PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 5--12
Tytuł artykułu

Filantropia korporacyjna - granice "dobroci"

Warianty tytułu
Corporate philanthropy - the boundaries of "goodness"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność filantropijna przedsiębiorstw ciągle budzi wiele kontrowersji. Jej zwolennicy uważają, że przedsiębiorstwa mają moralny obowiązek wspierania otoczenia, w którym funkcjonują. Przeciwnicy są zdania, że programy filantropijne pochłaniają zasoby firmy przeznaczone do realizacji jej biznesowych celów, i nie kreują wartości dla akcjonariuszy. Na podstawie badań literaturowych autorka przytacza argumenty obu stron, czyli z punktu widzenia akcjonariuszy i interesariuszy. Zwraca uwagę, że badania empiryczne nie potwierdzają zależności między wydatkami na działalność dobroczynną a wartością przedsiębiorstwa. Omawia modele filantropii korporacyjnej i efekty ich stosowania. Będąc pod stałą presją inwestorów i organizacji społecznych, podkreśla, coraz więcej przedsiębiorstw wypracowuje optymalny model współpracy ze swoimi interesariuszami, pozwalający obydwu stronom czerpać korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
Philanthropic activities of enterprises still raises a lot of controversy. Its followers believe that companies have a moral obligation to support the environment in which they operate. Opponents argue that philanthropic programs absorb company resources destined for the achievement of its business objectives, and does not create value for shareholders. Basing on literature research the author quotes the arguments of both parties, that is from the point of view of shareholders and stakeholders. Points out that empirical studies does not confirm the dependence between spending on charity and the value of a company. Discusses models of corporate philanthropy, and the effects of their application. The author highlights, that being under constant pressure from investors and civil society organizations, more and more companies generate the optimal model of cooperation with their stakeholders, which allows both parties to benefit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--12
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bruch H., Walter F., The keys to rethinking corporate philantropy, "MITSolan Management Review", 2005, No. 1, Vol. 47.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera ,MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Friedman M., The social responsibility of busoness is to increase ts profits, "New York Times Magazine", 1970, 13 September.
 • Gotsi M., Wilson A.M.,Corporate reputation: seeking a definition, "Corporate Communications", 2001, No 1, Vol. 6.
 • Karnani A., The Case Against Corporate Social Responsibility, "Wall Street Journal", 2010, Augusta 23.
 • McWilliams A., Siegel D., Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification?, "Strategic Management Journal", 2002, Vol. 21, No 5.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2007.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Strategy & Siciety: The Link Between Competitive Adventage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", 2006, December.
 • Saiia D., Corrol A., Buchholtz A., Philanthropy as strategy: When corporate giving "begins at home", "Business & Society", 2003, June.
 • Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Szablewski A., Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Value BAsed Management, koncepcja, narzędzia, przykłady, A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewski (red.), Poltext, Warszawa 2008.
 • Weeden C., Smart Giving is Good: How Corporate Philanthropy can benefit Your Company and Society, Jossey-Bass Inc Pub, San Francisco, 2011.
 • Whyte J., When Corpoarte Theft is Good, "Wall Street Journal", 2010, July 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.