PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 240 Gospodarka przestrzenna | 68--79
Tytuł artykułu

Rola władz publicznych we wspieraniu kapitału społecznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Public Authorities in Supporting Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano rolę władz publicznych we wspieraniu kapitału społecznego w ujęciu teoretycznym oraz stosowaną w tym zakresie politykę w Polsce, opisaną w planach i strategiach. Przedstawiono zasadność polityki wsparcia kapitału społecznego oraz możliwe przykładowe działania w jej ramach na różnych poziomach władzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of public authorities in supporting social capital is presented in the article. There is shown this role in theoretical dimension as well as applying policy in this field, described in plans and strategies. There are depicted grounds of such a policy and possible, exemplary actions on various levels of authorities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arrow K., Gifts and exchanges. \"Philosophy and Public Affairs\" 1972, vol. 1.
 • Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007.
 • Boni M. (red), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Buonanno P. Montolio D., Vanin P., Does Social Capital Reduce Crime? \"Quaderni di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche Hyman P. Minsky\", 5/2006, s. 1-23.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 • Fukuyama F., The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press 1999.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs, Bertelsman Media, Warszawa 2000.
 • Grudziecka L., Partnerstwo lokalne jako struktura służąca budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Kanafa-Chmielewska D., Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytywny jako cel psychologii społeczności (community psychology), [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Kiersztyn A., Kapitał społeczny - ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Warszawa 2005.
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Markowska-Przybyła U., Kapitał społeczny jako jeden z kapitałów, [w:] K. Malik (red.), Zarządzanie rozwojem regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe \"Akapit\", Opole 2010.
 • Matysiak A., Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Metelska-Szaniawska K., Kryzys zaufania i znaczenie prawa dla gospodarki w krajach postsocjalistycznych, [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Pancer-Cybulska E., Kapitał społeczny w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności terytorium, [w:] W. Kosiedowski (red.), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Portes A., Social capital: Its origins and applications in modern sociology, \"Annual Review of Sociology\" 1998 vol. 24.
 • Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, Warszawa 2008.
 • Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Założenia i filozofia, Zespół Doradców Strategicznych, Warszawa 2010.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, czerwiec 2010.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, Warszawa 2008.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Projekt z 14.12.2010, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 • Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 • Theiss M., Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
 • Wilkin J., Rozpad i instytucjonalizacja ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce: przypadek transformacji postsocjalistycznej, [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo UE, Kraków 2008.
 • Założenia aktualizacji \"Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Założenia do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.