PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 Polityka ekonomiczna | 150--159
Tytuł artykułu

Przesłanki i przejawy kształtowania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości na poziomie lokalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Premises and Manifestations of Shaping the Climate Encouraging Local Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem kształtowania klimatu przedsiębiorczości przez władze samorządowe gmin, jako zasadniczego czynnika wspierania aktywności gospodarczej, w aspekcie przyczynowym. Dla konkurencyjności gminy standardy kultury przedsiębiorczości w społeczności lokalnej są bardzo ważne. Stanowią one odzwierciedlenie klimatu, atmosfery czy, jak to określał J. Schumpeter, ducha przedsiębiorczości, promują bowiem postawy proaktywne i innowacyjne. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych stanowią weryfikację stosunku władz gminy do przedsiębiorców w zakresie stymulowania i wspierania przedsiębiorczości w kontekście uproszczonego nieco obrazu kultywowanych w społeczeństwie wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of shaping the climate of entrepreneurship by local councils as the basic factor of supporting economic activity, in cause-effect aspect. The standards of culture of entrepreneurship in the local society are very important for competitiveness of boroughs. They depict the climate, atmosphere, or - as J. Schumpeter said: "the spirit" of entrepreneurship because they promote activity and innovativeness. Presented results of empirical research constitute verification of attitude of local government towards businessmen in the range of stimulation and supporting of entrepreneurship in the context of slightly simplified picture of the values preserved in society. (original abstract)
Rocznik
Strony
150--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barczyk Z., Biniecki J., Szczupak B., Przedsiębiorczość gminna a rozwój lokalny: nowa faza przemian w samorządach lokalnych, [w:] Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, tom I, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów 2002.
 • Barczyk S., Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K. Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zachowania postidustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE Warszawa 1992.
 • Isaken G. i in., Perceptions of the best and worst climates for creativity: preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire,,, Creativity Research Journal" 2001, vol. 13, no. 2.
 • Kaliszczak L., Przedsiębiorczość - przegląd koncepcji, [w:] Przesłanki aktywności ludzkiej, red. K. Jaremczuk, PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2007.
 • Karwowski M., Twórcze przewodzenie, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 • Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.