PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 240 Gospodarka przestrzenna | 33--45
Tytuł artykułu

Modele przekształceń szpitali

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Models of Hospitals Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi analizę struktur formalnych, w których można prowadzić działalność leczniczą. Ocena funkcjonalna poszczególnych modeli osadzona została na gruncie rozwiązań legislacyjnych, kształtowanych przede wszystkim przez ustawę o działalności leczniczej. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych modeli organizacyjnych - od form budżetowych i samodzielnych po komercyjne, partnerskie z kapitałem prywatnym oraz prywatne. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia związane z ekonomicznymi, organizacyjnymi oraz prawnymi aspektami funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an analysis of formal structures which can do medical activity. Functional evaluation of each model was based on the ground of legislative solutions, shaped primarily by the medical activity act. It presents merits and faults of different organizational models - from the budget and independent forms to commercial partnerships and private. The article has interdisciplinary form combining issues of economic, organizational and legal aspects of the functioning of healthcare units. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, cz. I: Zagadnienia teoretyczne, "Finanse Komunalne" 2008, nr 3, s. 7.
 • Boni M., Kruszewski A., Gorajek M., Analiza sytuacji i program systemowych zmian w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce, Ekspertyza opracowana dla premiera J. Hausera, Warszawa 2003.
 • Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raporty CASE 2002, nr 53.
 • Kachniarz M., Konstrukcja miękkiego instrumentu ograniczenia budżetowego w szpitalach, [w:] J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010.
 • Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Analizy i Opinie ISP 2003, nr 6 (2).
 • Rynek PPP w Polsce 2009, Investment Support, Warszawa 2010.
 • Rynek PPP w Polsce 2010, Investment Support, Warszawa 2011.
 • Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szpitala w Blachowni, w powiecie częstochowskim (sygn. akt II OSK 1453/10).
 • Orzeczenie NSA z dnia 6 września 2007 (sygn. akt II OSK 784/07).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 20011 r. o działalności leczniczej (DzU 2011, nr 112, poz. 654).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU 2009, nr 19, poz. 100).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU 2008, nr 171, poz. 1058).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 marca 2010 r. (II FSK 1768/08).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 1998 r. (II SA 1438/97, Prawo Pracy 1999/2/39).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2004 r. (l PK 489/2003; OSNP 2005/6/78).
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wr 593/06).
 • Żmigrodzka-Szymańska A., Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego, materiały z seminarium Finansowanie ochrony zdrowia po wejściu pakietu ustaw zdrowotnych, Warszawa, 16 czerwca 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.