing Europe. Making EU economic system deliver, Report of the Independent High-Level Group Established on the Initiative of the President of the European Commission, 2003.
 • A study on EU spending, Raport końcowy zlecony przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu w Komisji Europejskiej, 2008.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, SGH, Warszawa 2007.
 • Begg I., Funding the European Union, A federal trust Report on the European Union's Budget, March 2005.
 • Begg I., The 2008/2009 EU budget review, "EU-Consent EU-budget Working Paper" 2007, No.3.
 • Begg I., Sapir A., Eriksson J., The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future, "SIEPS Occasional Papers" 2008, No. 1.
 • Blankart C.B., Kirchner C., The deadlock of the EU budget: An economic analysis of ways in and ways out, "CESifo Working Paper" 2003, No.989.
 • Buti M., Nava M., Towards a European budgetary system, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, "EUI Working Papers" 2003, No. 8.
 • Cacheux J., Negotiating the medium-term financial perspectives for the enlarged EU: The future of the European budget, "Revue de l'OFCE" 2004.
 • Citizens' perceptions of EU regional policy, "Flash Eurobarometr" 2008, No. 234.
 • Collignon S., A Memo on the European Budget, mimeo, IFRI, 2004.
 • Collignon S., Fiscal policy and Democracy in Europe, "Osterreichische Nationalbank, Workschop" 2005, No. 4.
 • Commission of the European Communities "Report of the study group on the role of public finance in European integration", Brussels 1997.
 • European Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM (2010) 2020, Brussels, 3 March 2010.
 • EU budget review: an opportunity for a thorough reform or minor adjustments; Executive Summary of the Final Report of the EU Budget Reform Task, September 2007.
 • European Parliament, Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change, Study, 2008.
 • Ferrer J.N., An unorthodox way to solve the rebate crisis, CEPS Commentaires, 2007.
 • Ferrer J.N., Can reforming own resources foster policy quality, "SIEPS Occasional Papers" 2008, No. 3.
 • Ferrer J.N., EU budget and policy reforms to promote economic growth, Swedish Institute for Growth Policy Studies, "Working Paper" 2007, No. R2007:015.
 • Ferrer J.N., The EU budget. The UK rebate and the CAP - Phasing them both out?, CEPS Task Force Report, Centre for European Policy Studies, 2007.
 • Figueira F., A better budget for Europe: Economically efficient, politically realistic, Sieps, "European Policy Analysis" 2008, No. 2.
 • Figueira F., How to reform budget? Going beyond fiscal federalism, Utrecht 2006.
 • Grochowska R., Proponowane zmiany Wspólnej Polityki Rolnej w świetle wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej, "Biuletyn Analiz UKIE" 2008, nr 18.
 • Gros D., How to achieve a better budget for the European Union, "CEPS Working documents" No. 289, April 2008.
 • Gros D., Micossi S., A better budget for the European Union - more value for money, more money for value, "CEPS Policy Brief" 2005, No. 66.
 • Hale S., Singleton-White S. H., Investing in our future: a European budget for climate security, Green Alliance, 2007.
 • Heinemann F., Solving the Common Poolproblem in the EU Fiscal Constitution, prezentacja z Konferencji w Brukseli, 17 kwietnia 2007.
 • Iozzo A., Micossi S., Salvemini M.S., A new budget for the European Union, "CEPS Policy Brief" May 2008, No. 159.
 • Jouen M., Rubio E., The EU budget: What for, Seminar Synthesis Paper, 2007.
 • Komisja Europejska, Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, styczeń 2010.
 • Masson P., Fiscal policy and growth in the context of European integration, IMF working paper 2000, No. 133.
 • Nowak-Far A., Finanse UE. Aspekty instytucjonalne i prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, t. VII wydanie I, Warszawa 2009.
 • Oates W.E., An essay on fi scal federalism, "Journal Of Economic Literature" 1999, Vol. XXXVII.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Perrson T., Roland G., Tabellini G., The theory of fiscal federalism: what does it mean for Europe, materiały konferencyjne "Quo Vadis Europe?" Kiel 1996.
 • Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie priorytetów dotyczących budżetu na rok 2010 - Sekcja Komisja, dokument z posiedzenia Komisji Budżetowej, nr A7-0033/2010 z 8 marca 2010 r.
 • Porozumienie Międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz Urz UE z 14 czerwca 2006, nr C 139.
 • Sapir A., The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future, "SIEPS Occasional Papers" 2008, No. 1.
 • Serafi n P., Przegląd budżetu puka do drzwi, "Biuletyn Analiz UKIE" 2008, nr 18.
 • Simovic H., Fiscal system and fiscal relations in the European Union: political restraints and alternative approach to public finance, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Working Paper Series No. 07-04, 2007.
 • Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szeląg K., Jednolita polityka budżetowa w strefie euro - realna wizja czy utopia, "Bank i Kredyt" 2003, nr 11-12.
 • Tabellini G., The Assignment of Tasks in an evolving European Union, "CEPS Policy Brief" 2002, No. 10.
 • Tabellini G., Principles of Policymaking in the European Union: An economic perspective, "CESifo Economic Studies" 2003, No. 49 (1).
 • Tarschys D., Agenda 2014: A zero-base approach, "European Policy Analysis" 2007, No. 5.
 • Traktat z Lizbony, Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Wostner P., On the Character of the EU and its Budget; Look into the Future, Working Paper Series, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.