PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 110 | 9--22
Tytuł artykułu

Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości przy uwzględnieniu ryzyka

Warianty tytułu
Investment Effectiveness on the Real Estate Market with Risk Consideration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Decyzje inwestycyjne wymagają ciągłej i systematycznej analizy rynku, uwzględniającej wpływ czynników zarówno makro-, jak i mikroekonomicz nych. Każda decyzja inwestycyjna wiąże się z ryzykiem. Inwestor, wy bierając nieruchomość, ponosi ryzyko już na etapie wyboru lokali zacji inwestycji, decyzji co do rodzaju nieruchomości oraz ustalania warun ków umownych z przyszłymi użytkownikami. Od tego m.in. za leży, czy inwestor osiągnie przewidywany dochód i wzrost wartości kapitało wej nieruchomości. Wśród barier rozwoju rynku nieruchomości można wymienić: - ograniczoną dostępność kredytów długoterminowych, - wysokie koszty kredytów, - wysokie stopy oprocentowania kredytów, - słabość wycen dokonywanych dla sektora bankowego, - funkcjonowanie hipoteki zwiększające ryzyko kredytodawców, - nieprawidłowy system prowadzenia ksiąg wieczystych, - relatywnie wysoki poziom inflacji, - niską zamożność polskiego społeczeństwa, - wysoki stopień bezrobocia, - brak uregulowań stosunków własnościowych i zarządzania, co ogranicza zainteresowanie rynkiem nieruchomości nawet ze strony inwestorów posiadających wystarczający kapitał, • nakładanie się w czasie różnych reform oraz nie dość sprawny przebieg procesów transformacji. Waga wymienionych barier nie jest jednakowa. Dlatego też w niniejszym artykule skupiono się na analizie tylko tych, które uznano za najistotniejsze. Poszczególne bariery wpływają na siebie, nawzajem się warunkując. Likwidacja ich albo przynajmniej znaczne ograniczenie umożliwiłoby dalszy rozwój rynku nieruchomości, a także poprawiłoby wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Investment is a major development factor in the system of market economy. In the Polish business reality there are many areas of less or more effective investments. Real estate enjoys an increasingly high interest. The investment in real estate may be perceived as a source of income or deposit of capital. The most important issue in this area is the rise in value of real estate with time. Investment of capital in real estate protects it against inflation. It means a relative stability of the rise in real estate value in comparison with other potential investment instruments. However, it must be remembered that in relation to other financial instruments real estate seems a relatively expensive asset, which results in the necessity of external sources of finance (credits or loans), which, within the changing economic situation, causes some risk. There are still some legal obstacles, whose only partial liquidation could contribute to a more dynamic development of the real estate market, making at the same time, investors on this market more active. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Brzeski W. J., Korzyści sektora przestrzennego. Rynek nieruchomości, w: Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych, CASE, BRE, Warszawa 2002.
 • Chojnacki R., Perspektywy rynku mieszkaniowego - wpływ na sytuację makroekonomiczną, w: Ryzyko rynku nieruchomości, Zeszyty BRE Bank - CASE 2007.
 • Gołąbeska E., Inwestowanie na rynku nieruchomości, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. naukowa A. Kopczuk i M. Proniewski, Białystok 2005.
 • Gołąbeska E., Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, WSFiZ, Białystok 2007.
 • Gołąbeska E., Rynek mieszkaniowy w regionalnej polityce gospodarczej na przykładzie Białegostoku, WSFiZ, Białystok 2006.
 • Gołąbeska E., Rynek nieruchomości i jego podmioty, WSFiZ, Białystok 2007.
 • Greer G. E., Farre M. D., Inwestment Analysis for Real Estate Decisions, Dearborn Financial Publishing, Inc. Chicago 1993.
 • Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Wyd. Twigger S.A., Warszawa 1999.
 • Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, wyd. WSFiZ, Białystok 2005.
 • Kucharska-Stasiak E., Uwarunkowania rynku nieruchomości, Łódź 2000.
 • Marchlewski K., Nieruchomości w nowej gospodarce, w: Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. naukowa E. Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Muszyński J., Wahania stopy zwrotu z kapitału inwestycyjnego, "Nieruchomości",1998.
 • Śmietana K., Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, AE Katowice, Kolegium Zarządzania http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/kolegium_ zarzadzania/nieruchomosci/Ekonomiczne%20podstawy%20rynku%20nierucho mosci.doc
 • http://www.pb.pl/a/2010/11/08/Ostatni_dzwonek_na_stara_Rodzine_na_Swoim
 • http://rednetconsulting.pl/konferencje/seminarium_mieszkaniowe
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczka
 • http://www.wsgn.pl/docs/177.doc
 • www.ksiegarnia-ae.pl/get.php?id=53591&PHPSESSID=53f2df9ef16fed6610dc3 36bd4705a64
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.