PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 21--37
Tytuł artykułu

Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE

Autorzy
Warianty tytułu
Outsourcing and off-shoring in terms of the DLE paradigm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie nowego dorobku badań nad międzynarodowym biznesem i zarządzaniem, w powiązaniu z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Na tym tle została zaprezentowana koncepcja DLE - disintegration (D), location (L), externalization (E), która jest nowym teoretycznym ujęciem procesów outsourcingu i offshoringu w przedsiębiorstwach, a szczególnie w korporacjach międzynarodowych. DLE wykorzystuje dorobek czterech dziedzin: zarządzania, biznesu międzynarodowego, nowej geografii ekonomicznej oraz teorii ewolucyjnej. Dzięki temu tworzy nową wartość analityczną, umożliwiając odpowiedź na pytanie: czy jest korzystne i zasadne wydzielenie oraz przeniesienie za granicę pewnych działań, oraz jaka forma byłaby do tego odpowiednia? Ze względu na kompleksowe ujęcie przemian w globalnym otoczeniu, określenie warunków do wydzielenia działań, form zaangażowania oraz powstałych typów modeli biznesu, koncepcję DLE można uznać za rozwijający się paradygmat, głównie z zakresu biznesu międzynarodowego. Zdaniem autorki, zasługuje on na uwagę specjalistów w Polsce, aby zachęcać korporacje międzynarodowe do lokowania tu offshoringu o wyższej wartości i wymaganiach technologicznych, które tworzyłyby więcej korzyści dla naszej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to discuss new research achievements on the international business management, in connection with the knowledge-based economy development. Against this background, was presented the DLE concept - disintegration (D), location (L), externalization (E), which is a new theoretical conceive of outsourcing and off-shoring processes in enterprises, especially in international corporations. DLE uses the output of four areas: management, international business, new economic geography and evolutionary theory. This creates a new analytical value, allowing to answer the question: whether it is useful and justifiable to separate and transfer certain activities abroad, and what form could be appropriate to this? Due to the complex approach to change in the global environment, determining of the conditions for the separation of activities, forms of engagement and the business models created types, the DLE concept can be regarded as a developing paradigm, mainly in the field of international business. According to the author, it deserves the attention of Polish specialists, to encourage multinationals to locate here the off-shoring of higher value and technological requirements, that would create more value for our host economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--37
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aurik J.C., Jonk G.J:, Willen R.E., Rebuilding the Corporate Genome. Unlocking the Real Value of Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2003, pp. 66-68.
 • Bunyaratavej K., Hahn E.D., Doh J.P., Multinational Investment and Host Country Development: Location Efficiencies for Service Offshoring, "Journal of World Business", 2008, vol. 43, p, 230, tab. 1.
 • Contractor F.J., Kumar V., Kundu S.K., Pedersen T., Reconceptualizing the Firm in a World of Outsourcing and Offshoring: the Organizational and Geographical Relocation of High-value Company Functions, "Journal of Management Studies", 2010, vol. 47.
 • Demirbag M., Glaister K.W., Factors Determining Location Choice for R&D Projects: A Comparative Study of Developed and Emerging Regions, "Journal of Management Studies", 2010, vol. 47, p. 1557.
 • Di Minin A., Bianchi M., Safe Nests in Global Nests: Internationalization and Appropriability of R&D in Wireless Telecom, "Journal of International Business Studies", 2011, vol. 42, p. 924.
 • Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 • Filippaios F., Papanastassiou M., Pearce R., Rama R., New Forms of Organization and R&D Inter-nationalization Among the World's 100 Largest Food and Beverages Multinationals, "Research Policy", 2009, vol. 38, pp. 1034, 1042.
 • Ghauri P.N., Santangelo G.D., Multinationals and the Changing Rules of Competition. New Challenges for IB Research, "Management International Review", 2012, vol. 52, p. 146.
