PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 226 | 257--263
Tytuł artykułu

Dobór partnera jako przesłanka sukcesu w offshore outsourcing

Warianty tytułu
The Choice of Partner as a Condition for Success in Offshore Outsourcing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przybliżono jedną z form offshoringu, tj. offshore outsourcing, która to forma wiąże się z wydzieleniem ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego części funkcji oraz poszukiwaniem partnerów zewnętrznych za granicą dla ich realizacji. Strategia ta pozwala na czerpanie wiedzy z doświadczeń partnera dotyczących na przykład sposobu funkcjonowania na danym rynku, ale niesie zagrożenia, takie jak brak możliwości stałego monitorowania jakości usług. W przypadku wyboru przez przedsiębiorstwo offshore outsourcing niezwykle ważną decyzją jest wybór partnera zagranicznego. Niepowodzenia w zakresie współpracy wynikają często z niewłaściwego doboru przedsiębiorstwa współpracującego. Dokonując wyboru partnera, oprócz kompetencji merytorycznych, technicznych oraz organizacyjnych konieczne jest uwzględnienie dodatkowych kryteriów, takich jak: wiarygodność, dobra reputacja, kreatywność oraz kultura organizacyjna, a także wartości i cele potencjalnego partnera. Powodzenie wspólnego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od wzajemnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań, opartego na zaufaniu i otwartej, bezpośredniej komunikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes one of the forms of offshoring, i.e. offshore outsourcing. Offshore outsourcing is based on separating a set of functions from the organizational structure of the parent company, and searching for external partners abroad for its implementation. This strategy is associated with an important decision that is the choice of a foreign partner. Failures in co-operation often result from inappropriate selection of a cooperating company. When choosing a partner, apart from his/her competence or technical and organizational skills, it is necessary to take into account additional criteria, such as credibility, reputation, creativity and organizational culture as well as values and goals of a potential partner. The success of the joint venture depends largely on mutual understanding of the needs and expectations based on trust and open, direct communication. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--263
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bleicher, K., 1992, Unternehmenspolitische und unternehmenskulturelle Voraussetzungen erfolgreicher Partnerschaften, w: Zentes, J., Strategische Partnerschaften im Handel, Stuttgart.
 • Ciesielska, D., 2009, Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Faulkner, D., 1995, International Strategic Alliances. Co-operating to Compete, McGraw-Hill, London.
 • Fonfara, K. (red), 2009, Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 • Ingham, M., 1984, Les alliances stratégiques et les entereprises conjointes, w: Thiétart, R.A., La stratégie d'entreprise, McGraw-Hill, Paris.
 • Kłos, M., 2009, Outsorsing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Kopczyński, T., 2010, Outsorcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Liberska, B., 2008, Globalizacja a offshoring usług sektora IT, w: Szymaniak, A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shered services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Lubritz, S., 1998, Internationale Strategische Allianzen mittelständischer Unternehmen. Eine theoretische und empirische Analyse, Peter Lang Europäischer Verlag der Wirtschaften, Frankfurt am Main.
 • Masłowski, A., 2005, Nowe formy usług opartych na wiedzy, Handel Wewnętrzny, nr 3.
 • Morgan, R.M., Hunt, S.D., 1994, The Commitment-Trust Theory of Relationsship Marketing, Journal of Marketing, June.
 • Oczkowska, R., 2005, Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek. Koncepcja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Pakulska, T., Poniatowska-Jaksch, M., 2008, Globalne pozyskiwanie zasobów - zarys problemu, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 • Romanowska, M., 1997, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rozkwitalska, M., 2007, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 • Royer, S., 2000, Strategische Erfolgsfaktoren horizontaler kooperativer Wettbewerbsbeziehungen, Rainer Hampp Verlag, München und Mering.
 • Schaper-Rinkel, W., 1998, Akquisitioonen und Strategiesche Allianzen, DUV, Wiesbaden.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.