PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 | 187--202
Tytuł artykułu

Usługi spedycyjne w prawie niemieckim jako przykład tworzenia relacji partnerskich przy przewozach międzynarodowych

Warianty tytułu
Forwarding services in German law and the partnerships in the international carriage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, z jaką zazwyczaj kojarzone jest prowadzenie działalności gospodarczej. Przy takim ujęciu można mówić jedynie o jego węższym znaczeniu. Tymczasem z pewnością można mówić o prawie gospodarczym jako regulatorze życia społecznego, w tym gospodarczego w szczególności. Według systematyki prawa gospodarczego pojęcie to można podzielić na prawo gospodarcze publiczne i tzw. prawo gospodarcze "prywatne". W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z Kodeksem spółek handlowych. Dla prowadzonych tu rozważań najważniejsze znaczenie będą miały zagadnienia należące do zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym również o charakterze międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The author examines German law on international forwarding agreements. Setting of a uniform system of regulations within the commercial code as well as including in this code the whole range of services usually rendered in the business practice and simultaneously detailed extension of its stipulations within the general terms and conditions related to particular kinds of services facilitated - on the one hand - carrying out of those services, and forwarding services in particular, and - on the other hand - systematisation of their subject matter. With reference to the Polish legislation, the author concludes that entries of the transport law in many legal acts of different nature and validity range cause that the transport law is less clear than the German law and often difficult in its interpretation. Although the regulations on the forwarding agreement in the Polish legal system are a part of the civil law (Act on civil law), they correspond to the German regulations from the commercial code as far as the subject matter is concerned. Cross-country partnerships in the field of international carriage are easy to set up as the similar regulations (although with some deviations) are applicable both in Poland and in Germany. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
187--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Führich E., Wirtschafts- privatrecht, Privatrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, 9. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2008, s. 320.
 • Górski W., K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009, s. 7.
 • Jägers M., Sonderbereich 3. CMR - Besonderheiten gegenüber §§407 ff. HGB, w: J. Knorre, K. Demuth.
 • Knorre J., Speditionsgeschäft/Spediteur, w: J. Knorre, K. Demuth, R.T. Schmid, Handbuch des Transportrechts, C.H. Beck Verlag, München 2008, s. 8-9.
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (z niem.: Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) vom 19. Mai 1956 (BGBl. 1961 II S. 1119) w rozumieniu Protokołu do CMR z dnia 5 lipca 1978 r. (BGBl. 1980 II S. 721, 733).
 • Protokół z Montrealu nr 4 w sprawie zmiany Układów warszawskich z dnia 12 października 1929 r. w sprawie ujednolicenia niektórych reguł dotyczących międzynarodowego transportu lotniczego, zmieniony przez Protokół haski z dnia 28 września 1955 r., w tłumaczeniu z dnia 25 września 1975 r.
 • Schmid R.T., Handbuch des Transportrechts, C.H. Beck Verlag, München 2008, s. 138.
 • Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 16.
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 7 lutego 1992 r., który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. (DzUrz UE z dnia 31 sierpnia 1992 r., 92/C 224).
 • Ustawa Kodeks cywilny (z niem.: Bürgerliches Gesetzbuch (skrót: BGB)) w brzmieniu z dnia 2 stycznia 2002 r. (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909 u. BGBl. 2003 S. 738), ze zmianami wynikającymi z wejścia w życie ustawy o wykonaniu umowy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie jurysdykcji krajowej, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 17 grudnia 2008 r. (art. 50 G z dnia 17 grudnia 2008 r.), (BGBl. I S. 2586, 2721 ff.).
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych - HGB (Handelsgesetzbuch) z dnia 10 maja 1897 r. (RGBl S. 219), zmieniona na podstawie art. 2 ustawy o przyspieszeniu czynności egzekucyjnych z dnia 30 marca 2000 r. (BGBl. I S. 330).
 • Ustawa o zmianie ustawy o przewozie ładunków, spedycji oraz prawie składu (Ustawa o reformie prawa transportowego, w skrócie - TRG (Gesetz zur Neuregelung des Fracht-, Speditions- und Lagerrechts - Transportrechtsreformgesetz), z dnia 25 czerwca 1998 r. (BGBI. I S.1588).
 • Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 35.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzUrz UE z dnia 30 marca 2010 r., 2010/C 83).
 • Wieske T., Transportrecht - Schnell erfasst, 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2008, s. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.