PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 46--59
Tytuł artykułu

Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw niefinansowych przy wykorzystaniu piramidy du Ponta

Autorzy
Warianty tytułu
Return on equity of non-financial firms using du Pont pyramid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera ocenę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2010, sklasyfikowanych według sekcji PKD, wielkości firmy oraz kierunku sprzedaży. Wykorzystując piramidę du Ponta autorka zbadała oddziaływanie wybranych wskaźników finansowych na poziom rentowności kapitału własnego, posługując się metodą funkcyjną, która pozwala uzyskać jednoznaczne wyniki bez względu na kolejność ich podstawiania. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z rocznych nieidentyfikowalnych sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article assesses the economic efficiency of enterprises in Poland in the years 2005-2010, according to the Polish Classification of Activities sections, the size of a company and the direction of the sale. Using the du Pont pyramid, the author examined the impact of selected financial indicators on the return on equity level, using the function method, which allows to get explicit results, regardless of these factors indication order. The analysis was conducted basing on data from the annual financial statements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Badunenko O., Efficiency of German Manufacturing Firms During the 1990's, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) 2007.
 • Baran J., Pietrzak M., Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2007, nr 3.
 • Becker A., Analiza efektywności gospodarowania województw Polski 2007, http://www.ue.katowice. pl/images/user/File/katedra_ekonomii.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania, Journal of Agribusiness and Rural Development", 2008, nr 3.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., Wykorzystanie metody deterministycznej w analizie rentowności przedsiębiorstwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-biznesu", 2008, nr 3.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., Wykorzystanie modelu du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", 2008, nr 64.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2010, nr 2.
 • Bilyk O., Grechaniuk B., Muravyev A., Firm Performance and Managerial Turnover: The Case of Ukraine, MPRA Paper, No. 13685, 28 February 2009.
 • Bórawski P., Wykorzystanie modelu du Ponta w ocenie rentowności gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów, "Oeconomia", 2009, nr 8.
 • Collier H.W., McGowan C.B., Muhammad J., Evaluating the impact of a rapidly changing economic environment on bank financial performance using the du Pont system of financial analysis, "Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research", 2010, nr 4.
 • Czerwińska-Kayzer D., Rentowność przedsiębiorstw sektora mięsnego w latach 2002-2004, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", 2006, zeszyt nr CCCLXXVII.
 • Dehning B., Stratopoulos T., Du Pont analysis of an IT-enabled competitive advantage, "International Journal of Accounting Information Systems", 2002, nr 3.
 • De Jorge J., Suarez C., Efficiency Measures for Spanish Service Firms, "A Stochastic Frontier Approach", February 2004.
 • De Young R., Hasan I., The Performance of De Novo Commercial Banks: A Profit Efficiency Approach, "Journal of Banking and Finance", 1998, nr 22.
 • Featherstone A.M., Langemeier M.R., Ismet M., A Nonparametric Analysis of Efficiency for a Sample of Kansas Beef Cow Farms, "Journal of Agricultural and Applied Economics", 1997, nr 29.
 • Feroz E.H., Kim S., Raab R.I., Financial Statement Analysis: A Data Envelopment Analysis Approach, "The Journal of the Operational Research Society", 2003, nr 54.
 • Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", 2006, nr 7.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 • Gawda R., Model du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009, nr 3.
 • Ghosh S., Firm Characteristics, Financial Composition and Response to Monetary Policy: Evidence from Indian Data, "Journal of Indian Business Research", 2010, nr 2.
 • Gołaś Z., Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009, nr 1.
 • Gotowska M., Jakubczak A., Zróżnicowanie sektorowe efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2008, nr 3.
 • Hadri K., Guermat C., Whittaker J., Estimating Farm Efficiency in the presence of double heterosce-dasticity using panel data, "Journal of Applied Economics", 2003, nr 2.
 • Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWN, Warszawa 2007.
 • Jarka S., Wykorzystanie analizy du Ponta do oceny rentowności przedsiębiorstw, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2005, nr 1.
 • Karmowska G., Wybrane metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, [w:] Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Kisielewska M., Ocena efektywności banków i ich oddziałów metodą Data Envelopment Analysis - wybrane zagadnienia metodologiczne, "Zarządzanie finansami. Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw", 2006.
 • Kulczycki A., Sikora D., Efektywność oddziału banku detalicznego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kyaw N.A., Theingi H., A Performance Analysis of wholly owned subsidiaries and joint ventures: electrical and electronic industry in Thailand, "International Journal of Business Studies: A Publication of the Faculty of Business Administration", Edith Cowan University 2009, nr 17.
 • Leszczyński Z., Zmiany efektywności działania polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2008, nr 89.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
 • Little P.L., Little B.L., Coffee D., The du Pont model: evaluating alternative strategies in the retail industry, "Academy of Strategic Management Journal", 2009, nr 1.
 • Marczewski K., Włodkiewicz-Donimirski Z., Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów. Wyniki badań sprawozdań finansowych, IBRKiK, Warszawa 2007.
 • Margaritis D., Psillaki M., Capital Structure, equity ownership and firm performance, "Capital Structure and Firm Efficiency", 2007, nr 34.
 • Meimand M., Cavana R.Y., Laking R., Using DEA and Survival Analysis for Measuring Performance of Branches in New Zealand's Accident Compensation Corporation, "The Journal of the Operational Research Society", 2002, nr 53.
 • Maudos J., Pastor J.M., Pérez F., Quesada J., Cost and Profit Efficiency in European Banks, IVIE, Valencia 1999.
 • Meric I., Eichhorn B.H., The Financial Characteristics of US and EU Electronic and Electrical Equipment Manufacturing Firms and the Determinants of Asset and Equity Returns, "International Research Journal of Finance and Economics", 2008, nr 14.
 • Miouchowska-Jaroszewicz E., Pomiar efektywności działania w sektorze budowlanym w latach 2002-2005, [w:] Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie danych F-0, NBP, GUS, 2005-2010.
 • Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia", 2005, nr 192.
 • Rayo S., Cortes A.M., Applying Chaid to identify the Accounting-Financial Characteristics of the Most Profitable Real Estate Companies in Spain, "Journal of Economics, Finance and Administrative Science", 2010, no 15.
 • Singapurwoko A., El-Wahid M.M.S., The Impact of Financial Leverage to Profitability Study of Non- Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", 2011, nr 32.
 • Szczecińska B., Wykorzystanie modelu analizy du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", 2008, nr 64.
 • Szymańska E., Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009, nr 2.
 • Ziółkowska J., Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2006, nr 1.
 • Żwirbla A., Analiza według modeli du Ponta - zastosowanie praktyczne, "Rachunkowość, Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", 2006, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.