PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 881 | 47--61
Tytuł artykułu

Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów

Warianty tytułu
Irregularities in the Road Transport of Commodities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny nieprawidłowości występujących podczas transportu drogowego towarów na podstawie badań przeprowadzonych w województwie małopolskim. Dane zostały zebrane podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2005-2008. Efektywność nadzoru i kontroli transportu drogowego jest bardzo ważna ze względu na ciągły wzrost liczby przewozów tego typu. Do najczęstszych nieprawidłowości należą wykroczenia związane z przerwami i odpoczynkami w czasie prowadzenia pojazdów. Drugą w kolejności grupą są niezgodności związane ze stosowaniem urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju, a trzecią - braki w dokumentacji niezbędnej do wykonywania przewozów. W 2008 r. aż 96% wszystkich nieprawidłowości należało do tych trzech grup. Głównych przyczyn ich powstawania można upatrywać w chęci maksymalizacji przychodów zarówno właścicieli przedsiębiorstw, jak i kierowców wykonujących przewóz. Z obserwacji wynika jednak, że liczba nieprawidłowości w badanym okresie zmalała. (abstrakt autora)
EN
Based on research conducted in Małopolska, the paper evaluates irregularities that occur during the road transport of commodities. The data were gathered on the basis of inspections done in the years 2005 to 2008. The efficiency of supervision and control of road transport is very important in light of the constantly increasing use of such transport. The most common irregularities are a failure to take breaks from driving. The second group is the failure to follow regulations on the use of devices that record vehicle speed and periods of motion and inactivity. The third group comprises defects in documentation considered indispensable in transportation. In 2008, up to 96% of all of the irregularities occurred in those three groups. The main reasons for these irregularities can be traced to the desire to maximise income by the owners of companies and drivers responsible for the transport of commodities. During the research period, we observed a decrease in the total number of offences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Dorosiewicz S. i in. [2008], Rozwój ciężarowego transportu samochodowego w Polsce w perspektywie 2020 r., "Przegląd Komunikacyjny", nr 2.
 • Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotycząca przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG, DZ. Urz. UE L 102 z 11.04.2006.
 • Działalność Inspekcji Transportu Drogowego w roku 2008 [2008], GITD, Warszawa.
 • Informacja dotycząca działalności Inspekcji Transportu Drogowego w 2007 roku [2007], GITD, Warszawa.
 • Kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego w 2009 r. [2009], GITD, Warszawa.
 • Koźlak A. [2008], Ekonomika transportu: teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A. [2006], Przechowywanie i transport towarów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Neider J. [2008], Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa.
 • Paluch S. [2005], Czas pracy kierowcy w Polsce i w UE, Grupa Image, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy, DZ.U. nr 230 poz. 2302 i 2303.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego, DZ.U. nr 76 poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych, DZ.U. nr 159 poz. 1128.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonującymi pracę na stanowisku kierowcy, DZ.U. nr 178 poz. 1264.
 • Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W. [2007], Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej, Tom II. Przepisy prawne, Systherm Serwis, Poznań.
 • Starowicz W. [2006a], Krajowy transport drogowy, Wydawnictwo PiT, Kraków.
 • Starowicz W. [2006b], Międzynarodowy transport drogowy, Wydawnictwo PiT, Kraków.
 • Transport - wyniki działalności w 2008 roku [2009], GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2007 r., nr 19 poz. 115.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DZ.U. z 2007 r., nr 125 poz. 874.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, DZ.U. nr 180 poz. 1494.
 • Wyniki kontroli drogowych [2005-2008], WITD, Kraków.
 • Wyniki kontroli przedsiębiorstw [2005-2008], WITD, Kraków.
 • Wyniki kontroli - ważenie [2005-2008], WITD, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.