PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 | 122--140
Tytuł artykułu

Rynek usług wspomagających racjonalizację wykorzystania energii

Autorzy
Warianty tytułu
The market for energy efficiency services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do znaczącego poprawienia swojej efektywności energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii ma się przyczynić do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz powstrzymania wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych środków poprawy efektywności energetycznej wskazywanym przez Unię Europejską, jest rozwój rynku usług, które prowadzą do obniżenia zużycia energii przez odbiorcę. Rynek ten jest u nas słabo rozwinięty, mimo że najstarsze podmioty świadczące takie usługi działają w Polsce już od kilkunastu lat. Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że promocja usług wspomagających racjonalizację wykorzystania energii jest istotna dla rozwoju tego rynku, a tym samym dla osiągnięcia celów narodowych i unijnych w zakresie konkurencyjności, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
As a member of the European Union, Poland is obligated to improve its energy efficiency. Better use of energy will contribute to enhanced competitiveness of the national economy, improved energy safety and lower emission of greenhouse gases. One of the key measures leading to energy efficiency improvement, mentioned by the European Union in the Directive 2006/32/EU, is development of the market for energy efficiency services. Such services include mostly consulting, design, engineering and construction services that lead to thermomodernisation of buildings, modernisation of lighting, air-conditioning and cooling systems, replacement of energy consuming equipment with more efficient one or to other improvements in the energy balance of a company or a household. Services that support energy users in enhancing their energy efficiency and help them save energy are provided by special companies called energy services companies (ESCO), as well as by energy utilities, energy consulting firms and other entities. The demand is created by households and organisations, which use energy, including companies using various forms of primary energy (coal, gas, water, wind, sun, etc.) to generate final energy (e.g. electricity, heat), entities delivering final energy (transmission and distribution companies) and entities consuming final energy (e.g. households). Polish market for energy efficiency services, even though it has been in place for many years (at least since the beginning of the 90's), still remains in the early stage of development. Entities providing energy efficiency services are rare and small, and the supply and demand focus on thermomodernisation. Bearing in mind Poland's obligation to save energy and increase efficiency, there is a strong necessity to implement actions supporting development of the energy efficiency services market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
122--140
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agencja Rynku Energii S.A., Krajowy bilans energii - biuletyn kwartalny, grudzień 2003, http://www. securities.com/
 • Agencja Rynku Energii S.A., Krajowy bilans energii - biuletyn kwartalny, grudzień 2008, http://www. securities.com/
 • Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych, wyd. Gutenberg, Kraków 1995.
 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
 • Energy Information Administration, An Updated Annual Energy Outlook 2009, marzec 2009, http:// www.eia.doe.gov/
 • Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Polish Energy Effi ciency Report, Katowice, kwiecień 2004, http://www.fewe.pl/
 • Goldman C.A., Osborn J.G., Hopper N.C., Singer T.E., Market Trends in the U.S. ESCO Industry: Results from the NAESCO Database Project, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley 2002, http:// eetd.lbl.gov/
 • Goldman C., Hopper, N., Osborn J., LBNL, Review of U.S. ESCO Industry Market Trends: An Empirical Analysis of Project Data, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, styczeń 2005, http:// eetd.lbl.gov/
 • Hopper N., Goldman C. A., Gilligan D., Singer T.E., Birr D., A Survey of the U.S. ESCO Industry: Market Growth and Development from 2000 to 2006, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley 2007.
 • http://eetd.lbl.gov/
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 • http://www.esco.krakow.pl/
 • http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/
 • http://www.mg.gov.pl/
 • http://www.pointcarbon.com/
 • http://www.portalmed.pl/
 • http://www.stat.gov.pl/
 • http://www1.eere.energy.gov/femp/
 • KHW oszczędził w 2007 r. 14 mln zł na energii, artykuł z dnia 15 lipca 2008 r., http://www.wnp.pl/
 • Komisja Europejska, Action Plan for Energy Efficiency - Realising the Potential, Bruksela, 19 października 2006, COM(2006)245, http://ec.europa.eu/
 • Ministerstwo Gospodarki, Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007, Warszawa, czerwiec 2007, http://www.mg.gov.pl/
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne.
 • Ramy Odniesienia 2007-2013, szczegółowy opis priorytetów, wersja 2.0, Warszawa, 26 maja 2008, http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej z dnia 18 września 2009.
 • Rada Unii Europejskiej, Brussels European Council 8/9 March 2007 - Presidency Conclusions, Bruksela, 2 maja 2007, 7224/1/07, http://www.consilium.europa.eu/
 • U.S. Departament of Energy, Energy Independence and Security Act (EISA) of 2007 - New and Enhanced FEMP Responsibilities, marzec 2008, http://www1.eere.energy.gov/femp/
 • Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE - 2007, Biuletyn URE nr 3, maj 2008, http://www.ure.gov.pl/
 • Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r., DzU z 2008 r. nr 19, poz. 117.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, DzU z 1998 r. nr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.