PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 881 | 7--22
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Trends in Biogas-plant Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. Jest ona wykorzystywana do celów energetycznych bezpośrednio (w procesie spalania i współspalania), a także po przetworzeniu na paliwa ciekłe (biopaliwa silnikowe) lub gazowe (biogaz wytwarzany w procesie metanizacji biomasy w biogazowniach). Krajowa energetyka biogazowa jest obecnie szybko rozwijającą się branżą energetyki odnawialnej. Funkcjonujące w Polsce biogazownie wykorzystują do produkcji biogazu głównie osady ściekowe z oczyszczalni ścieków oraz organiczne frakcje odpadów zdeponowanych na składowiskach, a także odpady z produkcji rolnej i hodowlanej oraz odpady z procesów przetwórstwa spożywczego. Wytworzony biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, często w systemach kogeneracyjnych. W artykule scharakteryzowano procesy technologiczne realizowane w biogazowniach oraz dokonano oceny aktualnych możliwości wytwarzania i wykorzystania do celów energetycznych biogazu produkowanego w biogazowniach zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków, na składowiskach odpadów, a także w biogazowniach rolniczych oraz biogazowniach branży przetwórstwa spożywczego. (abstrakt autora)
EN
Biomass is a principal source of renewable energy in Poland. It is used directly for power production (in the combustion process and as a comfuel), as well as post-conversion into liquid fuels (engine bio-fuels) or gas fuels (biogas generated by biomass methanation in biogas plants). The domestic biogas power industry is currently a rapidly developing branch of renewable power engineering. Polish biogas plants use mainly sludge from sewage treatment plants and the organic parts of waste deposits as well as animal and farm production and food processing waste. The biogas produced is used to generate electric and thermal energy, often in co-generating systems. This paper discusses the technological processes used in biogas plants and assesses current opportunities to generate and use biogas produced in biogas plants located at sewage treatment plants, waste landfills and farm and food processing industry biogas plants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barzyk G. [2009], Jak przyłączyć biogazownię do systemu energetycznego. Aktualne i projektowane uwarunkowania prawne i techniczne [w:] Energia odnawialna szansą dla uzdrowiska Kołobrzeg i regionu, red. T. Hesse, Kołobrzeg.
 • Choromański P. [2010], Perspektywy biogazowni gminnych. Od czystej wody do czystej energii, "Energia Gigawat", nr 5.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r. [2009], GUS, Warszawa.
 • Fijał T. [2010], Koszty wdrażania strategii ekorozwoju na przykładzie przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce odnawialnej w Polsce [w:] Ekologiczne aspekty jakości towarów, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020 [2010], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Krawżul O. [2009], Biogazownie, czyli przełom w polskiej energetyce, www.biotechnologia.pl (7.09.2009).
 • Krzak J. [2009], Biogazownie w Polsce - niedocenione źródło energii, "Infos - BAS", nr 4.
 • Kujawski O. [2009], Przegląd technologii produkcji biogazu, cz. I, "Czysta Energia", nr 12.
 • Kujawski O. [2010], Przegląd technologii produkcji biogazu, cz. 2, "Czysta Energia", nr l.
 • Ochrona środowiska 2009 [2009], GUS, Warszawa.
 • Olajossy A. [2008], Możliwości kogeneracji trzech rodzajów energii w oparciu o zubożony w metan gaz ziemny, "Polityka Energetyczna", t. 11, z. 1.
 • Poldanor zakończył budowę szóstej biogazowni rolniczej [2010], www.cire.pl(15.11.2010).
 • Pozyskiwanie biogazu z odpadów komunalnych [2010], www.agroenergetyka.pl (3.01.2010).
 • Produkcja energii biogazowni rolniczej [2010], www.agroenergetyka.pl (3.01.2010).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii [2008], Dz.U. nr 156, poz. 969 z późno zm.
 • Szymik K. [2010], Komu opłaca się budować biogazownie?, http://energetyka.wnp.pl (7.05.2010).
 • Wójcik P. [2009], Biogazownia w każdej gminie, "Środowisko", nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.