 • Globalizacja using. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Szymaniak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 • Grimpe Ch., Kaiser U., Balancing Internal and External Knowledge Acquisition: The Gains and Pains from R&D Outsourcing, "Journal of Management Studies", 2010, vol. 47, pp. 1502-1503.
 • Harms Ph., Lorz O., Urban D., Offshoring Along the Production Chain, "Canadian Journal of Economics", 2012, vol. 45, pp. 104-105.
 • Kedia B.L., Lahiri S., International Outsourcing of Services: a Partnership Model, "Journal of International Management", 2007, vol. 13, pp. 24-25.
 • Kedia B.L., Mukherjee M., Understanding Offshoring: A Research Framework Based on Disintegra¬tion, Location and Externalization Advantages, "Journal of World Business", 2009, vol. 44, pp. 250-261.
 • Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
 • Lampel J., Bhalla A., Living with Offshoring: The Impact of Offshoring on the Evolution of Organiza¬tional Configurations, "Journal of World Business", 2011, vol. 46, pp. 347-348.
 • Lewin A.Y., Volberda H.W., Co-evolution of Global Sourcing: The Need to Understand the Underlying Mechanisms of Firm-Decisions to Offshore, "International Business Review", 2011, vol. 20, p. 248.
 • Liu M.-Ch., Chen Sh.-H., MNCs' Offshore R&D Networks in Host Country's Regional Innovation System: The Case of Taiwan-based Firms in China, "Research Policy", 2012, vol. 41, p. 1118.
 • Liu R., Feils D., Scholnik B., Why Are Different Services Outsourced to Different Countries, "Journal of International Business Studies", 2011, vol. 42, p. 568.
 • Martinez-Noya A., Garcia-Canal E., Technological Capabilities and the Decision to Outsource!Outsource Offshore R&D Services, "International Business Review", 2011, vol. 20, p. 273.
 • Nieto M.J., Rodriguez A., Offshoring of R&D: Looking Abroad to Improve Innovation Performance, "Journal of International Business Studies", 2011, vol. 42, pp. 357-358.
 • Outsourcing w praktyce, D. Ciesielska, M.-J. Radio (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Pisano G.P., Shi W.C., Restoring American Competitiveness, "Harvard Business Review", 2009, July- August, p. 118.
 • Porter M.E., Rivkin J.W., Choosing the United States, "Harvard Business Review", 2012, March, p. 82.
 • Rosa M., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., Offshoring Strategy: Motives, Functions, Locations, and Governance Modes of Small, Medium-sized and Large Firms, "International Business Review", 2011, vol. 20, pp. 316-317.
 • Song J., Asakawa K., ChuY., What Determines Knowledge Sourcing from Host Locations of Overseas R&D Operations? A Study of Global R&D Activities of Japanese Multinationals, "Research Policy", 2011, vol. 40, p. 388.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 23-29.
 • Ślepko M., Wpływ offshoringu usług na rozwój klastrów gospodarczych i korporacji transnarodowych w Indiach, "Prace i Materiały ISM", 2011, nr 39, s. 143-152.
 • Ślepko M., Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 77-78.
 • Veliyath R., Sambharya R.B., R&D Investments of Multinational Corporations. An Examination of Shifts in Patterns of Flows Across Countries and Potential Influences, "Management International Review", 2011, vol. 51, pp. 423-424.
 • Willcocks L.P., Cullen S., Craig A., The Outsourcing Enterprise. From Cost Management to Collaborative Innovation, Palgrave MacMillan, Houndmills-Basingstoke 2011, pp. 8-17, 258.
 • Żorska A., Paradygmat DLE jako nowa koncepcja analizy procesów outsourcingu i offshoringu w korporacjach transnarodowych, opracowanie w ramach badań statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych, zrealizowanych w projekcie: "Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne w dobie przełomu technologicznego", SGH - KES, Warszawa 2012, maszynopis powielony, s. 12-16, 210-212.
 • Żorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.