PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 240 Gospodarka przestrzenna | 46--57
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki władz samorządowych a poziom rozwoju gmin (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital of Local Government Authorities in Relation to the Level of Commune's Development (on an Example of Świętokrzyskie Voivodeship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie coraz większą rolę w rozwoju lokalnym odgrywają czynniki niematerialne. Wśród nich szczególnie ważny jest kapitał ludzki. Składa się na niego zasób wiedzy, umiejętności doświadczenia, sił witalnych, jakimi dysponuje człowiek. W czasach GOW staje się on głównym katalizatorem rozwojowym w skali makro, ale także w rozwoju regionalnym. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiaru kapitału ludzkiego władz samorządowych województwa świętokrzyskiego oraz jego związek z poziomem rozwoju gmin. Badaniami objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego (101), z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Kielc, w latach 2006-2008. Źródłem danych empirycznych były informacje pozyskane z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz wywiad przeprowadzony z osobami zarządzającymi gminami (wójtami, burmistrzami, prezydentami miast). (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays a more and more important role in local development is played by immaterial factors. Among them, human capital is particularly important . It consists of human being's knowledge, skills, experience and vital forces. In times of Knowledge Economy, it becomes the principal developmental catalyst on a macro scale, but it also affects regional development. The paper presents the results of investigations on measurement of human capital of local government authorities in Świętokrzyskie voivodeship and its relation to the level of communal development. All communes in Świętokrzyskie voivodeship were included in the study, except Kielce, which is a city with a county status, in 2006-2008. A source of empirical data was information obtained from the Regional Audit Chamber in Kielce and interviews with management personnel of communes (borouh leaders, mayors). (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, PWN, 15/4, Warszawa 1968.
 • Kamińska W., Heffner K. (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Biuletyn KPZK PAN T.CXXVI, Warszawa 2010.
 • Kłodziński M., Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 • Kuciński K., Ewolucja relacji państwo - region, [w:] R. Domański (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce, nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 204, Warszawa 2003.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 • Schultz T.W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkeley 1981, [w:] J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.